11 juni 2013

ZD 2017

image for ZD 2017 image

Het Kabinet Rutte II stelt in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ aan burgers en bedrijven in het vooruitzicht dat zij uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal zullen kunnen afhandelen. In de visiebrief Digitale Overheid 2017 van minister Plasterk aan de Tweede Kamer van 23 mei 2013, is dit voornemen nader uitgewerkt.

Het Kabinet Rutte II stelt in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ aan burgers en bedrijven in het vooruitzicht dat zij uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal zullen kunnen afhandelen. In de visiebrief Digitale Overheid 2017 van minister Plasterk aan de Tweede Kamer van 23 mei 2013, is dit voornemen nader uitgewerkt.

In 2013 is het, gelet op de huidige bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht, nog niet goed mogelijk de digitale brug naar bedrijven en burgers te slaan. Dat blijkt wel uit de (elektronische) ontvangstbevestiging die je krijgt als je een mailtje stuurt naar de gemeente Z.

De gemeente Z gaat zeer zorgvuldig om met e-mail, maar u kunt aan digitaal berichtenverkeer met de gemeente Z geen rechten ontlenen. Indien u prijs stelt op een officiële reactie van de gemeente Z, dan moet u uw mededelingen of verzoeken schriftelijk en ondertekend per post indienen. U kunt door middel van e-mail en formulieren vragen stellen aan de gemeente Z. Informele vragen worden zo spoedig mogelijk per e-mail beantwoord. Officiële correspondentie met de gemeente Z kan alleen schriftelijk en ondertekend per post. In veel gevallen, zoals klachten en bezwaarschriften, is ondertekening ook wettelijk verplicht. Als u uw mededelingen of verzoeken toch per e-mail toestuurt, kan u daarom gevraagd worden om een bevestiging per post.

Gemeente Z met de Z van Zorgvuldig en juridisch volkomen juist. Maar nog niet echt de gemeente D van Digitaal en gemakkelijk voor de burger. Gelukkig is de weg naar Digitaal 2017 nog lang. We zullen de tijd hard nodig hebben om bedrijven en burgers vertrouwen te geven in Zorgvuldige Digitale dienstverlening. Daar hoort ook bij, dat het elektronisch verkeer netjes gedocumenteerd wordt. Daarover lees je niets in het regeerakkoord.

Laten wij er voor zorgen dat de weg naar Zorgvuldig Digitaal 2017 tijdig wordt ingeslagen. Er resten ons nog maar vier jaar om ZD 2017 te realiseren.

Kees Duijvelaar,
redactielid Od