Od, editie 20

Klik hier voor de volledige inhoud. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

Vinger aan de pols vraagt ruimte
Bij overheidsorganisaties gaan toezicht en handhaving veelal hand in hand, maar niet bij het toezicht op informatie- en archiefbeheer. Waarom is dat? En is het ontbreken van handhaving op dit gebied de reden voor de niet bepaald florissante staat van de informatiehuishouding van de overheid? Lees meer

Met kleur en nuance een betere overheid
Voor alle bestuurslagen is wettelijk vastgelegd dat er sprake is van structureel toezicht op naleving van de Archiefwet. Hoe invulling te geven aan dit toezicht, is niet gebonden aan wettelijke voorschriften. In de praktijk blijkt echter een behoorlijk uniform toezichtlandschap te zijn ontstaan. Wat levert dat op en, belangrijker nog, zijn er ook nadelen? Lees meer

Krachten bundelen
In de nieuwe Archiefwet is het toezicht op de informatiehuishouding opnieuw opgenomen. Dat wordt nu aangeduid als toezicht op de niet-overgebrachte archieven. Vanaf 2024 wordt dat toezicht uitgebreid op de al overgebrachte archieven. Afgezien van de vraag wie nu het beste dat toezicht op archiefdiensten moet gaan uitoefenen en welke criteria daar voor nodig zijn, is het een goede zaak dat vanaf het jaar 2024 ook archiefdiensten van toezicht gaan “genieten”. Lees meer

Pleidooi voor transparantie-activisme
Sinds oktober 2021 is Tom De Smet directeur Archieven, Dienstverlening & Innovatie bij het Nationaal Archief. Hij legt uit hoe hij kijkt naar de positie van het Nationaal Archief op weg naar een open en transparante overheid? Lees meer

Organisaties moeten zelf aan de slag
‘Bovendien wordt het onafhankelijk toezicht op naleving van de Archiefwet, en daarmee de kwaliteit van de informatiehuishouding, door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed versterkt door diens capaciteit aanzienlijk uit te breiden.’ Het is een zinnetje op pagina 23 van de kabinetsreactie van januari 2021 op het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Alleen door een stevige slag te maken kon een herhaling op dit punt voorkomen worden. En dus moest naar het oordeel van kabinet het toezicht op de informatiehuishouding versterkt worden. Lees meer