Od Kennissessie 20 juni 2024

logo voor de Od Kennissessie 2024

Informatiewetten vertaald naar de praktijk

Er bestaan verschillende wetten die de omgang met informatie regelen zoals de Archiefwet, Algemene verordening gegevensbescherming, Wet open overheid, Wet hergebruik van overheidsinformatie, Omgevingswet, etcetera… De Algemene Informatiewet moet meer samenhang brengen tussen de wetgeving over informatievoorziening en -huishouding op diverse beleidsterreinen en een aantal generieke informatiewetten en -regelingen.

Het is duidelijk dat veranderende wetgeving haar stempel drukt op de informatiehuishouding. Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk van informatieprofessionals? De derde editie van de Od Kennissessie ‘Informatiewetten vertaald naar de praktijk’ gaat met presentaties, workshops en discussies uitgebreid in op de weerbarstige relatie tussen wet- en regelgeving en duurzaam toegankelijke informatie!

Locatie: The Colour Kitchen in Utrecht

Programma: van 9.30 uur tot 17.00 uur

08.45 – 09.30 Ontvangst en registratie
09.30 – 10.30 Plenaire opening
10.30 – 11.30 Workshopronde 1
11.30 – 12.30 Lunch
12.30 – 13.30 Workshopronde 2
13.30 – 13.45 Pauze
13.45 – 14.45 Workshopronde 3

14.45 – 15.45 Paneldiscussie met:
Rick Koopman, projectleider Wet Open Overheid & Single Digital Gateway bij het Waterschapshuis;
Jeroen Jonkers, projectleider Grip op informatie bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten);
Paul Deurvorst, projectleider Wet open overheid bij Interprovinciaal Overleg;
Vertegenwoordiging Rijksoverheid16.00 – 17.00 Uitreiking Od Kwaliteitsawards

We zijn druk bezig met het programma, maar net zoals voorgaande jaren organiseren we interessante workshops en krijg je volop gelegenheid tot netwerken. Hou onze workshoppagina in de gaten of abonneer je op onze gratis e-nieuwsbrief.

Kosten

De deelnameprijs bedraagt € 219,- (exclusief 21% btw).
Dit tarief geldt alleen voor overheidsorganisaties en non-profit instellingen. Voor overige deelnemers geldt een tarief van € 825,- (exclusief 21% btw).

Abonnees van Od ontvangen een korting van 10% op de deelnemersfee!