11 oktober 2022

Meer publieke controle op algoritmen

image for Meer publieke controle op algoritmen image

Het kabinet wil met wetgeving en toezicht algoritmen eerlijk en transparant maken, zodat burgers en bedrijven op ‘een goede behandeling’ kunnen vertrouwen. Dat schreef staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Huffelen benoemt in de brief vier doelen:

  1. Betere bescherming van burgers online. Het kabinet komt met aanvullende wetgeving en investeert in informatievoorziening, toezicht, handhaving, kennisdeling en bewustwording. Kinderen krijgen extra online bescherming.
  2. Duidelijke eisen voor overheidsorganisaties. Er komt een “implementatiekader dat voor alle overheidsorganisaties adviseert welke waarborgen in acht dienen te worden genomen bij de inzet van algoritmen.” Deze waarborgen worden zowel vooraf als tijdens het gebruik van het algoritme getoetst.
  3. Transparantie over de inzet van algoritmen. Het kabinet gaat het voor overheidsorganisaties verplicht stellen om een algoritmeregister op te stellen en te beheren. Zo kan de overheid worden gevolgd en bevraagd of zij zich aan de regels houdt.
  4. Het kabinet versterkt het toezicht op algoritmen. Het kabinet investeert in de Autoriteit Persoonsgegevens en er komt een algoritmetoezichthouder. Daarnaast wordt de samenwerking en samenhang tussen de diverse digitale toezichthouders versterkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *