27 mei 2011

Regelgeving voor registratie etniciteit toereikend

image for Regelgeving voor registratie etniciteit toereikend image

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie mede namens staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het kabinetsstandpunt inzake etnische registratie. Het kabinet stelt vast dat er voldoende mogelijkheden bestaan voor het registeren van persoonsgegevens over etnische herkomst.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie mede namens staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het kabinetsstandpunt inzake etnische registratie. Het kabinet stelt vast dat er voldoende mogelijkheden bestaan voor het registeren van persoonsgegevens over etnische herkomst.