1 september 2010

Eburg Event 2010

image for Eburg Event 2010 image

Openstellen voor nieuwe ideeën
Het event werd geopend door dagvoorzitter Dan LeFay, illusionist en presentator. Met zijn improviserend vermogen en magische metaforen wist hij aan te tonen dat mensen gewoontedenkers zijn. Maar soms moeten we juist een andere weg kiezen, creatief zijn en ons openstellen voor nieuwe ideeën, zoals kinderen dat zo goed kunnen.

Openstellen voor nieuwe ideeën
Het event werd geopend door dagvoorzitter Dan LeFay, illusionist en presentator. Met zijn improviserend vermogen en magische metaforen wist hij aan te tonen dat mensen gewoontedenkers zijn. Maar soms moeten we juist een andere weg kiezen, creatief zijn en ons openstellen voor nieuwe ideeën, zoals kinderen dat zo goed kunnen.
Dit werd dan ook de opdracht die er voor die dag aan de deelnemers meegegeven werd: ‘Stel je open voor nieuwe ideeën’. Wanneer je dat doet, kom je vaak tot goede oplossingen. In het bedrijfsleven is dit onontbeerlijk. Bedrijven moeten vernieuwen en bijleren als ze willen blijven concurreren. Maar vernieuwen en bijleren is ook voor de overheid van groot belang om goed bereikbaar te blijven of te worden voor de burger. Hierbij is naast technologische innovatie ook een frisse aanpak van het management nodig.

De Bereikbare Overheid in 2025
Eduard Beck presenteerde zijn kijk op de bereikbaarheid van de overheid in de toekomst. Zijn insteek is echter niet de techniek. Beck is vooral bezig met de sociaal-culturele gevolgen voor mens en organisatie. Het is tegenwoordig bijna onmogelijk om nog te werken zonder het gebruik van internet, computers en multimedia.
De wat oudere generatie heeft hier echter over het algemeen wat meer moeite mee dan de jongere. De jeugd is al helemaal gewend aan deze technologie en is zeer bedreven in het gebruik ervan. Én, doordat ze zijn opgegroeid en meegegroeid met het gebruik ervan, vertrouwen ze het ook. De wat oudere generaties hebben over het algemeen wat langer de tijd nodig om te wennen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Zij moeten nog van adapteren naar adopteren, stelt Beck. “We zijn nu eenmaal afhankelijk van technologie, dus we moeten het gebruiken en vertrouwen. Daarbij is het belangrijk dat we denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Dat geldt ook voor de overheid.” De overheid moet volgens Beck de technologie gebruiken als middel voor verbondenheid en burgers meer laten participeren. “We moeten openstaan voor nieuwe mogelijkheden en een wederzijdse afhankelijkheid creëren tussen burger en gemeente. De burger kunnen we in dit geval dan ook beter niet als klant zien.”

Het virus klantdenken
Het klantdenken heeft vanaf de jaren ’90 bijna als een virus toegeslagen in overheidsland. Evenals Eduard Beck stelt Egbert Jan van Bel dat de overheid burgers vaak onterecht als klant betitelen. De burger is daardoor verwend, maar ook verward geraakt en heeft moeite met het bepalen van de grenzen, wat nu service is en wat niet. De overheid heeft door haar klantgerichtheid ‘klote burgers’ gecreëerd die niet snel tevreden zijn met de dienstverlening van de overheid. De burger ziet de overheid als ‘bedrijf’. Volgens Van Bel moet de overheid af van het klantdenken en haar grenzen veel duidelijker stellen.
Alleen op deze manier is ‘lastig gedrag’ van burgers te kaderen als overheid. Hiervoor is het voor de overheid zaak om aan te geven welke belangen er tegenover het eigen belang van de burger staan. Zodat deze weet waar hij aan toe is.

Technisch mogelijk maken
Tijdens de parallelsessies werd er door de partners van Eburg ingehaakt op de thema’s van Eduard Beck en Egbert Jan van Bel. De keynote-sprekers brachten in hun presentaties een ideaal naar voren en gaven de richting aan waar ze heen willen, in de parallelsessies werden mogelijkheden aangereikt om dit technisch te kunnen bereiken. De bezoekers waren enthousiast over de dag. Hans Vrouenraets van de gemeente Hilvarenbeek vond vooral de plenaire sessies erg inspirerend en uitdagend. Cees Willems van de gemeente Waterland vond het echt een eyeopener.

Het event werd, zoals de naam al zegt, georganiseerd door Eburg. Eburg1 is een initiatief van BCT, Centric, Decos, Doxis, Microsoft en Digital display. 

inger.dickhoff@digital.nl

Inger Dickhoff is adviseur bij Digital display.


1 Eburg heeft als doel inspiratie te bieden aan ambtenaren en bestuurders gerelateerd aan lokale overheden door hoogwaardige informatie aan te bieden aan iedereen die in zijn dagelijks werk te maken heeft met beleids- en bedrijfsvoering. Op Eburg kunnen beleidsmedewerkers en bestuurders zich oriënteren of nader informeren over innovaties en ontwikkelingen in gebieden die relevant zijn voor lokale overheden. Wilt u meer weten over dit platform of de presentaties van het event bekijken, ga dan naar www.eburg.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *