Od, editie 17

Klik hier voor de inhoud. De hoofdrubrieken in deze editie zijn:

Common Ground voor iedereen
Hoe verhoudt Common Ground zich tot verplichtingen vanuit de archiefwet en de selectielijst? Op het congres Overheid 360° van 13 oktober 2021 noemde CTO van VNG Realisatie Theo Peters duurzame toegankelijkheid nadrukkelijk als één van de ontwerpprincipes. Klik hier om het artikel te lezen.

Lang leve het eDepot!
Het Nationaal Archief, de Regionaal Historische Centra en een groot aantal regionale en lokale archiefdiensten hebben de beschikking over goed draaiende en soms zelfs gecertificeerde eDepots, waarin digitale duurzaamheid maximaal wordt gewaarborgd. Klik hier om het artikel te lezen.

Weet wat en hoeveel je hebt
Of je nu voor de klas staat of bij een bank werkt, je doet er goed aan te weten met wat voor leerlingen respectievelijk financiële producten je werkt. Met kleuters ga je anders om dan met pubers. Spaarrekeningen beheren is een ander vak dan “brokeren” in crypto. Zo is het ook als je als informatieprofessional bij de overheid met informatie werkt en informatie duurzaam toegankelijk maakt en wilt houden. Klik hier om het artikel te lezen.

Op orde of terug naar de tekentafel?
Preservering is een term die in archiefland dagelijks wordt gebruikt. Maar in het contact met overheidsinstanties is het vaak belangrijk om in een bijzin aan te geven wat je ermee bedoelt. En dan bedoelen we tegenwoordig uiteraard: digitale preservering. Als archiefinstelling zorgen we dat we informatie vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen. Klik hier om het artikel te lezen.

Aan de slag met duurzaam toegankelijk
In 2009 startte de gemeente Venlo met digitale dossiervorming. Tijdens deze transitie ontbraken de noodzakelijke kaders en waren werkprocessen nog onvoldoende ingericht. Dat leidde tot een hybride archivering, onvoldoende sturing op het gebruik van duurzame bestandsformaten en een gebrek aan eenduidige opslag. Klik hier om het artikel te lezen.

Maar hoe dan?
Het doel van duurzaamheidsbeleid bij de overheid is kraakhelder, juist nu. Want alleen door kennis open en transparant beschikbaar te stellen en data voor iedereen toegankelijk te houden, kunnen organisaties transparant en toegankelijk zijn, opgavegericht werken en de menselijke maat centraal stellen. Klik hier om het artikel te lezen.