19 juli 2021

MDTO vervangt TMLO voor decentrale overheden

image for MDTO vervangt TMLO voor decentrale overheden image

De Standaardisatieraad van het Nationaal Archief heeft voor decentrale overheden Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) als norm vastgesteld. Het MDTO is de opvolger van het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO).

Voor de rijksoverheid is MDTO vastgesteld als handreiking. Dat betekent dat rijksorganisaties hem kunnen gebruiken, maar dat TMR voor hen vooralsnog de norm blijft.

Online beschikbaar
MDTO is te vinden op het Kennisnetwerk Informatie en Archief. Om het document te bekijken moet je inloggen. MDTO komt in september als webpublicatie beschikbaar in de kennisbank van het Nationaal Archief.

Ambitie: MDTO ook rijksbrede norm
Het doel is dat MDTO één standaard wordt voor de hele overheid. Dit is belangrijk omdat overheden hierdoor eenvoudiger informatie, kennis, diensten en systemen kunnen delen: een stimulans voor betere en nauwere samenwerking. CIO Rijk onderzoekt de komende tijd samen met het Nationaal Archief en vertegenwoordigers van rijksoverheden of, en zo ja, welke uitbreidingen noodzakelijk zijn om MDTO ook als norm voor het rijk te laten gelden. Eventuele uitbreidingen worden opnieuw voorgelegd aan en vastgesteld door de Standaardisatieraad. Vervolgens wordt MDTO aan het CIO-Beraad voorgelegd ter vervanging van TMR.

Met partners ontwikkeld
MDTO is ontwikkeld om tegemoet te komen aan een aantal knelpunten in het gebruik van TMLO en TMR. Bij de doorontwikkeling heeft het Nationaal Archief samengewerkt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Binnenlandse Zaken (BZK/CIO Rijk) en het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties. Onderdeel hiervan was onder andere een online review waarbij zowel rijk, provincies, gemeenten en leveranciers feedback hebben gegeven. Hun reacties hebben geleid tot verbeteringen die in de door de Standaardisatieraad vastgestelde versie zijn verwerkt.

Stukken Standaardisatieraad openbaar op KIA
In de Standaardisatieraad zijn ministeries, ZBO’s, gemeenten, waterschappen, provincies en decentrale archiefinstellingen vertegenwoordigd. De Standaardisatieraad stelt kennisproducten van het Nationaal Archief vast voordat de producten gelanceerd worden. Vanaf nu zijn de (vergader- en beslis)documenten van de raad na inloggen in te zien op kia.pleio.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *