6 juli 2016

Instructies leuker en effectiever maken

image for Instructies leuker en effectiever maken image

De DIV’er die verantwoordelijk is voor het geven van een training moet vaak starten met het wegnemen van weerstanden. Daar komt nog eens bij dat bijvoorbeeld gebruikerstrainingen of het uitleggen van procedures en regels ook niet de leukste trainingen of instructies zijn. Niet gek dat veel DIV’ers opzien tegen het verzorgen van deze cursussen.

De DIV’er die verantwoordelijk is voor het geven van een training moet vaak starten met het wegnemen van weerstanden. Daar komt nog eens bij dat bijvoorbeeld gebruikerstrainingen of het uitleggen van procedures en regels ook niet de leukste trainingen of instructies zijn. Niet gek dat veel DIV’ers opzien tegen het verzorgen van deze cursussen.

Tools met quiz-element
Gelukkig zijn er een aantal (gratis) tools te verkrijgen die op eenvoudige wijze instructies en trainingen aantrekkelijk, interactief en efficiënt kunnen maken. De meeste van deze tools brengen een soort quiz-element in de training waaraan deelnemers via een device mee kunnen doen. Bovendien maken de tools het makkelijk om opinies te meten, het beginniveau te bepalen en te toetsen of het gewenste leerresultaat is behaald. Nodig zijn wel een set goede vragen en een internetverbinding voor zowel de trainer als de cursist.

Meer informatie over twee van de meest toegankelijke tools vindt u hieronder.

Mentimeter
Mentimeter presenteert zichzelf als een ‘stem-app’. Een tool om deelnemers real-time te laten stemmen over een statement of voorstel. Eigenlijk doen ze zichzelf daarmee iets te kort. Want naast de simpele meerkeuzeopties, zoals bijvoorbeeld ‘ja’, ‘nee’ en ‘weet niet’, is het ook mogelijk om open vragen te stellen. De resultaten komen dan, direct na het invoeren op het eigen device van de deelnemer, voor iedereen zichtbaar op een groot scherm. Ideaal om in korte tijd de mening of associatie van cursisten te meten en direct ook te delen. Voordeel is dat iedereen anoniem mee kan doen en de discussie dus niet direct wordt beïnvloed door deelnemers die voortdurend het woord nemen.

Mentimeter werkt zeer eenvoudig. De trainer kan van te voren een aantal vragen klaar zetten, al dan niet gebruik makend van templates en voorbeelden uit de app. De deelnemers krijgen de vraag op het gewenste moment te zien, met daarbij de link naar de vraag en de bijbehorende code. Nadat deze is ingevoerd kan de cursist zijn antwoorden (meerkeuze of vrije tekst) ingeven. De antwoorden komen dan direct op het scherm (indien gewenst kan dit ook pas nadat iedereen heeft gestemd) in een grafiek, score of (bij vrije tekst) in een woordwolk.
Het resultaat is voor iedereen zichtbaar en een mooi startpunt voor de les of een discussie.

Mentimeter is in een beperkte versie gratis verkrijgbaar. De betaalde versie geeft meer opties in de hoeveelheid vragen en geeft de mogelijkheid om vragen af te schermen voor de buitenwereld. Bij de gratis versie zijn alle vragen openbaar.

Kahoot
Kahoot is een speelsere tool die meer doet denken aan een quiz. De standaardkleurstelling verschilt dan ook van het meer zakelijke Mentimeter. Felle kleuren, afbeeldingen en ‘schreeuwende’ letters domineren de look & feel.

Kahoot wil graag noise maken tijdens een training. Reacties op vragen en antwoorden worden dan ook gestimuleerd. Dit maakt Kahoot geschikt om in te zetten als de doelgroep meer bekende collega’s zijn of als wat luchtigheid gewenst is.


Kahoot is zeer eenvoudig in gebruik. Een leuke quiz of vragenlijst is binnen een paar minuten gemaakt. Kahoot beperkt zich tot meerkeuzevragen, wat de mogelijkheden iets beperkt. Het is wel mogelijk om video, grafi eken en afbeeldingen toe te voegen aan de vragen. Dit helpt het vergroten van de interactie en de betrokkenheid bij de deelnemers van de training.
Net als bij Mentimeter ‘spelen’ de deelnemers op hun eigen device en zijn de resultaten van de vragen direct op het grote scherm zichtbaar voor iedereen.
Kahoot is gratis met alle features. Er is wel een mogelijkheid om alles op maat te laten maken via een betaald businessabonnement.

Andere manier van leren
Beide tools zorgen voor een ander manier van leren en zij stimuleren zeker de betrokkenheid en de interactie. Een gevaar zit in het te overmatig inzetten van de tools, waarbij het doel niet direct duidelijk is. Dit kan leiden tot een situatie waarin de deelnemers plichtmatig antwoord geven op de vragen, zonder daarbij echt goed na te denken. Zorg er als trainer voor dat dit soort tools ondersteund zijn en niet een doel op zich vormen.
Als dat is geborgd, staat niets in de weg om te gaan experimenteren met dit soort didactische methoden. Het maakt trainingen in ieder geval leuker!

Eric.kokke@goopleidingen.nl, Eric Kokke is redactielid van Od.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *