Od, editie 13

Klik hier voor de inhoud. De hoofdrubrieken in deze editie zijn:

Op weg naar duurzame toegang
Het inrichten van duurzame toegang in een organisatie is van belang. Sinds kort zijn er twee handige hulpmiddelen: de Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid en de Wegwijzer Voorkeursformaten. Klik hier om het artikel te lezen.

Kennis management is goed te doen
Astrid Bakker is knowledge manager bij Kerry Taste & Nutrition. Ze vertelt over hedendaags kennismanagement bij deze multi-international in een TijgerTalks-sessie in maart van dit jaar. Klik hier om het artikel te lezen.

Zet je ego opzij!
Rijckheyt (gemeentearchief Heerlen en omstreken) en het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Limburg zijn gefuseerd tot het Historisch Centrum Limburg (HCL). Gemeentearchivaris van Heerlen Geert Luijkx en directeur van het HCL Lita Wiggers vertellen over een open mind en eerlijke communicatie. Klik hier om het artikel te lezen.

Is toezicht beperkt?
In Nederland wordt toezicht gehouden op het archiefbeheer bij zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en universiteiten. Maar de wijze waarop dat gebeurt, garandeert niet dat sprake is van een functionerende of excellente informatiehuishouding. Klik hier om het artikel te lezen.

Informatie als kapitaal
De overheid lijkt achter te lopen als het om digitalisering en innovatie gaat. Maar geldt dat eigenlijk ook voor haar informatiebeheer? Tijdens een virtueel rondetafelgesprek stellen Od-redacteuren André Plat en Eric Kokke deze vraag aan collega’s uit het bedrijfsleven. Een gesprek over de verschillen met de overheid en de rol van de Archiefwet. Klik hier om het artikel te lezen.

Een jaar na corona
Sinds maart 2020 werkt een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking thuis. Op zichzelf is thuiswerken niet nieuw, maar de schaal waarop het nu gebeurt is andere koek. Een van de gevolgen is dat eigenlijk iedereen plaats- onafhankelijk bij zijn informatie moet kunnen. Ook niet nieuw, maar opnieuw maakt de schaal wel een verschil. Klik hier om het artikel te lezen.