4 december 2018

Amsterdam beweegt en Gert ook

image for Amsterdam beweegt en Gert ook image

De expertisepool wordt bemenst met adviseurs informatiebeheer uit de IV-eenheden van alle clusters in Amsterdam. Gert pakt die uitdaging graag op: het vakgebied wordt door alle vraagstukken die zich aandienen alleen maar interessanter en wat is er mooier dan met een groep deskundige en enthousiaste adviseurs te mogen werken aan informatiebeheeroplossingen voor onder meer de grote stedelijke opgaven die er liggen. Daar word je vrolijk van. 🙂

De expertisepool wordt bemenst met adviseurs informatiebeheer uit de IV-eenheden van alle clusters in Amsterdam. Gert pakt die uitdaging graag op: het vakgebied wordt door alle vraagstukken die zich aandienen alleen maar interessanter en wat is er mooier dan met een groep deskundige en enthousiaste adviseurs te mogen werken aan informatiebeheeroplossingen voor onder meer de grote stedelijke opgaven die er liggen. Daar word je vrolijk van. 🙂

Gert was tot voor kort
Teamleider informatiebeheer in het cluster Ruimte en Economie. Amsterdam is booming en dat brengt interessante en grote opgaven met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de stedelijke ontwikkeling zoals die van Haven Stad, waar tussen de 40.000 en 70.000 woningen gebouwd gaan worden en bijna evenveel arbeidsplaatsen gerealiseerd moeten worden. Enorme uitdagingen die je terug ziet in onder meer de omvangrijke projecten die worden uitgevoerd en de informatie, steeds vaker in ketenprocessen en gebiedsgerichte samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt er steeds meer data geproduceerd, mede als gevolg van ontwikkelingen zoals het Internet of Things en datagestuurd werken. Het was bijzonder leuk om met een enthousiast team te mogen helpen het informatiebeheer vorm te geven.

Waar kom je vandaan, wat laat je achter, waar ben je trots op, waar ben je verantwoordelijk voor
Ik ben in 2015 vanuit het Stadsarchief bij het cluster Ruimte en Economie terecht gekomen. Er is veel gebeurd. Ik ben trots op mijn 27 medewerkers, die in die jaren echt een team zijn geworden. We hebben werkzaamheden op elkaar afgestemd, gestandaardiseerd, medewerkers multi-inzetbaar gemaakt en zo zijn er forse slagen gemaakt in aanpak en efficiency, met alle diversiteit die dat in zich heeft. Zorgen zijn er ook. Ketens die verschillende applicaties gebruiken, moeilijk met elkaar communiceren, verschil lende applicaties gebruiken. Er zijn vragen met betrekking tot waardering, selectie en overbrenging, terwijl we in de business een omgekeerde behoefte zien: minder vernietigen, en overgebracht materiaal weer ‘terug’ digitaliseren en in vak-applicaties brengen. We zien dat medewerkers niet meer met onze dms-applicaties willen werken en dat vraagt om alternatieve oplossingen. Daarbij verwachten we veel van moderne technologie. Maar ook van de functionaliteit van het Amsterdamse e-Depot, dat wordt vernieuwd en waarvoor nieuwe toepassingsconcepten worden uitgewerkt om informatie niet alleen duurzaam op te slaan, maar ook toegankelijk te maken voor burgers en de medewerkers in de business.

De nieuwe rol van Gert
Gert wordt de trekker van het expertiseteam recordmanagement, dat drie aandachtsgebieden heeft geformuleerd:

a. Advies in informatieprojecten (inregelen archivering by design). Daarbij staat het gebruikersperspectief voorop en worden waar nodig de mogelijkheden voor secundair gebruik geborgd. Daarbij worden risicoafwegingen steeds belangrijker.
b. Innovatie en beleid. Vernieuwende technieken ontdekken met het doel om informatiebeheer ‘vanzelfsprekend’ te maken, zoals water uit de kraan. Laat mensen doen wat ze doen, en maak ze ervan bewust dat er een machine op de achtergrond werkt die archieffuncties en andere governance elementen zoals beveiliging, privacy en openbaarheid regelt.
c. Kwaliteit en beheer. Is stoeien met alle instrumenten die er zijn. Hoe is dat stedelijk toe te passen in de hele gemeente.

De beheerplannen informatiehuishouding van tien jaar geleden kunnen beter geïntegreerd worden met I-control systemen die de business al gebruikt. Alles wat we al auditen en weten van die systemen (her)gebruiken.

Een persoonlijke noot
Na een periode van management ga ik nu weer meer met de vakinhoud aan de slag in en voor de stad, wat ik een mooie stap vind. En ik zie ook een logisch patroon van afwisseling van management en inhoud in mijn carrière: Zaanstad, Amsterdam-Noord, Stadsarchief, consultant Doxis, Interim management en nu weer het expertise-team.

Opleiding en kennis: waar haalt Gert het vandaan
Trainingen en cursussen zitten vooral in de competentie- sfeer. Agile werken is hot… Inhoudelijk is het belangrijk een open mind te hebben, voortdurend de vraag te stellen of het informatiebeheer niet beter, anders, moderner en efficiënter georganiseerd kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *