9 oktober 2011

Veiligheid gemeentelijke websites

image for Veiligheid gemeentelijke websites image

GeenStijl heeft op 8 oktober geconstateerd dat er een serieus veiligheidsprobleem was op meerdere gemeentelijke websites. Er kon via een bepaalde inlogprocedure contact worden gemaakt met de server achter de websites waardoor persoonlijke gegevens van medewerkers, interne documenten en mogelijk ook DigiDsessies te raadplegen zijn.

GeenStijl heeft op 8 oktober geconstateerd dat er een serieus veiligheidsprobleem was op meerdere gemeentelijke websites. Er kon via een bepaalde inlogprocedure contact worden gemaakt met de server achter de websites waardoor persoonlijke gegevens van medewerkers, interne documenten en mogelijk ook DigiDsessies te raadplegen zijn.