18 mei 2014

KVAN-dagen 2014: breed programma over een groot thema: Big Archives!

image for KVAN-dagen 2014: breed programma over een groot thema: Big Archives! image

Meer en meer wordt de samenleving gedreven door grote hoeveelheden digitale informatie. Voor archivarissen en recordmanagers brengt dit grote uitdagingen met zich mee. Welke keuzes maken ze, hoe positioneren ze zich in het werkveld en in de samenleving?

De KVAN-dagen 2014 hebben als thema ‘Big archives’. Er staan grote onderwerpen op de agenda: digitale duurzaamheid, digitalisering en veranderende gebruikersbehoeften. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar vandaag maar ook naar morgen: welke uitdagingen staan ons dan te wachten? Hoe moet de archivaris van de toekomst eruit zien?

Meer en meer wordt de samenleving gedreven door grote hoeveelheden digitale informatie. Voor archivarissen en recordmanagers brengt dit grote uitdagingen met zich mee. Welke keuzes maken ze, hoe positioneren ze zich in het werkveld en in de samenleving?

De KVAN-dagen 2014 hebben als thema ‘Big archives’. Er staan grote onderwerpen op de agenda: digitale duurzaamheid, digitalisering en veranderende gebruikersbehoeften. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar vandaag maar ook naar morgen: welke uitdagingen staan ons dan te wachten? Hoe moet de archivaris van de toekomst eruit zien?
Presentaties van projecten en onderzoeksresultaten, debat en discussie, praktijkervaringen en gedachtenexperimenten: de KVAN-dagen bieden een breed programma over een groot thema.

Keynote sprekers zijn Luciano Floridi en Eric Ketelaar.

Beide dagen beginnen met een keynotelezing.
Maandag 16 juni begint met de filosoof prof.dr. Luciano Floridi van de University of Oxford. Hij houdt zich bezig met de vele verschijningsvormen die informatie tegenwoordig aanneemt. In zijn publicaties richt Floridi zich met name op het beantwoorden van de vraag wat informatie in de 21e eeuw nou eigenlijk is.
Dinsdag is het woord aan prof.dr. Eric Ketelaar. De voormalig Algemeen Rijksarchivaris en emeritus hoogleraar Archiefwetenschap zal een voordracht houden over 1000 jaar archiefgeschiedenis, gebaseerd op de voorlopige conclusies van zijn project ‘A social history of Dutch archives’.

De KVAN-dagen 2014 vinden plaats op maandag 16 en dinsdag 17 juni in theater De Nieuwe Kolk in Assen. Informatie over het programma en aanmelding vindt  op de  website van KVAN-dagen, www.kvandagen.nl .