5 oktober 2021

Open moet het zijn

image for Open moet het zijn image

Geregeld als ik aan de Wet open overheid (Woo) denk, komt er een lied in me op van The Scene: ‘En de lucht wordt donker, en de maan verschijnt, maar ik word niet dronken, want er is iets dat harder toeslaat en dat maar niet verdwijnt.’ Het lied maakt me vrolijk en ook de wet doet dat met me. De Wet open overheid is een stimulans om als overheid de informatiehuishouding te verbeteren en is een uitgelezen kans om door te pakken op de ingeslagen weg.

De afgelopen jaren merk ik dat op managementniveau er gelukkig steeds meer aandacht komt om te sturen op de informatiehuishouding. Een wet als de Woo kan dit proces verder stimuleren. Naast de verplichting om minimaal elf categorieën actief te openbaren is hoofdstuk 6 uit de wet interessant. Onder de titel ‘Digitale informatiehuishouding’ staat de opdracht aan iedere overheidsorganisatie om maatregelen te treffen ten behoeve van ‘het duurzaam toegankelijk maken van de digitale documenten’. Hierbij moet je denken aan de verbetering van de wijze waarop digitale documenten worden vervaardigd, geordend, bewaard, vernietigd en ontsloten. Op rijksniveau moet er een meerjarenplanning komen en de verwachting is dat er actief gemonitord gaat worden over de voortgang.

Dit biedt het vakgebied de kans om nu gezamenlijk stappen te zetten. Ik ben dan ook benieuwd of lezers de Woo al hebben besproken met hun team. Immers, het heeft voor iedere functie impact. Bijvoorbeeld bij de start van een document is het goed om al te beseffen dat het document op korte termijn openbaar kan zijn. De Woo roept ook op om meer dan de verplichte elf categorieën te
openbaren. Het is dan ook goed om te inventariseren wat je openbaar zou kunnen en willen maken.

In de praktijk merk ik dat veel collega’s hierover nog niet hebben nagedacht, laat staan organisatiebrede afspraken gemaakt. Door ermee te starten, ga je ook merken dat er strakkere afspraken gemaakt moeten worden over de informatiehuishouding.

Welke kans zie jij nog om binnen je organisatie een stimulans te geven aan de implementatie van de Woo? Als iedere lezer minimaal een initiatief neemt, dan lukt het ons gezamenlijk om “de sneeuwbal” te laten rollen. Grijp je kans en deel het met ons! Mail naar od@publiekdenken.nl.

*Dit artikel is geschreven door Jeroen Jonkers en verscheen oorspronkelijk in Od 14 in september 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *