Onderstaand treft u een omschrijving van de aangeboden workshops aan. Deelnemers ontvangen binnenkort een inschrijfformulier voor de diverse workshoprondes.

Joyce van Aalten, specialist in taxonomieën en metadata, Invenier
Binnen Office365, Teams-omgevingen en SharePoint sites zijn documenten en andere bestanden vaak versnipperd opgeslagen en is het snel en gemakkelijk terugvinden niet altijd gemakkelijk. Metadata, het toevoegen van relevante kenmerken aan een document, kan hierbij helpen. Want, mits goed ingezet, is het een krachtig middel om informatie beter toegankelijk te maken. In deze workshop leer je welke mogelijkheden Office 365 biedt op het gebied van metadata en gecontroleerde trefwoorden. En hoe metadata functioneel ingezet kan worden binnen Teams en SharePoint. Daarnaast krijg je handvatten hoe te bepalen welke metadata gewenst en benodigd is binnen je organisatie en hoe je ervoor kunt zorgen dat die metadata ook goed toegekend gaat worden.

Lees hier een interview met Joyce van Aalten over haar expertise.

Martijn Aslander, technologie-filosoof en auteur van het boek Ons werk is stuk
Sinds enkele decennia werken we met computers. De computer zou het werk efficiënter en slimmer maken, maar het tegendeel is waar. Cruciale informatie zit weggestopt in mappen, submappen en documenten van Office 365. Kenniswerkers zijn gemiddeld zo’n 240 uur per jaar bezig met informatie terugzoeken. Om dat op te lossen zet Martijn Aslander een stap terug: het begint ermee dat kenniswerkers eigenlijk niet meer weten wat kenniswerk is. Dat heeft invloed op onze digitale fitheid: meer burn-outs, toenemende werkstress en afkalvend werkplezier doordat te veel tijd gaat zitten in bijzaken zoals reageren op de stroom van e-mail en notificaties. Aslander introduceert in zijn nieuwe boek Ons werk is stuk de vijf pijlers van digitale fitheid: digitaal bewustzijn, digitale hygiëne, digitale vaardigheden, persoonlijk kennismanagement en persoonlijke groei met behulp van technologie. In deze workshop leer je ze alle vijf toepassen in je eigen werk.

Lees hier een interview met Martijn Aslander over zijn expertise.

Eric Burger, specialist in recordsmanagement en informatie governance in Office 365
Workshop Microsoft 365 recordsmanagement 
Waarom zou je recordsmanagement in Microsoft 365  willen gebruiken in je organisatie? Wat houdt de Microsoft 365 recordsmanagement functionaliteit in, inclusief de recente aanvullingen. Wat is het verschil tussen  retentie labels en bewaarbeleid?  Op welke applicaties en soorten content kan je de functionaliteiten inzetten? Is Microsoft 365 recordsmanagement compliant met Nederlandse archiefwet- en regelgeving? Welke licenties hebben gebruikers daarvoor nodig?  Hoe verhouden functionaliteiten zich tot zaak- en archiveringssystemen? Wat zijn de huidige beperkingen van de functionaliteit? Welke stappen moet ik als recordsmanager ondernemen om er gebruik van te maken? 
De kennis van mogelijkheden van records management en compliance in Microsoft 365 is niet altijd up to date bij informatiebeheerders of recordsmanagers. Er zijn grote verschillen tussen SharePoint Server en Microsoft 365. Ook wordt Microsoft 365 voortdurend vernieuwt, zodat organisaties van de laatste verbeteringen gebruik kunnen maken. Als je als informatiebeheerder of recordsmanager overweegt  van recordsmanagement in Microsoft 365 gebruik te gaan maken of voor de keuze staat dan is het zinvol om je door deze workshop te laten informeren. 

Eric Burger heeft sinds 2008 ervaring met recordsmanagement implementaties in SharePoint, later Microsoft 365. Hij verzorgt voor GO Opleidingen al ruim tien jaar de succesvolle cursussen Recordsmanagement & Governance in SharePoin’ en Microsoft 365 Compliance: recordsmanagement en veiligheid.

Lees hier een interview met Eric Burger over zijn expertise.

Tom Haeck, expert informatie- en archiefbeheer en lector aan de Arteveldehogeschool
Informatiebeheer in Vlaanderen? Hoe gaat dat?
Andere landen, andere regels. Hoe is informatiebeheer in Vlaanderen en België geregeld ten opzichte van Nederland? In deze workshop gaan we in op de Belgische en Vlaamse regelgeving en de impact ervan op het informatiebeheer bij de Vlaamse openbare besturen. De bijzondere staatsstructuur van België heeft namelijk zijn impact. We gaan daarbij uit van het theoretische, regelgevende kader naar de meer praktijkgerichte uitwerking. Hoe worden de regels geïmplementeerd bij de overheden? Hoe kan een Vlaamse openbare instelling of gemeente Office 365 en zijn mogelijkheden gaan aanwenden om het informatiebeheer te organiseren, conform de context van de Vlaamse regelgeving? Hoe kunnen zij omgaan met de uitdagingen van een moderne, gedigitaliseerde werkomgeving?
We presenteren dit alles in de context van een Vlaams agentschap, Wonen-Vlaanderen.

Lees hier een interview met Tom Haeck over zijn expertise.

Layla Hassan, adviseur documentaire en digitale informatievoorziening, ministerie van Financiën
SharePoint Online wordt door steeds meer organisaties ingezet als middel voor samenwerking, documentmanagement, kennisdeling en digitale archivering. Het kent daarbij bijzonder veel mogelijkheden, zeker in combinatie met de uiteenlopende applicaties binnen Office 365. En daarbij ontwikkelt Microsoft het gehele platform continu door. Office 365 is constant in beweging!
Voordat we met Office 365 aan de slag gaan, moeten we eerst actief aan de slag met een  aantal vragen:
*     Wat is de impact van het platform op uw organisatie, processen en mensen?
*     Wat betekent Office 365 voor uw IT-strategie en -governance?
*     Moet ik rekening houden met archivering vanaf de ontwerpfase?
Daarnaast is het cruciaal dat u in het begin van de Office 365-uitrol stilstaat bij de strategie, visie, doelstellingen en implementatieaanpak. Er zijn namelijk heel wat keuzes te maken voordat Office 365  als samenwerkingsomgeving geïmplementeerd kan worden. Een nieuwe situatie die vraagt om een nieuwe vorm van beheer. In deze workshops gebaseerd op praktijkervaringen met Office 365 bij een uitvoeringsorganisatie, gemeente en ministerie, wordt aangegeven welke risicogebieden en specifieke risico’s een rol kunnen spelen bij adoptie van SharePoint online.

Lees hier een interview met Layla Hassan over haar expertise.

Eric Kokke, GO opleidingen/KNVI/RDDI
De toegevoegde waarde van informatiebeheer, of hoe laten we iedereen ons informatiesysteem goed gebruiken?
Informatiebeheer staat volop in de belangstelling. Toch lijkt niet iedereen te beseffen wat het belang van goed informatiebeheer is en wat de voordelen zijn voor de individuele gebruiker. Het gevolg? Veel informatiesystemen worden niet of niet goed gebruikt. En dat levert problemen bij  de toegankelijkheid en beheer van informatie. Is het niet vandaag, dan zeker in de nabije toekomst. Daarom is het van belang dat we de toegevoegde waarde duidelijk gaan maken aan onze collega’s. Dat klinkt misschien makkelijk, maar dat is het niet. Anders hadden we al deze issues nu niet gehad.
Het vertellen van de juiste boodschap aan de juiste doelgroep is daarom essentieel om iedereen op de juiste wijze met zijn informatie om te laten gaan. In deze interactieve workshop werkt u aan de juiste boodschap, formuleert u uw toegevoegde waarde voor de organisatie en werkt u aan een pakkende slogan!

Rens Ouwerkerk, adviseur ontwikkeling kennisproducten bij het Nationaal Archief
Het Nationaal Archief is recent gestart met het herijken van de DUTO-eisen. Enerzijds is dat een actualisatieslag, anderzijds is het een verbreding van het raamwerk. Met het vernieuwde DUTO-raamwerk spelen we namelijk in op de opkomst van archiveren by design, technologische ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving. Eerst gaan we terug naar de basis. Wat verstaan we nu eigenlijk precies onder duurzame toegankelijkheid? Zijn de doelen die we hiermee nastreven nog dezelfde als een aantal jaren terug of zijn er wellicht nieuwe dimensies aan de horizon verschenen? Welke aanpak hoort hierbij? En hoe vertaalt zich dat naar de praktijk, zoals de implementatie van O365? Tijdens deze workshop krijgt u een sneak preview van de opzet van het nieuwe DUTO-raamwerk en gaan we daarover met elkaar in gesprek. Uw deelname is een uitgelezen kans om invloed te hebben op hoe het DUTO-raamwerk er uit komt te zien.