26 juli 2023

ACOI is aanjager van openbaarheid

image for ACOI is aanjager van openbaarheid image

Op 1 mei 2022 werd de Wet open overheid van kracht (Woo). Die wet, die zich focust op meer actieve openbaarheid en een basis informatiehuishouding op orde, bracht ook een nieuw adviescollege met zich mee: het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Een interview met Lydia Bremmer, secretaris-directeur van het adviescollege.

Lydia Bremmer vervulde voor haar huidige directeurschap verschillende functies bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar begon haar carrière als journalist bij Trouw. Zij weet dus als geen ander waar de informatiebehoefte van een journalist zit, maar ook hoe je als ambtenaar om moet gaan met een informatie- of Woo-verzoek. ‘Beide onderdelen van mijn carrière hebben dus meerwaarde in mijn huidige functie,’ zegt ze.

Tunnelvisie voorkomen
Bremmer en haar collega’s van het collegebureau ondersteunen het adviescollege in zijn taken en bereiden vergaderingen voor, stellen beleidsadviezen op en bemiddelen. Bremmer: ‘Wat het collegebureau zo bijzonder maakt, is de grote intrinsieke motivatie van onze medewerkers. Men wil echt een rol spelen bij een meer open en transparante overheid.’

Openbaarheid en transparantie klinken mooi, maar wat betekent dit nu eigenlijk en waarom is een meer open en transparante overheid zo belangrijk? Bremmer: ‘Het adviescollege vindt meer openbaarheid belangrijk voor het goed kunnen functioneren van een democratie. Mensen moeten mee kunnen doen en om mee te kunnen doen heb je informatie nodig van je overheid. Zodat je zelf de overheid kunt controleren, geïnformeerd inhoudelijk beslissingen kunt nemen.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 27: Landschap Informatiehuishouding. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *