Roland Bisscheroux, jurylid

Roland Bisscheroux, directeur-archivaris Waterlands Archief tevens lid van de adviescommissie Archieven (KVAN).

Tom Dalderup, jurylid

Tom Dalderup is voorzitter van de IT-Infra community bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals KNVI.

Meer informatie

Jeroen Jonkers, voorzitter jury

Jeroen Jonkers is hoofdredacteur van vakblad Od. Hij schrijft sinds 1995 geregeld voor Od en was eerder redactielid van 1998 tot 2004.

Meer informatie

Jacqueline Rutjens, jurylid

Jacqueline Rutjens is programmadirecteur bij het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding.

Meer informatie

Tom de Smet, jurylid

Sinds oktober 2021 is Tom De Smet directeur Archieven, Dienstverlening & Innovatie bij het Nationaal Archief.

Meer informatie

Annemieke Adema, lid voorbereidend comité

Annemieke Adema is archiefinspecteur bij gemeentearchief Zaanstad sinds febuari 2017. Ook was zij gasthoofdredacteur van Od.

Bart Hekkert, lid voorbereidend comité

Bart Hekkert is sinds 2017 redactielid van Od en werkt daarnaast als interimmanager bij De Inkoop Adviesgroep B.V.

Eric Kokke, lid voorbereidend comité

Eric Kokke is sinds 2010 redactielid van Od. Hij werkt daarnaast als marketing- en communicatiemanager bij GO Opleidingen.