22 februari 2013

Gemeente Den Haag komt met eigen ICT-dashboard

image for Gemeente Den Haag komt met eigen ICT-dashboard image

In navolging van de rijksoverheid heeft de gemeente Den Haag – als eerste van de vier grote gemeenten – een ICT-dashboard online gezet om de voorgang van ICT-projecten voor de burgers inzichtelijk te maken. Bij de ingebruikneming noemt de gemeente als aanleiding de forse kostenoverschrijdingen die zich de afgelopen jaren bij verschillende (overheids-)organisaties voordeden. Den Haag denkt dat transparantie kan helpen bij het voorkomen van extra kosten of vertragingen.

In navolging van de rijksoverheid heeft de gemeente Den Haag – als eerste van de vier grote gemeenten – een ICT-dashboard online gezet om de voorgang van ICT-projecten voor de burgers inzichtelijk te maken. Bij de ingebruikneming noemt de gemeente als aanleiding de forse kostenoverschrijdingen die zich de afgelopen jaren bij verschillende (overheids-)organisaties voordeden. Den Haag denkt dat transparantie kan helpen bij het voorkomen van extra kosten of vertragingen.