24 oktober 2017

Concept projectbeschrijving Handreiking Webarchivering

image for Concept projectbeschrijving Handreiking Webarchivering image

Het Kennisplatform Webarchivering deelt hierbij de concept-projectbeschrijving van de Handreiking Webarchivering. Hierin staat o.m. doel, doelgroep, scope, governance etc. beschreven van de handreiking. Zie: https://kia.pleio.nl/file/download/52689522

Het platform ontvangt graag opmerkingen, aanvullingen, vragen enz. Naar aanleiding daarvan zal het platform de projectbeschrijving mogelijk nog aanpassen.

Het Kennisplatform Webarchivering deelt hierbij de concept-projectbeschrijving van de Handreiking Webarchivering. Hierin staat o.m. doel, doelgroep, scope, governance etc. beschreven van de handreiking. Zie: https://kia.pleio.nl/file/download/52689522

Het platform ontvangt graag opmerkingen, aanvullingen, vragen enz. Naar aanleiding daarvan zal het platform de projectbeschrijving mogelijk nog aanpassen.

Bron: https://kia.pleio.nl