Od, editie 33

Lees hier de hele editie. Onder andere komen aan bod:

Winnaar Kwaliteitsaward IHH 2023
Eind vorig jaar is de gemeente Tilburg een project gestart om alle digitale bestanden per afdeling te inventariseren en te verhuizen naar Microsoft 365. Bij de inrichting van deze cloudomgeving houdt ze meteen rekening met bewaartermijnen, dataclassificatie en privacy. Ook heeft ze een gedegen adoptiestrategie opgezet om iedereen mee te krijgen in deze verandering. Het leverde haar in 2023 een Kwaliteitsaward IHH (informatiehuishouding) van Od op. Meer lezen

Kansen
De Belastingdienst wil in control komen over haar informatiehuishouding. Er worden mooie stappen gezet, maar er liggen voor de komende jaren nog legio uitdaging en kansen in het verschiet. Het is een forse opgave. Bij het regieprogramma IOOBD ligt inmiddels een aanvraag van DF&A, maar ook van andere directies en diensten om meer fte hiervoor beschikbaar te stellen. Meer lezen

Ontzorgtrajecten
Elk ministerie produceert iedere dag een berg informatie. Hoe zorg je ervoor dat je die overzichtelijk opslaat, kunt terugvinden en overdragen aan anderen? Het team dat verantwoordelijk is voor contentbeheer binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de collega’s op het ministerie met ontzorgtrajecten. Meer lezen

Rondetafel
Vijf jaar geleden discussieerden Marco Klerks, recordsmanager bij de gemeente Rotterdam, Eric Burger, recordsmanagement- en informatie-governance specialist en Erik Saaman, programmanager Open op Orde bij het Nationaal Archief onder leiding van Jeroen Jonkers, hoofdredacteur Od, over archivering by design. Vijf jaar laten komen ze opnieuw samen om zowel de vooruitgang van de afgelopen jaren als de te nemen stappen in de toekomst te bespreken. Meer lezen

AI
Het lijkt of informatiesystemen steeds meer invloed krijgen op onze maatschappij, helemaal met de opmars van Artificial Intelligence (AI). Moeten we ons zorgen maken over het beoordelingsvermogen van deze systemen? Meer lezen