19 november 2012

Gemeenten vinden archief-KPI’s bruikbaar handvat

image for Gemeenten vinden archief-KPI’s bruikbaar handvat image

Gemeenteraden moeten sinds de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht toezicht houden op de uitvoering van het archiefbeheer volgens de Archiefwet. Om die taak effectief te kunnen uitvoeren, hebben gemeenteraden een goed verslag nodig. De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van de VNG bieden daarvoor een bruikbaar handvat.

Gemeenteraden moeten sinds de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht toezicht houden op de uitvoering van het archiefbeheer volgens de Archiefwet. Om die taak effectief te kunnen uitvoeren, hebben gemeenteraden een goed verslag nodig. De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van de VNG bieden daarvoor een bruikbaar handvat.