Onderstaand treft u een omschrijving van de aangeboden workshops aan die te volgen waren tijdens de OD Kennissessie 2023.

Workshop: Overheidsinformatie en gedrag
Door Honzik Pavel, projectleider Gedrag in Overheidsinformatie (GO) bij RDDI

Tijdens deze sessie zal er worden ingegaan op de verschillende onderzoeken op het gebied van gedrag in combinatie met actieve openbaarmaking en informatiehuishouding en wat deze onderzoeken hebben opgeleverd. Tevens zullen oplossingsrichtingen worden aangedragen in de vorm van gedragsinterventies die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de informatiehuishouding.
Lees hier meer over Honzik Pavel.

Workshop: ‘Kan dit weg?
Door Jelle Clemens, senior adviseur, en Anne-Maartje Douqué, coördinerend adviseur bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) adviseert de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd over de openbaarmaking van overheidsinformatie en de informatiehuishouding van de overheid. Daarnaast heeft het Adviescollege een bemiddelingstaak bij klachten van journalisten en wetenschappers over hoe bestuursorganen omgaan met Woo-verzoeken. Op verzoek van de regering ging het eerste advies van het ACOI over het bewaren van chatberichten, zoals gewisseld via bijvoorbeeld WhatsApp en Signal. Leidraad voor het Adviescollege is de Wet open overheid, die bepaalt dat iedereen recht heeft op toegang tot overheidsinformatie afgezien van de uitzonderingen bij wet. Daarnaast is er de Archiefwet, die regels bevat voor zorgvuldig beheer van overheidsinformatie. Samen zorgen deze wetten ervoor dat iederéén kan nagaan welke afwegingen de overheid maakt en wat de effecten van beleid en uitvoering zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld journalisten de overheid controleren. Bovendien is het ook belangrijk voor de geschiedschrijving van generaties na ons.

Jelle Clemens en Anne-Maartje Douqué lichten in een interactieve workshop toe hoe het advies over chatberichten is tot stand gekomen, wat het advies precies inhoudt en wat de stappen zijn die overheden zouden moeten nemen. Er is ruim de gelegenheid om op het advies te reflecteren en voor het stellen van vragen. 
Lees hier meer over het advies.

Workshop: De WOO doe je ZOO!!
Door Annemieke Adema, archiefinspecteur gemeentearchief Zaanstad en Jack Karelse, adviseur informatiehuishouding gemeente Bergen op Zoom

Iedereen pakt de implementatie van de Wet open overheid anders aan. In deze workshop zetten we de aanpak van de gemeente Bergen op Zoom en de gemeente Zaanstad tegenover elkaar. Jack Karelse en Annemieke Adema zijn beide nauw betrokken bij de aanpak in de gemeenten en gaan de strijd met elkaar aan. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? Wat gaat er goed en waar lopen ze nu tegenaan? Maar ook: doe jij het beter? Wat zou jij doen als je bij Bergen op Zoom werkte, of bij Zaanstad? 

We gaan lekker Woolariseren!)

Workshop: Balanceren tussen openbaarheid en privacy
Door Mirjam Elferink en Martijn Kortier, advocaten en partners bij Elferink & Kortier Advocaten

Overheidsinformatie openbaar maken is een cruciale taak, maar het moet zorgvuldig worden afgewogen tegen de privacyrechten van betrokken burgers. In deze interactieve workshop leiden Mirjam Elferink en Martijn Kortier jou door de complexe afweging tussen openbaarheid en privacy. De workshop richt zich op de WOO en de AVG en hoe deze wetten zich tot elkaar verhouden. Aan de hand van praktijkcases zullen de docenten ingaan op de voortdurende ontwikkeling van ideeën over de balans tussen openbaarheid en privacy en hoe deze afwegingen in verschillende situaties moeten worden toegepast.
Deze workshop biedt u de kans om:
1. Diepgaand inzicht te krijgen in de WOO en AVG en hun impact op de openbaarmaking van overheidsinformatie en privacy.
2. Praktijkvoorbeelden te bespreken en te leren hoe u de juiste balans tussen openbaarheid en privacy kunt vinden.
3. Vragen te stellen en ervaringen te delen met andere professionals die met dezelfde uitdagingen te maken hebben.

Workshop: E-mailarchivering
Door Paul Faaij, senior adviseur bedrijfsvoering/ digitale informatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Veel waardevolle informatie bevindt zich in mails, maar nog steeds worden er weinig mails goed bewaard. Rijksbreed is hiervoor de handreiking Bewaren van e-mailberichten ontwikkeld. Bij EZK en LNV wordt toegewerkt naar implementatie van die richtlijn. Hoe gaan we om met de steeds grotere hoeveelheid mails? Hoe zorgen we ervoor dat informatie in context toegankelijk blijft? En hoe verhouden verschillende methodes van selectie zich tot elkaar? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek tijdens deze workshop.

Workshop: Innovatieve Woo-tooling dankzij AI
Door Desmin Dekker, commercieel directeur bij You Get/ilionx

Om snel en veilig Woo-verzoeken af te handelen, is software die privacywaarborging als hoogste prioriteit heeft essentieel. Dankzij AI kunnen Woo-verzoeken sneller behandeld worden, waardoor gebruikers veel tijd besparen. De tool zal stukken automatisch in chronologische volgorde plaatsen en informatie ontdubbelen, waardoor de verwerkingstijd per verzoek significant zal afnemen. De tool die You-Get gaat ontwikkelen, doet bovendien automatisch anonimiseervoorstellen. Gebruikers kunnen hierdoor snel met de inhoud aan de slag en worden privacygevoelige gegevens beschermd. Tijdens het afhandelen van Woo-verzoeken is het belangrijk om de privacy optimaal te waarborgen en burgers toch de transparantie te bieden waar ze recht op hebben.

Locatie: Colour Kitchen in Utrecht
Prinses Christinalaan 1
3554 JL, Utrecht

LET OP: Navigatie instellen op J.M. de Muinck Keizerlaan
Bekijk hier de routebeschrijving.