14 februari 2022

Allround Informatiebeheerder

image for Allround Informatiebeheerder image
Aantal uren: 32 uur
Standplaats: Diemen
Wie biedt de vacature aan:

Het Servicecentrum zoekt een nieuwe collega! Ben jij een allround informatiebeheerder met kennis van digitale informatie- en archiveringssystemen? Wil jij bijdragen aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg in Nederland? Dan maken we graag kennis met je.

Over het team
Het team Servicecentrum is één van de 5 teams van de afdeling Bedrijfsdiensten en bestaat uit ongeveer 20 medewerkers. Het Servicecentrum is het hart van de dienstverlening aan de organisatie. Alle dienstverlenende activiteiten komen hier samen. Het team ondersteunt leidinggevenden, projecten en medewerkers op het gebied van facilitaire zaken, basis ICT dienstverlening en werkplekautomatisering, informatiebeheer, contractmanagement en projectmatig werken en procesmanagement. Tevens valt de frontoffice onder dit team.

Wat ga je doen?
Als allround informatiebeheerder ga je aan de slag in een klein en hecht team:

• Je selecteert, beoordeelt en verwerkt dossiers/informatieobjecten op bewaren/vernietigen aan de hand van de selectielijst en zorgt voor vernietiging of overdracht van blijvend te bewaren informatieobjecten naar het Nationaal Archief.
• Je adviseert de medewerkers van het Zorginstituut over de informatiehuishouding vanuit de wettelijke eisen waaraan het informatiebeheer van het Zorginstituut moet voldoen.
• Je voert binnen de kaders van het Kwaliteitssysteem Archiefbeheer controles uit en rapporteert over de uitkomsten aan teammanagers.

Naast de reguliere werkzaamheden werk je als allround informatiebeheerder mee aan de toekomstige situatie van het Zorginstituut. Hoe gaan we van het beheren van informatie achteraf, naar het beheren van informatie vanaf het moment dat het wordt gecreëerd? En hoe nemen we de rest van de organisatie hierin mee? Samen met twee collega’s speel je een belangrijke rol in deze organisatorische kanteling! Je denkt mee over hoe we Duurzaam Digitaal Informatiebeheer het beste kunnen inrichten, binnen de systemen van het Zorginstituut en aan de hand van de levenscyclus van informatie. Je participeert hierbij in werkgroepen gericht op afstemming, ontwikkeling en/of inrichting van de documentaire informatievoorziening, al dan niet geautomatiseerde beheers- en informatiesystemen en instrumenten. De digitalisering moet zorgvuldig gebeuren en dat doen we samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (meer informatie: www.informatiehuishouding.nl).

Functie-eisen
In onze nieuwe collega zoeken wij het volgende:
• Een afgeronde relevante HBO opleiding, zoals Archiefschool, Informatiemanagement, Informatiedienstverlening en Management of één van haar voorgangers (bijv. SOD II). Je hebt relevante werkervaring in het vakgebied.
• Je bent bekend met relevante wet- en regelgeving en in een organisatie geldende procedures rond informatie- en archiefbeheer en met het toepassen daarvan.
• Je kent de ordenings- en ontsluitingsmethoden en –technieken, zoals classificatieschema’s.
• Je hebt kennis over en ervaring met digitale informatie- en archiveringssystemen.
• Je bent vaardig in het interpreteren van gegevens, leggen van verbanden en geven van advies.

Wat bieden wij aan jou?
Het gaat om een fulltime functie voor 32-36 uur per week (0.8-1 fte). We bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 2 jaar. Als het je bevalt bij het Zorginstituut en je naar tevredenheid functioneert, krijg je daarna een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.617,09 bruto per maand (schaal 8 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband. Tevens ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37% van je salaris. Het IKB kun je naar eigen wens laten uitbetalen, omzetten in verlofuren of besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals een fiets voor woon-werkverkeer, bedrijfsfitness of een werk-gerelateerde opleiding.
Daarnaast bieden wij flexibele werktijden, 23 vakantiedagen, 26 atv-dagen en een flexibele ABP-pensioenvoorziening. Je krijgt een laptop en telefoon en de vrijheid om te werken vanuit huis, op kantoor of op een andere plaats. Je reiskosten worden vergoed conform de CAO Rijk. We zorgen voor een goede thuiswerkinrichting en ook heb je recht op thuiswerkvergoeding wanneer je niet op kantoor werkt.
Tijdens je introductieperiode doorloop je een (digitaal) inwerkprogramma waarbij je kennis opdoet van het brede werkterrein van het Zorginstituut. Daarnaast krijg je een individueel inwerkprogramma op maat. Ook heb je toegang tot een breed aanbod aan online trainingen en testen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Meer informatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Annemieke Westra, teammanager Servicecentrum (06-11536635, awestra@zinl.nl). Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Karin Ladru, Sr. Adviseur P&O (06-20636674, kladru@zinl.nl).

Solliciteren
Je kunt je cv en motivatiebrief tot 4 maart 2022 mailen naar Zorginstituut Nederland, t.a.v. team P&O: info@zinl.nl, onder vermelding van vacaturenummer 2021049691. We zien jouw sollicitatie graag tegemoet!

Over Zorginstituut Nederland
Wij zijn van het samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg voor alle Nederlanders. De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Maar de zorgkosten stijgen: we worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17,5 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:
• Adviseren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport over de inhoud van het basispakket en het innemen van standpunten daarover.
• Bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
• Ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
• Beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
• Uitvoeren van de risicoverevening.

Het Zorginstituut heeft veel contact met de wereld om ons heen. Denk aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappers, universiteiten, patiënten (-verenigingen) en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en apothekers. Eigenlijk met de hele samenleving! We zijn daarbij sterk in beweging en volgen een duidelijke koers de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij belangrijke pijlers. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt verantwoording af aan de minister VWS. Er werken ongeveer 450 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen.

Diversiteit en inclusie
Wij hechten waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Iedereen wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.