Workshops Od Kennissessie 2024

Klik hier om je in te schrijven

Klik op een van de onderstaande workshops uit het overzicht voor meer informatie:

Workshopronde 1:
1. Omgevingswet en informatiebeheer, door Jelle van der Putte, adviseur Digitale Overheid, KBenP
2. (Generatieve) AI, auteursrecht en privacy, door Mirjam Elferink, advocaat-partner, Elferink & Kortier Advocaten
3. Aan de slag met de Woo-index, door Programma Open Overheid
4. Van wet naar praktijk: ‘Hoe bouw je een compliancy framework?‘, door Gertjan van Heijst, adviseur en docent, VHIC (VOL)
5. Klaar voor de start? DUTO!, door Marjan Dik, senior adviseur kennis en advies, Nationaal Archief

Workshopronde 2:
1. Archiveren van sociale media en chatberichten, door Veerle Ultee, informatiemanager, gemeente Dongen (VOL)
2. Sturen op informatiebeheer in de praktijk, door Ilona van der Linden, senior beleidsadviseur informatiebeheer en Rens Ouwerkerk, Chief Record Officer, gemeente Utrecht (VOL)
3. De Woo in de praktijk. Naar een betere samenwerking tussen Woo-behandelaar en Woo-verzoeker, door Nienke Hidding, adviseur en Geraldine Slabbekoorn, bemiddelaar, Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding
4. Aan de slag met Informatiehuishouding, door Hella Borking, plaatsvervangend directeur, RDDI

Workshopronde 3:
1. Strategische vragen achter informatiewetten, door Layla Hassan, senior adviseur informatiehuishouding, Het Leerhuis (VOL)
2. E-mailarchivering via Capstone in de praktijk, door Ilona van der Linden, senior beleidsadviseur informatiebeheer en Rens Ouwerkerk, Chief Record Officer, gemeente Utrecht
3. Beleid en uitvoering van chatberichtenarchivering bij het rijk. Hoe werkt dat?, door Arjan Rompelman, strategisch adviseur Chatarchivering, RDDI
4. Praktische workshop: informatie actief openbaar maken, door Peter Bont, projectleider Openbaarmaking en Informatiehuishouding, RDDI

Aan de slag met de Woo-index
Door Programma Open Overheid
Eén centrale plek verzorgen waar informatie van alle bestuursorganen vindbaar en doorzoekbaar is. Dat is een van de doelstellingen van de Wet open overheid (Woo). De Woo-index moet daarvoor zorgen. Sinds juni 2023 kunnen bestuursorganen aansluiten op de Woo-index. Hoe werkt dat en wat moet je daar als bestuursorgaan voor doen?

In een interactieve sessie van een uur word je meegenomen in het proces van de Woo-index. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk schetsen we hoe je documenten actief openbaar maakt volgens de wettelijke kaders. En natuurlijk is er volop ruimte voor vragen en om ervaringen te delen.

Aan de slag met informatiehuishouding
Door Hella Borking, plaatsvervangend directeur bij het RDDI
Projectplannen, rapportages, jaarverslagen, rapporten, procedures; de informatie die je creëert is belangrijk. Voor jezelf, je collega’s, de wetenschap en de samenleving. Niet alleen voor nu, ook voor de toekomst. Want een goede informatiehuishouding helpt de rijksoverheid gegevens beter op te slaan, te beheren en te delen. Ga daarom als team aan de slag met informatiehuishouding. Hella Borking van RDDI vertelt je tijdens deze workshop over de inzichten in het gedrag rond goed omgaan met overheidsinformatie. Daarnaast laat ze zien met welke tools je zelf in je team aan de slag kunt.

Praktische workshop: informatie actief openbaar maken
Door Peter Bont, projectleider Openbaarmaking en Informatiehuishouding bij het RDDI
Overheidsorganisaties hebben (en dus ook jij) een inspanningsverplichting om informatie actief openbaar te maken (artikel 3.1 Woo). Tijdens deze praktische workshop met een degelijke introductie word je middels een oefening stap voor stap meegenomen in de werkwijze. Met elkaar wordt een voorbeelddossier openbaar gemaakt. En in de nabespreking is ruimte om dilemma’s te behandelen. Zo krijg je inzicht in de praktische implicaties en afwegingen die moeten worden gemaakt bij openbaarmaking. Deze workshop wordt georganiseerd door het RDDI-project Openbaarmaking en informatiehuishouding.

Beleid en uitvoering van chatberichtenarchivering bij het rijk. Hoe werkt dat?
Door Arjan Rompelman, strategisch adviseur Chatarchivering bij het RDDI
In deze sessie gaan we dieper in op de wijze waarop de rijksoverheid invulling geeft aan de opgave om chatberichten te archiveren. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de rol die informatiewetten daarbij hebben en hoe je daar invulling aan geeft. Je krijgt een goed beeld van hoe dit specifieke traject er inhoudelijk en organisatorisch uitziet bij de rijksoverheid. Informatiewetten bepalen niet alleen wat er allemaal moet worden geregeld, maar bieden juist ook handvatten waarom en hoe dit te realiseren. Arjan Rompelman geeft je inzicht in hoe informatiewetten enerzijds en beleid, organisatie, gebruikers & techniek anderzijds idealiter kunnen samengaan.

Klaar voor de start? DUTO!
Door Marjan Dik, senior adviseur kennis en advies bij het Nationaal Archief
In deze interactieve workshop neemt DUTO-adviseur Marjan Dik van het Nationaal Archief je mee in het DUTO-raamwerk. Sinds kort is het raamwerk voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie compleet en klaar voor gebruik door overheidsorganisaties. Passende maatregelen voor jouw organisatie zijn nu nog beter te bepalen. Aan de hand van stellingen maak je kennis met het DUTO-raamwerk. Je legt de verbinding met jouw organisatie en gaat in gesprek met vakgenoten die dezelfde ambitie hebben. Na deze workshop heb je een helder beeld van waar je in jouw organisatie kunt starten met het DUTO-raamwerk.

Lees hier een column van Marjan

De Woo in de praktijk. Naar een betere samenwerking tussen Woo-behandelaar en Woo-verzoeker.
Door Nienke Hidding, adviseur en Geraldine Slabbekoorn, bemiddelaar bij Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Verbeter de samenwerking tussen de Woo-behandelaar en Woo-verzoeker bij de afhandeling van Woo-verzoeken. Dat was de boodschap van het advies van het ACOI dat begin april dit jaar verscheen en die centraal staat tijdens deze workshop. Een goede samenwerking helpt namelijk de Woo-behandelaar de informatiebehoefte van de verzoeker scherp te krijgen. Hierdoor kan gerichter en beter worden gezocht, en kunnen omvangrijke verzoeken sneller behandeld worden. Maar hoe maak je je deze werkwijze eigen en waar moet je op letten? In deze workshop delen we hoe dit er in de praktijk uit kan zien en op welke wijze de informatieprofessional kan helpen tijdens het Woo-proces.

Van wet naar praktijk: ‘Hoe bouw je een compliancy framework?’
Door Gertjan van Heijst, adviseur en docent bij VHIC

Informatiewetten vertalen naar de praktijk? Een cruciale vraag voor iedere organisatie die wet- en regelgeving serieus neemt en zeker ook voor overheidsorganisaties. Naleving van wet- en regelgeving – compliancy – is complex. Er zijn veel wetten en regelingen, ze zijn vaak lastig geformuleerd en ze bevatten vaak onderlinge tegenstrijdigheden. In deze workshop wordt toegelicht hoe wij in een stapsgewijs proces wet- en regelgeving omzetten naar eenvoudig implementeerbare best practices middels ‘compliancy frameworks’ in domeinen als informatieveiligheid, archivering, privacy en financiële rechtmatigheid.

Sturen op informatiebeheer in de praktijk
Door Ilona van der Linden, senior beleidsadviseur informatiebeheer en Rens Ouwerkerk, Chief Record Officer bij gemeente Utrecht

In de gemeente Utrecht is het monitoren van de informatiehuishouding volledig geïntegreerd in de organisatiebrede governance. Drie keer per jaar voert de Chief Record Officer samen met de Chief Privacy Officer en de Chief Information Security Officer gesprekken met alle organisatieonderdelen. Voorafgaand zetten we onze monitor uit. Deze staat centraal in het gesprek, samen met de toezichtsaanbevelingen, de jaarplannen en wat er vanuit centraal beleid nodig is om verbetering mogelijk te maken. Aandachtspunten vanuit deze gesprekken gaan mee in de Brede Rapportage Bedrijfsvoering, waarin ook over financiën, HR en andere zaken wordt gerapporteerd. De gemeentesecretaris voert hierover gesprekken met alle directeuren. Op dit kwaliteitssysteem zijn we best trots, maar er is ook nog genoeg ruimte voor verbetering. Wij delen graag onze best practices en hopen vanuit jou als deelnemer ook waardevolle feedback terug te krijgen. Dat wordt dolle pret!

E-mailarchivering via capstone in de praktijk
Door Ilona van der Linden, senior beleidsadviseur informatiebeheer en Rens Ouwerkerk, Chief Record Officer bij gemeente Utrecht

Vanaf 1 januari 2024 is het toepassen van de selectielijst e-mailbewaring van de VNG verplicht voor alle gemeentes die zich hierbij hebben aangesloten. Sinds het vaststellen van de selectielijst zijn wij bij de gemeente Utrecht druk bezig geweest de implementatie. Het opstellen van beleid, uitzoeken en inrichten van de techniek en het communiceren richting medewerkers vonden parallel aan elkaar plaats. In deze workshop delen we hoe we onze oplossing hebben vormgegeven en waar we zoal tegenaan liepen. We leggen jullie dilemma’s voor, gaan in op jullie eigen ervaringen en zo wisselen we onderling leerpunten uit met organisaties die hiermee aan de slag zijn of gaan.  

Lees hier het artikel van Rens en Ilona

(Generatieve) AI, auteursrecht en privacy
Door Mirjam Elferink, advocaat-partner bij Elferink & Kortier Advocaten

Artificiële intelligentie (AI) ontwikkelt zich razendsnel en bestaat inmiddels in allerlei vormen en maten. Sinds de introductie van ChatGPT en vergelijkbare softwaresystemen is het nu ook op grote schaal mogelijk om nieuwe creaties, zoals teksten, afbeeldingen, muziek en video te laten genereren. Deze technologie kan wringen met het privacy- en het auteursrecht, zowel bij het ontwikkelen van een dergelijk systeem als het creëren van output. Wat zegt de nieuwe, aanstaande Europese wetgeving (AI-verordening) hier bijvoorbeeld over? Wie heeft het auteursrecht op gegenereerde werken? Mag een AI-ontwikkelaar zomaar persoons- of auteursrechtelijk beschermde gegevens gebruiken om hun desbetreffende algoritmen te trainen, en, zo nee, hoe kan dit worden voorkomen? Deze vragen en meer zullen door Mirjam Elferink worden behandeld in deze workshop.

Lees hier een artikel van Mirjam

Strategische vragen achter informatiewetten
Door Layla Hassan, senior adviseur informatiehuishouding, Het Leerhuis

Het jaar 2024 brengt een golf van nieuwe wetgeving met zich mee die aanzienlijke veranderingen zal teweegbrengen binnen organisaties, zowel nationaal als op Europees niveau. Neem de Omgevingswet, die een scherpe focus legt op de cruciale rol van goed beheerde ketenarchivering. Daarnaast dagen wetten zoals de Woo en de Wmebv de overheden om de informatiemanagement naar een hoger niveau te tillen. Het wordt steeds duidelijker dat organisaties geconfronteerd worden met complexe strategische vraagstukken op het gebied van informatiemanagement. De focus ligt niet alleen op wettelijke naleving, maar ook op waardecreatie, risicobeheer en innovatie.

In deze workshop onderzoeken we deze uitdagingen en discussiëren over mogelijke effectieve strategieën, met als doel jou te voorzien van tools en tips om te gedijen in deze dynamische juridische en technologische omgeving.

Lees hier een artikel van Layla

Omgevingswet en informatiebeheer
Door Jelle van der Putte, Adviseur Digitale Overheid, KBenP

Na vijf keer uitstel is het dan eindelijk zover, op 1 januari 2024 is de Omgevingswet inwerking getreden. Tijdens de workshop Omgevingswet en informatiebeheer krijg je te weten wat de belangrijkste veranderingen zijn voor informatiebeheerders. Op een interactieve manier gaan we samen een casus bekijken en leer je toepassen hoe je omgaat met het archiveren van samenwerkingen, wat een magneetactiviteit is en hoe je toepasbare regels archiveert. In een kort tijdsbestek leer je de belangrijkste veranderingen rondom de Omgevingswet en krijg je handvaten hoe je dit kan toepassen in je dagelijkse werkpraktijk.

Lees hier een artikel van Jelle

Archiveren van sociale media en chatberichten
Door Veerle Ultee, informatiemanager, gemeente Dongen

Diverse gerechtelijke uitspraken wijzen uit dat ook communicatie via ‘nieuwe media’ valt onder de Wet open overheid en de Archiefwet. Dit betekent dat er ook aandacht moet komen voor het duurzaam toegankelijk beheren van berichten die via WhatsApp of sociale media ontstaan. De praktijk leert dat het lastig is om grip te krijgen op deze communicatievormen en organisaties worstelen met het archiveren ervan. In deze workshop zoomen we in op deze uitdaging en krijg je tips om voor jouw organisatie aan de slag te gaan met dit vraagstuk.

Lees hier een artikel van Veerle

De Od Kennissessie 2024 is mogelijk gemaakt door ACOI, GO Opleidingen, KNVI, Nationaal Archief, Programma Open Overheid, Publiek Denken en RDDI en gesponsord door VHIC.

Kosten
De deelnameprijs bedraagt € 219,- (exclusief 21% btw).
Dit tarief geldt alleen voor overheidsorganisaties en non-profit instellingen. Voor overige deelnemers geldt een tarief van € 825,- (exclusief 21% btw).
Abonnees van Od ontvangen een korting van 10% op de deelnemersfee!