19 december 2013

Programma Ambtenaar 2.0 stopt

image for Programma Ambtenaar 2.0 stopt image

Het voortbestaan van Ambtenaar 2.0, het overheidsbrede innovatieprogramma, staat op losse schroeven.
Onlangs heeft de rijksoverheid besloten om de financiering van het programma Ambtenaar 2.0 niet te verlengen. Daarmee lijkt een einde te komen aan het programma dat de afgelopen zes jaar veel heeft bijgedragen aan de vernieuwing van de overheid. Staat die vernieuwing nog hoog genoeg op de agenda?

Het voortbestaan van Ambtenaar 2.0, het overheidsbrede innovatieprogramma, staat op losse schroeven.
Onlangs heeft de rijksoverheid besloten om de financiering van het programma Ambtenaar 2.0 niet te verlengen. Daarmee lijkt een einde te komen aan het programma dat de afgelopen zes jaar veel heeft bijgedragen aan de vernieuwing van de overheid. Staat die vernieuwing nog hoog genoeg op de agenda?

Het programma Ambtenaar 2.0 was onder meer initiatiefnemer van het netwerk Ambtenaar 2.0, waar zo’n 10.000 ambtenaren ideeën en ervaringen uitwisselen over verbetering van de overheid. Vanuit het programma werden de internetsites onderhouden en initiatieven en evenementen ondersteund. Het is nog onduidelijk wat het wegvallen van de ondersteuning gaat betekenen voor de activiteiten van het netwerk.
 
De afgelopen jaren is het programma Ambtenaar 2.0 vooral succesvol geweest om maatschappelijke veranderingen binnen de overheid op de agenda te zetten, zoals Het Nieuwe Werken, de participatiesamenleving en nieuwe vormen van samenwerken. Een belangrijk uitgangspunt daarbij was steeds om verbinding en kennisuitwisseling tussen overheden te stimuleren en ruimte te bieden aan ondernemende ambtenaren.

Lees meer