Od, editie 36

Lees de hele editie hier. Onder andere komen aan bod:

Maatschappelijke waarde van het archief
Ruim 30 jaar na de vliegramp in de Bijlmer hebben nabestaanden nog steeds vragen. De ramp is omgeven door mysterie en de gebrekkige openbaarheid van de overheid is daar een van de oorzaken van. Een gesprek met enkele betrokkenen naar aanleiding van het advies dat het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding uitbracht om de toegang tot de archieven over deze vliegramp te vergroten. Meer lezen

Dataficering waterschappen
Onze waterschappen beschermen Nederland tegen overstromingen. In een tijd waarin klimaatverandering zorgt voor hete, droge zomers en natte winters is goed waterbeheer cruciaal. Goed waterbeheer is afhankelijk van goede data. Want, hoe kun je anders weten waar zich watertekorten voor dreigen te doen of hoe kun je anders de kwaliteit van ons oppervlaktewater meten? Meer lezen

Weg van digitaal papier
Spanje, 2023, Salamanca, de kathedraal. Deelnemers aan het DLM Forum, inclusief de auteurs van dit artikel, krijgen een tour door de archieven. Likkebaardend bekijken we schitterende oude tekeningen, muziekinstrumenten en boeken. Waaronder een gelakt exemplaar van de Lof der Zotheid van Erasmus. (Het lakken was in dit geval gedaan door censurerende monniken in de 17de eeuw.) Een van ons stelt de vraag: hebben jullie ook een digitaal archief?’ Een blik van onbegrip volgt. Onze rondleider wijst op een paar cd-roms en we zien een oud type pc. Daar blijft het antwoord bij. Maar is de archiefwereld van nu wel zo veel verder? Meer lezen

Nieuwe Archiefwet 2021
De huidige Archiefwet is verouderd. Aanpassing is nodig om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie goed opslaan, beheren en toegankelijk houden. In de Tweede nota van wijziging – Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door een nieuwe Archiefwet reageert het kabinet op vragen van GroenLinks-PvdA, VVD, CDA, de ChristenUnie en SGP over de nieuwe Archiefwet. In dit artikel duidt de redactie van Od vragen van de politieke partijen en de antwoorden van het kabinet. Meer lezen

Tijdsbesparing met tijdlijnen
De hoeveelheden informatieobjecten die overheidsorganisaties herbergen groeit – voornamelijk vanwege de digitalisering – snel. Vooral het in kaart brengen van processen wordt door deze overdaad aan documenten bemoeilijkt. Er is een nieuw type software nodig waarmee op automatische wijze tijdlijnen kunnen worden gegenereerd op basis van dergelijke ongestructureerde teksten. Aan de hand van de wensen van de gebruiker zal zo’n programma op interactieve wijze het gewenste perspectief op reeksen gebeurtenissen kunnen tonen. Dit biedt in potentie een breed scala aan mogelijke toepassingen: van procesreconstructies voor parlementaire enquêtes, tot de versnelde beantwoording van Woo-verzoeken. Meer lezen