4 oktober 2011

‘Kloof tussen Archiefvisie en ontwikkeling e-overheid’

image for ‘Kloof tussen Archiefvisie en ontwikkeling e-overheid’ image

In de Archiefvisie van de overheid staat het archiveren nog te los van de manier waarop de e-overheid zich momenteel ontwikkelt. Dat schrijft de VNG aan de vaste kamercommissie voor OCenW.
Eind oktober behandelt de kamercommissie de Archiefvisie, waarin staatssecretaris Zijlstra van OCenW en minister Donner van BZK de invloed van ICT en digitalisering op de archiveringspraktijk in een kader plaatsen.

In de Archiefvisie van de overheid staat het archiveren nog te los van de manier waarop de e-overheid zich momenteel ontwikkelt. Dat schrijft de VNG aan de vaste kamercommissie voor OCenW.
Eind oktober behandelt de kamercommissie de Archiefvisie, waarin staatssecretaris Zijlstra van OCenW en minister Donner van BZK de invloed van ICT en digitalisering op de archiveringspraktijk in een kader plaatsen.
De VNG is blij met de voortrekkersrol die het Rijk wil spelen op het gebied van archiefinnovatie, maar plaatst een aantal kanttekeningen, met name over de kloof tussen de archiveringstheorie en het zogeheten zaak- en procesgericht werken bij gemeenten.

Zie verder (bron):
http://www.sod-online.nl/nieuws.php?action=view&Nieuws_Id=2064