Planning

  • De uiterste inschrijfdatum is 6 juni 2024. De door u ingevulde criteria kunt u mailen naar od@publiekdenken.nl.
  • Het voorbereidend comité gaat aan de slag met de ingestuurde formulieren. Na beoordeling van alle ingestuurde formulieren blijven er vier kandidaten over: een top 2 categorie centrale overheid en een top 2 categorie decentrale overheid.
  • De overgebleven finalisten ontvangen uiterlijk 9 juni bericht. Informatiehuishoudingen die niet door gaan naar de volgende ronde ontvangen een schrijven via e-mail.
  • In de week van 9 juni worden de vier overgebleven finalisten bezocht door onze juryleden die de volgende aspecten ter plaatse zal beoordelen: Klantgerichtheid, Dienstverlening, Teamprestatie en Meetbaar resultaat.
  • Tijdens de Od Kennissessie van 20 juni aanstaande zullen de finalisten een korte presentatie geven, waarna de winnaars (categorie centraal en categorie decentraal) bekend worden gemaakt.