20 mei 2021

Beslisnota’s bij Kamerstukken 1 juli openbaar

image for Beslisnota’s bij Kamerstukken 1 juli openbaar image

Het demissionaire kabinet gaat vanaf 1 juli een start maken met het openbaar maken van departementale beslisnota’s bij kamerbrieven die aan het parlement worden gestuurd. Hiermee wil het kabinet de Kamer op een toegankelijke manier inzicht geven in de afwegingen en betrokken belangen bij de besluitvorming door bewindslieden.

In reactie op het rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag deed het kabinet de toezegging om de informatievoorziening aan het parlement adequater, opener en completer te maken. Met het openbaar maken van de beslisnota’s hoopt het kabinet een eerste stap hierin te zetten. Het doel is om het parlement in staat te stellen om haar controle- en medewetgevende taken uit te voeren zonder voortdurend zelf op zoek te moeten gaan naar onderliggende informatie en argumenten.

Het kabinet wil over de nieuwe voorgestelde beleidslijn met het parlement in gesprek om te bepalen of deze aan de verwachtingen voldoet en hoe er de komende maanden praktisch invulling aan wordt gegeven. Vervolgens zal de nieuwe werkwijze in fases worden ingevoerd. In de eerste periode richt het kabinet zich op Kamerstukken over beleid en wetgeving. Daarna volgen ook de beslisnota’s bij andere categorieën dan Kamerstukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *