Lennart Huurman3 februari 2022

Projectleider Openbaarmaking en Wet Open Overheid

image for Projectleider Openbaarmaking en Wet Open Overheid image
Aantal uren: 36 uur
Standplaats: Den Haag
Wie biedt de vacature aan:

Transparantie en openbaarheid in de informatieverstrekking vanuit de overheid staat meer dan ooit in de belangstelling. Bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit loopt in dit kader een dynamisch en uitdagend traject: het programma Transparantie in Informatie. Als projectleider Openbaarmaking en Wet Open Overheid (hierna projectleider Openbaarmaking en Woo) vervul jij één van de drie strategische rollen in het programmateam, samen met de programmamanager en de projectleider Informatiehuishouding. Je bent een essentieel lid van het programmateam en werkt proactief aan een belangrijk maatschappelijk belang: heldere en eerlijke informatievoorziening richting de samenleving en politiek.

Klik hier om te solliciteren

Als projectleider Openbaarmaking en Woo ben je verantwoordelijk voor alle ontwikkelingen rondom informatievoorziening en openbaarheid. Dit betekent dat je aan de lat staat voor de implementatie en monitoring van de Wet open overheid (vervanger van de Wet Openbaarheid van Bestuur), de Beleidslijn Actieve Openbaarmaking Beslisnota’s en het traject proactieve openbaarmaking in de organisatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de voortgang van verschillende activiteiten die uit deze implementatie voortvloeien. Hierbij kun je denken aan het opstellen van verschillende instructies en handreikingen voor de organisatie en ambtelijke top, zoals een Woo-instructie of een Berichtenapp-instructie. Ook de financiële en procesmatige kant van de Wet Open Overheid vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Jij weet hoe de besteding van de WOO-gelden is georganiseerd, wat nodig is aan verantwoording en welke processen daarvoor moeten worden ingericht. Je werkt hierbij samen met de financieel adviseur. In samenwerking met de communicatieadviseur zorg jij dat de juiste inhoud en processen landen bij de medewerkers binnen de organisatie.

Als projectleider Openbaarmaking en Woo denk je samen met de programmamanager na over de juiste ondersteuning aan directies en dienstonderdelen en ontwikkel je acties die nodig zijn om in een aantal jaar toe te bewegen richting een open departement. Je werkt aan een veranderopgaaf, maar doet dat op een concrete manier. Je werkt samen met stafdirecties en beleidsdirecties bij beide departementen en zorgt voor een stevige verbinding met de dienstonderdelen op de onderwerpen informatievoorziening, Woo en Openbaarheid. Samen met de projectleider Informatiehuishouding organiseer en begeleid je de Klankbordgroep Informatiehuishouding en Informatievoorziening. Je verbetert continu de relatie met de beleidsdirecties, want zij moeten uiteindelijk het werk doen. Je bent ook strategische sparringpartner van de programmamanager en bent op de hoogte van politiek-bestuurlijke ontwikkelingen rondom jouw thema’s. Daarnaast zorg jij voor interdepartementale afstemming en samenwerking op de onderwerpen informatievoorziening en openbaarheid. Dit betekent dat je diverse interdepartementale gremia volgt, actief bijwoont en voorbereidt.

Binnen deze rol ben je eveneens bezig met het schrijven van implementatieplannen, planningen, nota’s voor bestuurders en annotaties. Ook denk en schrijf je mee aan meerjarige plannen van projecten en het programma zelf. Dankzij jouw efforts zetten we als team steeds weer een stapje verder in transparante informatievoorziening. Je krijgt ondersteuning in de vorm van een programma-adviseur. Het programma wordt daarnaast ondersteund door een communicatieadviseur, een organisatieadviseur en een financieel adviseur.

Functie-eisen
Je bent een proactieve en doelgerichte professional. Je denkt strategisch, ziet kansen en risico’s, legt makkelijk verbindingen binnen de organisatie en bent in staat snel grip te krijgen op nieuwe thema’s en ontwikkelingen. Je ziet makkelijk verbindingen tussen trajecten, ook als die niet direct in je takenpakket vallen, en zorgt voor afstemming en samenwerking. Je bent stressbestendig, sociaal en toegankelijk. Ondanks de drukte en hectiek op dit onderwerp, weet jij te prioriteren en door middel van goede planningen jouw doelstellingen te behalen. Je schakelt snel. Je bent bekend met het werken in een politiek-bestuurlijke context en doorgrondt makkelijk een krachtveld met verschillende stakeholders en belangen. Bovendien heb je uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. Je kunt gestructureerd en procesmatig werken, en zorgt dat ideeën van papier komen en praktijk worden in de organisatie.

Verder heb je:
• WO-niveau.
• Minimaal 7 jaar ervaring in projectleidersrollen.
• Ervaring bij de Rijksoverheid.
• Ervaring met het werken in een team in ontwikkeling dat zijn plek in de organisatie nog moet verdienen.
• Ervaring met maatschappelijke vraagstukken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
• Ervaring met werken in programma’s en grote projecten.
• Affiniteit met het onderwerp ‘een transparante en open overheid’.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 13
Maandsalaris: Min €4.367 – Max. €6.547 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur: 2 jaar
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
• Collega’s van binnen de Rijkskoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractsvorm.
• Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijke aanstelling van een jaar met in principe het voornemen om een vast dienstverband aan te bieden.
• Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Vanwege het karakter van het programma vragen we om flexibiliteit en geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Het inwinnen van referenties kan een onderdeel zijn van de selectieprocedure.
• Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren?
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via deze link verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.