Het magazine en e-zine Od, Overheidsdocumentatie, is het netwerkplatform voor informatieprofessionals bij de overheid en non-profitsector. Met aandacht voor ontwikkelingen in het vakgebied, best practices, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling, valkuilen en dilemma’s geven wij een kijkje in de keuken van de informatieprofessional bij overheden en de non-profitsector.

Od is een maandblad van KNVI, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, en wordt uitgegeven door Publiek Denken. Het blad geeft inzicht in alle actuele ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening, automatisering, management en organisatie- en documentmanagement.

Od heeft als ambitie om voortdurend aan te sluiten bij het snel en continu veranderende en ontwikkelende vakgebied van informatie- en archiefmanagement. Od richt zich op hoofden en medewerkers Informatiebeheer, interne zaken, en managers automatisering en informatievoorziening bij overheidsinstellingen. Dit betreft zowel gemeentelijke, provinciale als centrale overheid. Daarnaast is Od relevant voor toeleveranciers van overheidsinstellingen. Door de veranderingen in het vakgebied wordt de doelgroep van het tijdschrift breder: ook ICT-ers, procesmanagers, projectleiders en programmamanagers zijn in toenemende mate betrokken bij en geïnteresseerd in dit vakgebied

Od verschijnt acht keer per jaar en wordt in print, pdf en als e-zine aan de abonnees aangeboden (inloggen verplicht: http://www.od-online.nl/) .

Redactie
De redactie van Od bestaat uit een kernredactie en uit bijdragen van gastredacteuren. De kernredactie bestaat uit:

Jeroen Jonkers
Jeroen Jonkers is sinds eind 2016 hoofdredacteur van Od. Jeroen schrijft sinds 1995 geregeld voor Od en was eerder redactielid in de periode van 1998 tot en met 2004. Jeroen is als zzp’er actief op het vakgebied en heeft zowel ervaring binnen de rijksoverheid, bij provincies als bij gemeenten. Binnen de redactie ziet hij zijn rol vooral om actief nieuwe auteurs te werven. Onder zijn hoede is ook het gasthoofdredacteurschap ingevoerd en heeft in 2019 een eerste Od bootcamp plaatsgevonden. De angst is niet of hij genoeg ideeën heeft, de vraag is eerder hoe het wordt uitgevoerd.

Bart Hekkert
Bart Hekkert werkt sinds 2017 als redactielid van Od. Hij heeft tot oktober 2022 gewerkt als beleidscoördinator en adviseur digitale archieven bij de gemeente Amersfoort. Tegenwoordig werkt hij als interimmanager bij De Inkoop Adviesgroep B.V.. Bart is geïnteresseerd in procesmanagement en risicomanagement in combinatie met informatiemanagement en organisatieverandering. Bart is van mening dat dienstverlening naar burger voorop moet staan. Informatiebeheer moet kaders stellen en adviseren om ervoor te zorgen dat vakafdelingen de burger zo goed mogelijk kan bedienen. Naast zijn werk in het vakgebied is Bart fanatiek vogelspotter, loopt graag lange afstanden en vindt ontspanning in het lezen van een goed boek.

Eric Kokke
Eric Kokke is sinds 2010 redactielid van Od. Hij kwam in 2003 het vakgebied van de documentaire informatievoorziening binnen via SOD-Opleidingen. In 2014 stapte hij over naar GO opleidingen en is daar marketing- en communicatiemanager. Vanaf het begin heeft hij zich gefocust op twee belangrijke aspecten van het vakgebied: competentie-ontwikkeling en de positionering van informatiebeheer binnen organisaties. Vooral dat laatste aspect is uitgegroeid tot een speerpunt. Simpelweg omdat Eric niet kan en wil begrijpen dat organisaties het belang van informatiebeheer niet inzien. Eric is ook lid van het hoofdbestuur van de Koninklijk Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI), lid van de Stuurgroep Kennisnetwerk Informatie & Archief (KIA) en lid van de Innovatieraad Bibliotheken via de Koninklijke Bibliotheek. In 2015 en 2017 was hij ook de initiatiefnemer en inhoudelijk adviseur van de twee gewaardeerde documentaires over het vakgebied Alles is Informatie en TOEGANG!

Vincent Lageweg
Vincent Lageweg is sinds februari 2023 redactielid bij Od. In september 2019 is hij begonnen als stagiair bij het Programma Stukken Beter bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds februari 2021 werkt hij voor de Tweede Kamer der Staten Generaal, eerst als Adviseur Informatiebeheer en nu als Teamleider Informatiehuishouding. Daarbij staat in zijn werk het concrete resultaat en de dingen die hij en zijn team zelf kunnen behalen centraal, in plaats van uitgebreide strategieën en ingewikkeld beleid. In zijn vrije tijd houdt hij zich nog altijd hobbymatig bezig met zijn gevolgde studies en leest hij graag filosofie of historisch onderzoek.

André Plat
André Plat, nestor van de redactie vanaf 1998. Schrijft vlot artikelen over het vakgebied, heeft een breed netwerk en ruime ervaring. Hij levert graag opiniërende artikelen met een prikkelende oproep tot actie.

Jacqueline Rutjens
Sinds 2023 redactielid Od. Verantwoordelijk voor de Rijksbrede opgave rond openbaarheid en informatiehuishouding. Jacqueline werkt vanuit de flexpool van het ministerie van BZK aan veranderopgaven en dat is ook haar achtergrond als bestuurskundige. Jacqueline werd in 2023 genomineerd als ambtenaar van het jaar en overheidsmanager van het jaar (top 8). Zij is naast haar werk lid van de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en vrijwilliger (fondsenwerver) voor zwerfdieren op Lesbos.

Gastbijdragen
In overleg met onze kernredactie is het mogelijk een gastbijdrage in Od te plaatsen. U dient zich te houden aan de richtlijnen voor het schrijven van een bijdrage voor Od. Houd daarbij rekening met de doelstellingen van Od, onze aanwijzingen voor stijl en opbouw en de procedure die we volgen na indiening van uw bijdrage. We maken onderscheid tussen interview, praktijkartikelen, columns, opinie, boekrecensies, et cetera. In dit document vindt u richtlijnen voor het schrijven van een bijdrage voor Od. We beschrijven de doelstellingen, geven aanwijzingen voor stijl en opbouw en beschrijven de procedure die we volgen na indiening van een bijdrage. Heeft u vragen? Dan kunt u ons altijd bereiken via od@publiekdenken.nl.