6 april 2021

Archiefbesluit & Archiefregeling: deel je expertise

image for Archiefbesluit & Archiefregeling: deel je expertise image

Sinds 2016 werkt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan een nieuwe Archiefwet. Daarbij horen ook een nieuw Archiefbesluit en een nieuwe Archiefregeling. Op 25 maart hield het Ministerie van OCW een digitale startbijeenkomst voor de wijziging van het Archiefbesluit en de Archiefregeling.

Voor een goed Archiefbesluit en een goede Archiefregeling heeft het ministerie inbreng uit de praktijk nodig. Daarom doet het een oproep aan alle archivarissen en informatieprofessionals die over de nodige inhoudelijke expertise beschikken om deel te nemen aan de expertgroepen.

Het ministerie zoekt expertise op metadata, preservering, weergave, vindbaarheid/zoeken, authenticiteit, integriteit en architectuur.

Heb je expertise op een van de genoemde onderwerpen? Meld je voor 15 april aan voor een van de expertgroepen met vermelding van het thema waaraan je wil meewerken. Vanaf medio mei starten de expertgroepen.

Meer informatie over de stand van zaken met betrekking tot de Archiefwet en de planning voor het Archiefbesluit en de Archiefregeling vind je op KIA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *