Colofon

Od-online biedt digitale toegang tot de content uit het vakblad Od, maandblad van KNVI | SOD.
Naast artikelen biedt het nieuws op het gebied van documentaire informatievoorziening.

Redactieadres
Publiek Denken
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
E-mail adres: od@publiekdenken.nl

Hoofdredacteur
Jeroen Jonkers

Redactieleden
Edwin Driessen
Bart Hekkert
Eric Kokke
André Plat

Uitgever
Asha Narain

Od-online biedt digitale toegang tot de content uit het vakblad Od, maandblad van KNVI | SOD.
Naast artikelen biedt het nieuws op het gebied van documentaire informatievoorziening.

Advertenties
MediaSales0031
Boyk Rajbalsing
E boyke@mediasales0031.nl
M 06 109 347 77

Adreswijzigingen
Od@publiekdenken.nl