17 augustus 2011

Archieven Noord-Holland steeds toegankelijker

image for Archieven Noord-Holland steeds toegankelijker image

Het provinciaal toezicht en beleid voor archieven heeft tot goede resultaten geleid. Het archief- en informatiebeheer is verbeterd en 97% van de gemeenten in Noord-Holland is aangesloten bij professionele archiefdiensten, of heeft een eigen archivaris benoemd. De publieke belangstelling voor archieven en informatie is de laatste jaren flink toegenomen.

Het provinciaal toezicht en beleid voor archieven heeft tot goede resultaten geleid. Het archief- en informatiebeheer is verbeterd en 97% van de gemeenten in Noord-Holland is aangesloten bij professionele archiefdiensten, of heeft een eigen archivaris benoemd. De publieke belangstelling voor archieven en informatie is de laatste jaren flink toegenomen.