Gezien het toenemende belang van digitalisering in onze samenleving wordt het vak voor iedereen die zich met informatievoorziening bezighoudt nóg belangrijker. De urgentie om kennis en ervaringen met elkaar te delen is groot. Met aandacht voor ontwikkelingen in het vakgebied, best practices, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling, valkuilen en dilemma’s geven wij een kijkje in de keuken van de informatieprofessional bij overheden en de non-profitsector. Od geeft inzicht in de maatschappelijke opgaven en uitdagingen waar zij voor staat.

Download hier onze factsheet

Adverteren
In alle edities bieden we u de mogelijkheid uw visie, aanpak, experiment, best practice of dienstverlening bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Dat kan door middel van een advertentie of een ingezonden mededeling. Indien u kiest voor ingezonden mededeling bieden wij u volledige journalistieke ondersteuning in de vorm van redactionele verslaglegging, fotografie, eindredactie en opmaak. Pas na uw akkoord gaan wij over tot publicatie. Ook is het mogelijk een bijsluiter of meehechter mee te sturen of een vacature te plaatsen.

Wij voorzien u graag van een gericht media-advies: Neem contact op met MediaSales0031, Boyke Rajbalsing, via 06 10 93 47 77 of boyke@mediasales0031.nl.

Lezers
Od richt zich op informatieprofessionals, informatiemedewerkers, DIV’ers, leidinggevenden en teamleiders bedrijfsvoering, automatisering en informatievoorziening bij ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen agentschappen en uitvoeringsorganisaties. Daarnaast is Od ook interessant voor bibliotheken, onderwijs, zorg en studenten in opleiding voor informatiemanagement.

Bereik
Via Od bereikt u circa 4.200 functionarissen, waarvan 66% werkzaam bij de overheid. Bij het laatst gehouden lezersonderzoek werd Od gewaardeerd met een 8.

Adverteren magazine
Verschijning tijdschrift Od, jaargang 75, 2021

EditiesPublicatieAanleverenReserveren
# 1 Grip op informatie29 januari3 januari20 december
# 2 Metadata26 februari8 februari29 januari
# 3 Gluren bij de buren2 april12 maart5 maart
# 4 Eén jaar na corona21 mei3 mei23 april
# 5 Kijken bij de rijken25 juni4 juni28 mei
# 6 Duurzame informatie- huishouding24 september3 september27 augustus
# 7 Actieve openbaarmaking5 november15 oktober8 oktober
# 8 Informatiebeheer in 20305 december12 november5 november

Tarieven adverteren + vacatures
Tarieven exclusief 21% btw

Formaat (bxh)1x4x8x
1/4175 x 60 mm€ 455,-5%10%
1/2181 x 118 mm€ 905,-5%10%
1/1210 x 270 mm (+4 mm rondom)€ 1.450,-5%10%
2/1420 x 270 mm (+4 mm rondom)€ 2.350,-5%10%

Adverteren online

Website
Tarieven exclusief 21% btw

FormaatFixed fee, per maand
Leaderbord728 x 90 px€432,-
Advertorial50 woorden, afbeelding 200 x 200 px€525,-

E-nieuwsbrief
Tarieven exclusief 21% btw

Verschijningsdata 2021 29/1, 26/2, 19/3, 2/4, 21/5, 25/6,
16/7, 27/8, 24/9, 15/10, 5/11 EN 3/12.

Formaatper editie
Banner340 x 330 px€475,-
Advertorial50 woorden, afbeelding 200 x 200 px€595,-

Inhoudelijk profileren

Tarieven advertorial
Tarieven exclusief  21% btw

Formaatper editie
1/1 pagina artikel 450 woorden€2.815,-Inclusief journalistieke ondersteuning en fotografie
2/1 pagina artikel 900 woorden€5.550,-Inclusief journalistieke ondersteuning en fotografie

Wij voorzien u graag van een gericht media-advies: Neem contact op met MediaSales0031,
Boyke Rajbalsing, M 06 10 93 47 77 E boyke@mediasales0031.nl

Vakblad Od wordt uitgegeven door Publiek Denken en KNVI