4 april 2022

KNVI in gesprek met staatssecretaris digitalisering

image for KNVI in gesprek met staatssecretaris digitalisering image

Op donderdag 31 maart ging staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen in gesprek met beroepsvereniging KNVI (de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals). Het gesprek ging over de aspecten die in de digitale samenleving in het oog moeten worden gehouden en de rol van de informatieprofessional daarbij. Die heeft immers een grote verantwoordelijkheid naar de samenleving om informatietechnologie op de juiste manier in te zetten.

Van Huffelen liet eerder al blijken dat ze het belang van veiligheid – een van de aspecten die een informatieprofessional in het oog moet houden – begrijpt. Tijdens een debat sprak de staatssecretaris over een digitale identiteit die net zo veilig moet zijn als de huidige identiteitsmiddelen en dat de burger zelf controle moet hebben over de digitale identiteit.

“De digitale samenleving vraagt meer van ons”, zegt duovoorzitter Paul Baak. “De lat moet hoger komen te liggen. Goede informatievoorziening is onmisbaar bij dit proces en vormt de basis voor meer begrip, kennis en kunde in de digitale domeinen. Daar is de KNVI volop mee bezig”.

Zo agendeert de KNVI al enkele jaren het thema Smart Humanity, omdat het informatieprofessionals, overheden en bedrijven bewust wil maken van de invloed en de bijbehorende verantwoordelijkheid die horen bij het inzetten van informatietechnologie. Daartoe organiseert KNVI evenementen, bijeenkomsten en geeft het boeken uit die ingaan op verschillende aspecten van informatietechnologie.

Tijdens het gesprek ontving de staatsecretaris het boek Multidisciplinaire aspecten van digital security, het meest recente boek uitgegeven door KNVI. Het boek bevat publicaties over digitale veiligheid van diverse auteurs in binnen- en buitenland. Paul Baak, Klaas Brongers (Raad van Advies KNVI), Frits Bussemaker (KNVI-fellow) en Natascha van Duuren (een van de redacteuren en eveneens KNVI-fellow) overhandigden het boek. Het boek is het vijfde deel in een unieke reeks rond digitale fenomenen gericht op bestuurders, professionals en politici. Dit deel over digital security verscheen in vervolg op de onderwerpen digitaal recht voor IT-professionals, blockchain, artificial intelligence en COVID-19 apps.

Het vergroten van digitale weerbaarheid vereist een multidisciplinaire benaderingswijze. In totaal 39 auteurs uit en binnen- en buitenland bieden inzichten in de brede aspecten van de beveiliging van digitalisering en de status quo daarvan, waardoor meer geavanceerde bewustwording en kennisvergroting wordt geboden voor de doelgroep. Digital security gaat met recht iedereen aan en is een maatschappelijke plicht, aldus de hoofdredactie van de KNVI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *