5 juni 2013

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

image for Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening image

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land zie je initiatieven ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een opleidingenspecial samen.

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land zie je initiatieven ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een opleidingenspecial samen. De reacties hierop waren zo positief, dat de redactie besloot om jaarlijks het opleidingenoverzicht bij te werken en tweejaarlijks een opleidingenspecial uit te brengen.
In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen weergegeven welke opleidingen op het terrein van de informatievoorziening worden aangeboden in Nederland.

Vergeleken met het overzicht van 2011 zijn er een aantal wijzigingen:

 • De naam van SOD-Opleidingen is gewijzigd in SOD Next.
 • Er zijn dit jaar drie nieuwe opleidingsinstituten opgenomen en er zijn tevens drie opleidingsinstituten afgevallen.
  • Novostar, Van Kaliber en Reinwardt Academie zijn nieuw.
  • DOX Support is vervallen, omdat ze aangeven niet te beschikken over aantallen cursisten.
  • DO Consultancy is vervallen, omdat de cursistenaantallen niet zijn doorgegeven.
  • Het derde vervallen opleidingsinstituut is de Hanzehogeschool Groningen. Ondanks een herhaalde oproep is er dit jaar geen reactie gekomen.

Jaarlijks proberen we het opleidingenoverzicht actueel en overzichtelijk te houden. Om meer specifieke informatie te verkrijgen over de opleiding kunt u het beste contact opnemen met het desbetreffende instituut. Aanvullingen of op- en aanmerkingen op het overzicht zijn welkom bij jeroen@jonkersenko.nl of via www.twitter.com/jonkersjeroen.

Opleidingsinstituut
Dino 4 BV
Postbus 43280
2504 AG Den Haag
T 06-34352443
E info@dino4.nl
I www.dino4.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. DINO4nieuweDIV
 2. Programma Managementontwikkeling DIV (PMOD)
 3. Leergang Adviseur Digitale Overheid (LADO)
 4. Leergang Aankomend Adviseur Documentair Informatiemanagement (LADIM)

Inhoud

 1. Interactieve training gericht op medewerkers informatiemanagement, die te maken hebben met de omslag naar digitaal werken. Deze incompanytraining beslaat zes tot negen dagdelen en is gericht op een hele afdeling (aantal deelnemers: 3 tot 30, afhankelijk van de afdeling).
 2. Specifiek gericht op de leidinggevenden van (documentaire) informatiemanagementafdelingen die hun afdeling moeten transformeren naar het digitale tijdperk. Ook bedoeld als platform voor uitwisseling van ideeën en aanpak van situaties. Verscherping van inzicht in eigen rol en bijdrage aan de omslag naar het werken in een digitale omgeving. Praktische handvatten voor inspireren en motiveren van medewerkers.
 3. Deze praktijkgerichte leergang is specifiek bedoeld voor (senior) medewerkers van (D)IV-afdelingen, facilitaire diensten en ICT-organisaties. De leergang richt zich op het ontwikkelen van een samenhangend inzicht en dito visie op de thema’s kennismanagement, (documentaire) informatievoorziening, ICT, veranderende organisaties, rol van internet, e-business en elektronische dienstverlening.
 4. Deze praktijkgerichte basiscursus is bedoeld voor starters in het vakgebied of voor professionals die zich willen laten omscholen. De basiskennis en vaardigheden, die je nodig hebt om de nieuwe (adviserende) rollen te kunnen vervullen, worden in deze cursus aangeleerd.

Kosten op jaarbasis
2 € 2.450 (5 dagen)
3 € 3.950

Aantallen cursisten

 1. Aantal deelnemers 2012: 32
 2. Aantal cursisten 2012: 8
 3. Aantal cursisten 2012: 20
 4. Aantal cursisten 2012; 8

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd.

Opleidingsinstituut
DIOR Opleidingen B.V.
Postbus 36079
1020 MB Amsterdam
T 070-8200628
E info@dior.nl
I www.dior.nl

Specifieke opleiding en niveau
Opleidingen

 1. Vakopleiding Documentair Informatieverzorger
 2. Opleiding Medewerker Informatiedienstverlening (CREBO 90523), mbo 4-niveau + generieke onderdelen
 3. Vakdiploma Medewerker Informatiedienstverlening
 4. Vakopleiding Officemanager/Managementondersteuner
 5. Vakopleiding Informatiemanager
 6. Vakopleiding Recordmanager
 7. Leergang Informatieadviseur (CROHO 34035)
 8. Opleidingen/trainingen Cognitieve en managementvaardigheden

  Workshops

 9. Zicht op impact, de veranderende overheid
 10. Informatie op Orde en Baseline; de rol van de moderne informatiebeheerder
 11. NEN ISO 15489, NEN 2082 en NEN ISO 23081
 12. Relatie informatiemanagement en procesmanagement
 13. Waardering en selectie, bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek
 14. Wet- en regelgeving en digitalisering; invloeden op informatie-inrichting
 15. Substitutie
 16. Het Klant Contact Centrum (KCC), de frontoffice voor de overheid
 17. CMS, ECM, EIM, informatiemanagement en toekomststrategieën
 18. Bewerken van archieven
 19. Zaakgericht werken

Kosten op jaarbasis

 1. per module € 820
 2. per module € 980 – € 1.170
 3. per module € 980 – € 1.170
 4. per module € 520 – € 900
 5. per module € 2.200 – € 4.075
 6. per module € 1.695
 7. € 3.950
 8. per module € 820 – € 1.590

Tarief workshops € 435 – € 1.315

Aantallen cursisten
Studentenaantal: 318

Certificering
Geen verder informatie over certificering.

Opleidingsinstituut
Doxis Informatiemanagers
Loire 126
2491 AJ Den Haag
T 070-3177172
E info@doxis.nl
Tw @DoxisInformatie
I www.doxis.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Klassiek inventariseren
 2. Workshop Actualisatie Gemeentelijke Selectielijst 2012
 3. Workshop Gewijzigde Archiefwet en -regelgeving 2012
 4. Workshop Selectie, Waardering en Dossiervorming.

Kosten op jaarbasis
Geen opgave van kosten.

Bijzonderheden

 1. In samenwerking met SOD Next.
 2. In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden.
 3. In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden.
 4. Deze workshop wordt incompany aangeboden.

Aantallen cursisten

 1. Aantal cursisten: 8
 2. Aantal cursisten: 300
 3. Aantal cursisten: 200
 4. Aantal cursisten: 25

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd.

Opleidingsinstituut
Erasmus Academie
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
T 010-4081839
E info@erasmusacademie.nl
Tw @erasmusacademie
I www.erasmusacademie.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Mastercourse Digitale Organisatie
 2. Mastercourse Informatie- en Documentmanagement
 3. Mastercourse Informatiemanagement in Ontwikkeling

Inhoud

 1. De mastercourse combineert actuele kennis van de digitale informatievoorziening met kennis van en inzicht in bedrijfsmatige en bestuurlijke processen.
 2. De mastercourse geeft aandacht aan de theorie en praktijk van gestructureerde digitale databestanden.
 3. Een nieuwe mastercourse die de huidige ontwikkelingen in beeld brengt.

Kosten op jaarbasis

 1. € 4.250 (acht cursusdagen)
 2. € 4.250 (acht cursusdagen)
 3. € 4.250 (acht cursusdagen)

Aantallen cursisten

 1. In 2012: 10 deelnemers
 2. In 2012: 14 deelnemers
 3. In 2012: 12 deelnemers

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd.

Opleidingsinstituut
GO Opleidingen
Postbus 164
2270 AD Voorburg
T 070-3512380
E info@GOopleidingen.nl
I www.goopleidingen.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Workshop Introductie SharePoint (hbo)
 2. Workshop Recordsmanagement en governance in SharePoint 2010 (hbo)
 3. Cursus Introductie cloud computing (hbo)
 4. Cursus Cloudrecht: juridische aspecten van cloud computing (hbo)
 5. Cursus Wet- en regelgeving met betrekking tot de digitale informatiehuishouding (hbo)
 6. Cursus E-mailarchivering en -management (hbo)
 7. Cursus Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie (hbo)
 8. Cursus Langdurig bewaren van digitale documenten met PDF/A (hbo)
 9. Cursus Digitaal archiveren en mappenstructuur voor archiefbeheerders (mbo)
 10. Cursus Beheer van technische documentatie (mbo/hbo)
 11. Opleiding Recordsmanager (hbo)
 12. Opleiding Informatiespecialist (hbo)
 13. Cursus Archiefordening volgens ISO 15489 recordsmanagement (hbo)
 14. Cursus Beheer en behoud van digitale informatie (hbo)
 15. Cursus Inhoudelijk toegankelijk maken van informatie (hbo)
 16. Ontwerpen van ontwikkelingen van het semantisch web
 17. Digitaal erfgoed in de praktijk
 18. Zaakgericht werken: achtergronden en praktijk (mbo/hbo)

Inhoud

 1. Opbouw van SharePoint en de mogelijkheden voor functionele inrichting.
 2. Uitgebreide mogelijkheden van SharePoint 2010 voor zorgvuldig gebruik bij document- en recordsmanagement.
 3. Compleet overzicht van de functionaliteiten van de cloud, de basisprincipes en toepassingen, de kansen en valkuilen.
 4. Inzicht verwerven in de juridische aspecten die verbonden zijn aan het werken met en/of in de cloud.
 5. Wettelijke aspecten van digitaal archiveren en informatie delen.
 6. Op een verantwoorde en praktische wijze inrichten van informatiemanagement en beheer voor e-mail.
 7. Verantwoorde keuzes maken bij het selecteren en vernietigen van (digitale) documenten.
 8. Eendaagse cursus over het duurzaam archiveren van digitale documenten met de open standaard PDF/A.
 9. Effectief digitaal archiveren van (papieren) documenten en e-mail.
 10. Verantwoord beheren van (digitale) technische tekeningen en de bijbehorende documentatie.
 11. Deeltijdopleiding om de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van een goed functionerend archief doelmatig toe te passen. U zorgt voor betrouwbare en toegankelijke (digitale) informatie.
 12. Deeltijdopleiding waarin u leert zorg te dragen voor het gehele proces van opsporen, toegankelijk maken, beheren en verwerken van informatie tot een eindproduct op maat.
 13. Procesmatig ordenen en structureren van informatie en documenten.
 14. Over de vele aspecten van ‘veilige bewaring’ van informatie.
 15. Alle facetten rond het bouwen en onderhouden van woordsystemen en classificaties.
 16. Tweedaagse training waarin de ontwerpstructuren van het semantische web en hun toepassingsmogelijkheden uitgebreid aan de orde komen.
 17. Vijfdaagse cursus waarbij alle aspecten aan de orde komen die een rol spelen bij het opzetten, onderhouden en toegankelijk maken van een collectie digitaal erfgoed.
 18. Basisprincipes en andere belangrijke aspecten die essentieel zijn om zaakgericht werken succesvol binnen de organisatie te implementeren.

Kosten op jaarbasis

 1. € 435, geen btw (1 dag)
 2. € 855, geen btw (2 dagen)
 3. € 495, geen btw (1 dag)
 4. € 595, geen btw (1 dag)
 5. € 495, geen btw (1 dag)
 6. € 495, geen btw (1 dag)
 7. € 935, geen btw (2 dagen)
 8. € 495, geen btw (1 dag)
 9. € 875, geen btw (2 dagen)
 10. € 1.740, geen btw (4 dagen)
 11. € 6.480, geen btw (10 maanden)
 12. € 6.480, geen btw (10 maanden)
 13. € 1.960, geen btw (5 dagen)
 14. € 1.960, geen btw (6 dagen)
 15. € 3.190, geen btw (11 dagen)
 16. € 855, geen btw (2 dagen)
 17. € 2.195, geen btw (5 dagen)
 18. Op aanvraag

Bijzonderheden
Alle cursussen worden ook incompany aangeboden en naar wens toegesneden op de specifieke werksituatie. NVB- en NVBA-leden krijgen korting op een aantal trainingen uit het aanbod.

Aantallen cursisten

 1. 110
 2. 55
 3. 30
 4. 17
 5. 11
 6. 10
 7. 25
 8. 10
 9. 15
 10. 10
 11. 15
 12. 12
 13. 15
 14. 15
 15. 20
 16. 12
 17. 12
 18. 55

In totaal zijn er 475 cursisten in 2012 bij GO opleidingen opgeleid in korte of langere cursussen.

Certificering
GO opleidingen is CEDEO-gecertificeerd voor haar open trainingen en opleidingen.

Opleidingsinstituut
De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
Academie voor ICT & Media
Postbus 13336
2521 EN Den Haag
T 045-4458066
E W.J.vanderKwaak@hhs.nl
I www.haagsehogeschool.nl/Opleidingen/Bachelors/Idm/index.xml

Specifieke opleiding en niveau
Informatiedienstverlening en informatiemanagement (hbo)

Inhoud
De Academie voor ICT & Media biedt zes majorprogramma’s, leidend naar het diploma Bachelor of ICT. Een van de opleidingen, IDM, richt zich op informatiebronnen zoeken en vinden, en informatie structureren en toegankelijk maken via documentaire informatiesystemen; dit alles binnen de context van de (internationale) kennisintensieve organisatie.
Speerpunten zijn content en toegankelijkheid, open data, deskresearch en kennismanagement, met specifieke aandacht voor enterprise content search, social networking, wiki’s en blogs. Nadruk wordt naast gedrukte en digitale informatie gelegd op beeld en geluid. Daarnaast kan de student een minorprogramma samenstellen uit verdiepende minoren (Werken 2.0, Geografische informatiesystemen, Ethiek en juridische aspecten van ICT-gebruik) of het aanbod van andere opleidingen. Het voltijdprogramma kent twee stageperiodes van elk twintig weken.

Kosten op jaarbasis
€ 1.835 collegegeld voor voltijd
€ 1.835 collegegeld voor deeltijd
Er zijn echter verschillende afwijkingen op de hoogte van dit bedrag (zie http://www.dehaagsehogeschool.nl/bachelorstudies/toelating-inschrijving/collegegeld-kosten/hoogte-collegegeld-2013-2014).

Bijzonderheden
Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs hebben behaald, kunnen in sommige gevallen in de deeltijdopleiding een vrijstelling krijgen voor een gedeelte van het minorprogramma.
Het is mogelijk om de opleiding zowel in voltijd als deeltijd te volgen. De deeltijdopleiding vindt op de maandag- en woensdagavond plaats.

Aantallen cursisten
Aantal studenten in 2012-2013: 130

Certificering
De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO.

Opleidingsinstituut
Hogeschool van Amsterdam
Archiefschool
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
Bezoekadres:
Hogeschool van Amsterdam
Benno Premselahuis – 01 A 17
Rhijnspoorplein 1
1091 GC Amsterdam
T 020-5954788
E archiefschool@hva.nl
I http://www.archiefschool.nl/

Specifieke opleiding en niveau

 1. Cursus Archiefrecht en archiefnormen
 2. Seminarcyclus Archivistiek voor niet-archivarissen
 3. Cursus Digitaal depot
 4. Cursus Acquisitieplan maken
 5. Cursus EAD in de praktijk
 6. Cursus Archiefbewerking
 7. Cursus Werken met selectielijsten
 8. Diverse cursussen selectie (op aanvraag)
 9. Cursus Auteursrecht voor archieven
 10. Cursus In goede handen. Persoonsgegevens en het archief
 11. Cursus Openbaarheid
 12. Opleiding archiefassistent

Inhoud

 1. Inzicht in relevante wet- en regelgeving voor toepassing in de dagelijkse praktijk van archiefbeheer, archiefbeleid en DIV (hbo+).
 2. Introductie belangrijke aspecten van archiefbeleid en -beheer voor managers en stafmedewerkers van erfgoedinstellingen (die geen archivististische achtergrond hebben) (hbo+).
 3. E-depot inrichten: plan van aanpak en randvoorwaarden opstellen voor het duurzaam beheren, beschikbaar stellen en bewaren van digitale archiefbescheiden en data (hbo).
 4. Acquisitieplan voor archieven opstellen voor een archiefbeherende instelling aan de hand van een stappenplan (hbo).
 5. Toegangen maken voor internet met EAD op basis van ISAD en ISAAR. Kennismaking met verschillende EAD editors (hbo).
 6. Archief bewerken en beschrijven vanuit archivistische methoden en kennis (methode klassiek inventariseren op basis van archiefbewerkingsplan) (hbo).
 7. Leren werken met selectielijsten in de organisatie voor archiefmedewerkers op uitvoerend niveau van gemeenten en rijk (mbo).
 8. Randvoorwaarden scheppen voor waardering en selectie van archief binnen de organisatie; contextbeschrijvingen up-to-date houden; selectielijsten ontwerpen en onderhouden; selectielijsten implementeren in de organisatie (diverse cursussen, hbo+).
 9. Inzicht verwerven in auteursrecht voor archieven, belangrijk voor archiefdiensten en overheden die documenten, foto’s, kaarten publiceren in beeldbanken (hbo).
 10. Praktische regels opstellen voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens voor levende personen en met bijzondere persoonsgegevens (in het kader van de Wbp en de Archiefwet).
 11. Openbaarheid en privacy in korte bedrijfstraining voor archiefvormers (openbaarheidsbeperking bij overdracht archief) resp. archiefdiensten (mbo/hbo).
 12. Opleiding in zeven modulen voor studiezaal- en depotmedewerkers bij archiefinstellingen. Medewerkers verwerven archivistische kennis en vaardigheden en een professionele beroepshouding voor dienstverlening en archiefbeheer (mbo).

Kosten op jaarbasis

 1. € 850 (2 dagen)
 2. € 1.800 (5 dagen)
 3. € 1.800 (5 dagen)
 4. € 1.300 (3 dagen)
 5. € 1.550 (4 dagen)
 6. € 1.725 (8 dagdelen)
 7. € 1.500 (4 dagen)
 8. € 1.300 (3 dagen)
 9. € 425 (1 dag)
 10. € 850 (2 dagen)
 11. incompany, prijs op aanvraag
 12. € 500 (per module)

Deze prijzen gelden voor 2013, de cursussen kunnen tevens incompany en op maat worden aangeboden.

Bijzonderheden
De initiële opleidingen tot archivaris wordt verzorgd door:

 • Universiteit van Amsterdam: masteropleiding Archiefwetenschap (Archivistiek A);
 • Hogeschool van Amsterdam: bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie, afstudeerprofiel Informatie en Media (Archivistiek B);
 • Reinwardt Academie: bacheloropleiding Cultureel Erfgoed (Archivistiek B).

Aantallen cursisten
Circa 110 personen namen deel aan de na- en bijscholing van HvA Archiefschool. 4 medewerkers van archiefdiensten behaalden het diploma Archiefassistent. 11 personen behaalden het diploma Archivistiek B samen met de bachelor Media, Informatie en Communicatie.

Certificering
De opleiding MIC is geaccrediteerd door de NVAO.

Opleidingsinstituut
Hogeschool van Amsterdam
Opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC)
Benno Premselahuis
Singelgrachtgebouw
Rhijnspoorplein 1
1091 GC Amsterdam
T 020-5951700
E studievoorlichting@hva.nl
I www.hva.nl/opleiding/voltijd/media-informatie-communicatie en www.hva.nl/opleiding/deeltijd/media-informatie-communicatie-deeltijd

Specifieke opleiding en niveau

 1. Informatie & Media (hbo)
 2. Informatie & Media met specialisatie Archivistiek B (hbo)

Inhoud

 1. De voltijdbacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft een gezamenlijke propedeuse. In de hoofdfase kan men o.a. voor het afstudeerprofiel Informatie & Media kiezen, de informatiekundige variant binnen deze mediaopleiding. De vierjarige hbo-opleiding wordt afgesloten met het bachelordiploma Media, Informatie & Communicatie. De deeltijdbacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft één afstudeerprofiel, te weten Informatie en Media. De duur van de deeltijdopleiding is afhankelijk van vooropleiding, studietempo en relevante werkervaring.
 2. Archivistiek wordt als specialisatie aangeboden binnen het afstudeerprofiel Informatie en Media. Studenten die de minor Archieven + een archivistische stage resp. beschikken over relevante werkervaring in de archiefsector plus een archivistische eindscriptie schrijven, verwerven naast de hbo-bachelor het diploma Archivistiek B.

Kosten op jaarbasis
Het collegegeld bedraagt voor het collegejaar 2013-2014 € 1.835.
Het instellingscollegegeld voor studenten, die al in het bezit zijn van een hbo-bachelor diploma, bedraagt voor het collegejaar 2012-2013 € 7.375.

Bijzonderheden
De opleiding is zowel in voltijd als in deeltijd te volgen. De deeltijdopleiding en de specialisatie Archivistiek vinden plaats op vrijdag overdag.

Aantallen cursisten
In totaal 200 studenten voltijd en deeltijd Informatie en media bij het MIC.

Certificering
De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie (01-01-2012 tot 31-12-2017).

Opleidingsinstituut
Novostar Academy
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg
T 013-5944735
E academy@novostar.nl
I novostar-academy.nl

Specifieke opleiding en niveau
Zaakgericht werken in het KCC

Inhoud
Deze cursus behandelt op heldere en praktische wijze de invoering en de problematiek rondom de invoering van zaakgericht werken. Hoe introduceer je zaakgericht werken in de organisatie. Aan de orde komen onder meer: het KCC-procesmodel dienstverlening en zaakgericht werken en werkprocessen.

Kosten op jaarbasis
De cursus wordt op maat gemaakt. Duur van de cursus is vier tot zes dagdelen (twee à drie ‘hele’ lesdagen). De kosten voor twee lesdagen zijn: € 3.900. Voor drie lesdagen: € 5.850.

Aantallen cursisten
In 2012 heeft deze cursus niet plaatsgevonden.

Certificering
Geen certificering.

Opleidingsinstituut
Reinwardt Academie
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Dapperstraat 315
1093 BS Amsterdam
T 020-5277100
E info@rwa.ahk.nl
I www.reinwardtacademie.nl en www.reinwardtcommunity.nl

Specifieke opleiding en niveau
Bachelor Cultureel erfgoed (hbo)

Inhoud
De bachelor Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. De basis bestaat uit 2,5 jaar, waarin vakgebieden als Erfgoedtheorie, Cultuurgeschiedenis, Beheer en behoud, Informatiemanagement, Publiek, Tentoonstellen en Management aan bod komen. De laatste 1,5 jaar volgt de student een individueel studiepad met minor, afstudeerstage en afstudeeronderzoek. Voor het behalen van het diploma Archivistiek B volgen studenten de minor Archieven. De afstudeerstage en het afstudeeronderzoek zijn archivistisch van aard.
De minor is door het ‘Platform Archiefonderwijs en -onderzoek’ ontwikkeld, een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Reinwardt Academie), de Hogeschool van Amsterdam (Media, Informatie en Communicatie) en de Universiteit van Amsterdam (Erfgoedstudies: Archiefwetenschap).

Kosten op jaarbasis
Het wettelijke collegegeldtarief voor studiejaar 2013-2014 is vastgesteld op € 1.835.
Het instellingscollegegeld voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald, is voor studiejaar 2013-2014 vastgesteld op € 4.500.

Bijzonderheden
De bacheloropleiding Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. Het diploma Archivistiek B maakt onderdeel uit van het bachelordiploma Cultureel erfgoed.

Aantallen cursisten
De bacheloropleiding Cultureel erfgoed kent een jaarlijkse instroom van 150 tot 180 studenten. De volledige opleiding telt circa 550 studenten.
In 2012 zijn de eerste 2 archivarissen afgestudeerd. Jaarlijks verwacht de academie circa 10 studenten op te leiden tot Archivaris B.

Certificering
De bachelor Cultureel erfgoed is in 2011 aangewezen als opleiding ter verkrijging van het diploma Archivistiek B.
In 2013 zullen alle opleidingen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waaronder de Reinwardt Academie, opnieuw geaccrediteerd worden.

Opleidingsinstituut
SOD Next
Postbus 544
3440 AM Woerden
T 0348-485151
E info@sodnext.nl
I www.sodnext.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. HMDI
 2. HMDI-Ad (SOD-II)
 3. SOD-I
 4. VVA (Voortgezette Vorming Archiefbeheer)
 5. Leergang Informatie Management
 6. Leergang Modern Digitaal Documentbeheer
 7. Post-hbo leergang Grip op ICT
 8. Leergang het Nieuwe Informatiebeheer (en de Nieuwe Informatiebeheerder)
 9. Schriftelijk onderwijs
 10. Incompanytrainingen
 11. Maatwerktraingen
 12. Korte cursussen en workshops
 13. e-Learning

Inhoud

 1. De HMDI is de geaccrediteerde deeltijdberoepsopleiding die opleidt tot hbo-bachelor op het gebied van informatiemanagement. De opleiding is ingedeeld in de kerngebieden: recordmanagement, information retrieval, informatiemanagement, ICT, management en organisatie en vaardigheden en leidt op tot Manager of Adviseur in het Informatiedomein.
 2. HMDI-Ad (SOD-II) is een geaccrediteerde hbo-Associate degree-opleiding. Deze tweejarige opleiding leidt op tot een coördinerende functie in het vakgebied informatiebeheer. SOD–II vormt de eerste twee jaren van de HMDI-opleiding.
 3. SOD-I is de basisopleiding in het vakgebied DIV. Deze mbo- (niveau 4) opleiding bestaat uit vier modules die binnen één jaar in vaste volgorde worden gevolgd. De modules hebben betrekking op Informatieverstrekking, Informatiebeheer en Informatieontsluiting, en wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid.
 4. De VVA richt zich op de belangrijkste aspecten van het semi-statisch archiefbeheer, zoals selectie & vernietiging, archiefinventarisatie, wet- en regelgeving, en digitale archivering.
 5. Deze zestiendaagse leergang gaat op hbo-niveau in op de meest relevante aspecten van de geïntegreerde benadering van de digitale informatievoorziening. Speciaal bedoeld voor mensen met ervaring en gedegen vooropleiding.
 6. Deze achtdaagse leergang bereidt u voor op de digitale informatievoorziening en behandelt het onderwerp in een breed kader.
 7. Deze leergang geeft u kennis en inzichten in het ICT-domein, waarmee u in staat bent om als serieuze gesprekspartner op te treden.
 8. Deze achtdaagse leergang bereidt voor op de rol van de informatiemedewerker in het Nieuwe Informatiebeheer. Het is ook een update van eerder behaalde basisdiploma’s.
 9. Studeren op afstand d.m.v. schriftelijk onderwijs. In ons aanbod: Informatie verzamelen en ontsluiten, DIV en Informatiebehoefte, ICT en DIV.
 10. Alle opleidingsactiviteiten van SOD Next kunnen ook incompany verzorgd worden.
 11. De onderwerpen van de maatwerktrajecten kunnen alle onderwerpen beslaan die relevant zijn voor het vakgebied en daarbuiten. De trainingen worden volledig aangepast aan de eisen en de wensen van de opdrachtgever. Persoonlijkheids- en/of competentietesten en coaching behoren ook tot de mogelijkheden van een maatwerktraining. Uitgangspunt van onze maatwerktrainingen is de optimale aansluiting bij uw behoefte. Dat betekent opleiden op het juiste moment, met de juiste inhoud voor de juiste medewerkers. Het op een slimme manier inzetten van verschillende didactische vormen zorgt voor een efficiënt (nooit meer dan nodig) en effectief (opleidingen spelen direct in op de behoefte van dit moment) opleidingstraject.
 12. SOD Next biedt een uitgebreid assortiment van actuele korte cursussen en workshops aan. Het volledige aanbod staat op de website.
 13. Studeren in uw eigen tempo, op een door u zelf gekozen plek en wanneer u zelf wilt via e-learning modules van SOD Next. In het aanbod: Mappenstructuur, Records Management I (mbo) en Records Management II (Hbo).

Kosten op jaarbasis

 1. € 4.500 per jaar, plus boeken
 2. € 4.500 per jaar, plus boeken
 3. € 4.250 per jaar, plus boeken en mbo-4 modules (Nederlands, Engels en rekenen)
 4. € 2.650 per jaar, plus boeken
 5. € 3.995
 6. € 1.925
 7. € 2.975
 8. € 1.995
 9. € 795
 10. Op aanvraag
 11. Op aanvraag
 12. Vanaf € 395
 13. Vanaf € 775

Aantallen cursisten
Aantal studenten in 2012-2013:

 1. 90
 2. Opgenomen in HMDI
 3. 60
 4. 12
 5. 20
 6. 22
 7. 8
 8. 20
 9. 25
 10. ca. 250
 11. ca. 200
 12. ca. 550
 13. 46

Certificering
SOD-I is CREBO-gecertificeerd (ministerie van OCW).
HMDI Ad (SOD-II) is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-Associatie Degree.
HMDI is NVAO geaccrediteerd en leidt op tot hbo-bachelor.

Opleidingsinstituut
Split~Vision
St. Catharinastraat 1A-B
5611 JA Eindhoven
Postbus 2086
5600 CB Eindhoven
T 040-2063344
E info@splitvision.nl of marlie@splitvision.nl
I www.splitvision.nl

Specifieke opleiding en niveau
Leergang Informatiemanagement (uitstroom hbo-niveau)
1a Persoonlijk rendement
1b Digitale dienstverlening
1c Zaakgericht werken
1d Procesmanagement
1e Informatiemanagement
1f Verbinden van business, informatie en IT
1g Programma-, projectmanagement en communicatie
1h Integratie businesscase-dag

Procesmanagement (mbo/hbo)
2a Procesmanagement
2b Procesoptimalisatie

Architectuur (hbo)
3a Enterprise Architectuur Management (EAM)
3b IT-Architectuur

Inhoud
Leergang Informatiemanagement
1a Persoonlijk rendement
Op welke manier kunnen uw persoonlijke communicatie en motivatie het rendement verhogen? Leerstijlanalyse, enneagram en metaprofielen worden concreet.
1b Digitale dienstverlening
Vertalen van de doelstellingen van dienstverlening en doelgroepen naar de op te leveren resultaten met informatiemanagement. De zeven informatiedomeinen en groeiscenario’s worden met elkaar in verband gebracht t.b.v. de roadmap van de organisatie.
1c Zaakgericht werken
U richt het nieuwe zaakgericht werken duurzaam en gebruiksvriendelijk in met zowel generieke als specifieke processen, in relatie tot bestaande IT-systemen, zaaktypen etc. en landelijke standaarden.
1d Procesmanagement
Lean en mean (aan)sturen van processen voor taakvolwassen medewerkers gericht op resultaat. Hoe doe je dat? Om vervolgens vanuit die principes processen te ontwerpen afgestemd op uw doelgroepen én de te gebruiken systemen.
1e Informatiemanagement
Oplossen van business- en IT-vraagstukken met informatiemanagement. Op welke manier zijn managementinstrumenten de basis voor de inrichting van I-systemen? En hoe sluit dit 100% aan op informatiebeleid, informatietaal, -structuren en -stromen?
1f Verbinden van business, informatie en IT
Logisch en beheersbaar aansluiten op elkaar van business, informatiemanagement en IT, met als doel eenduidige en gestandaardiseerde inrichting ervan vanuit de klant en de gewenste dienstverlening.
1g Programma-, projectmanagement en communicatie
Snel en goed binnen de geboden middelen resultaten kunnen bereiken. Impactanalyse, haalbaarheid en hoe maak je dé businesscase. Hoe ga je om met programma- en projectmanagement en hoe leg je hier een planmatige aanpak onder?
1h Integratie businesscase-dag
Gezamenlijk uitwerken van twee concrete praktijkcases van twee deelnemende organisaties. U krijgt het advies mee naar huis.

Procesmanagement
2a Procesmanagement
Aandacht voor: positioneren van procesmanagement, werken met de I-Controler, visualiseren van schema’s, views, modelleringstechnieken, principes van procesmanagement, uitgangspunten KING en andere procesmethodieken.
2b Procesoptimalisatie
Aandacht voor: alle ins & outs van procesmanagement, procesverbetering, Lean denken en werken, procesdenken vanuit klant, medewerker en systemen, optimaliseren bedrijfsprocessen en implementeren van het anders werken.

Architectuur
3a Enterprise Architectuur Management (EAM)

 • visualiseren van architectuurplaten
 • leren toepassen van shapes, modellen, ArchiMate, King-concepten en diverse weergaven
 • architectuurprincipes vanuit business, informatie en IT
 • werken met metamodel en views m.b.v. I-Controler

3b IT-architectuur

 • vastleggen en inrichten van IT-controler
 • inrichten applicaties, koppelingen, velden en documentatie over inrichting en koppelvlakken
 • uitwerken van licentieoverzicht
 • investerings- en uitfaseringplaten

Kosten op jaarbasis
Leergang Informatiemanagement:
per lesdag € 430 p.p., incl. lunch (8 dagen)

Procesmanagement:
twee lesdagen € 895 p.p., incl. lunch

Architectuur:
twee lesdagen € 895 p.p., incl. lunch

Bijzonderheden
De leergang Informatiemanagement biedt een combinatie van theorie, praktijk en ervaring van de (gast)docenten. Van elke dag wordt een verslag/ uitwerking gemaakt. Deze uitwerking wordt telkens de eerstvolgende dag aan het begin doorgenomen. Dit is een belangrijk leermoment en tevens verdieping.
Op de SharePoint-site vinden deelnemers alle (relevante) documenten van de leergang. Zij kunnen deze gratis downloaden en aanvullen. Er wordt een boekenlijst aangeleverd.
Procesmanagement, architectuur en informatiemanagement zijn bij uitstek praktische dagen. Deze dagen worden ondersteund met de I-Controler en zijn daarmee gebaseerd op de combinatie van relevante theorie en praktijkervaring.
Bij de leergang en bij alle andere trainingen maken wij gebruik van de landelijke (en wereldwijde) standaarden NEN, KING, Waterschapshuis, IPO, BPMN, ArchiMate, e.d.
Iedere (gewezen) deelnemer kan zich vanaf 2012 aanmelden voor de besloten community, waarin deelnemers kennis, ervaring en informatiemodellen gratis met elkaar delen, alsmede de kennis die Split~Vision opdoet in de adviespraktijk.

Aantallen cursisten
Aantallen cursisten in 2012:
Leergang informatiemanagement: 22 deelnemers
Procesmanagement: 42 deelnemers
Architectuur: 12 deelnemers

Certificering
Cursisten ontvangen een certificaat incl. overzicht van opgedane kennis en kunde. De opleidingen zijn niet gecertificeerd.

Opleidingsinstituut
Universiteit van Amsterdam
Departement Mediastudies: Culturele Informatiewetenschap en Archiefwetenschap
Turfdraagsterpad 9
1012 GC Amsterdam
T 020-5252980
E mediastudies.fgw@uva.nl
I www.mediastudies.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Bachelor Culturele informatiewetenschap (academisch)
 2. Master Culturele Informatiewetenschap (academisch)
 3. Duale Master Archiefwetenschap (academisch)

Inhoud
Voor de actuele inhoud: zie www.uva.nl/onderwijs

Kosten op jaarbasis
Universitair collegegeld

Bijzonderheden
Het diploma Master Archiefwetenschap geldt onder bepaalde voorwaarden als het in de Archiefwet 1995 bedoelde diploma Archivistiek.

Aantallen cursisten
Jaarlijks circa 10 studenten in de master Culturele Informatiewetenschap, en circa 10 studenten in de master Archiefwetenschap. De bachelor Culturele Informatiewetenschap en de schakelprogramma’s voor aansluiting op een master voor studenten uit hbo en andere universitaire bachelors trekken samen gemiddeld 20-25 studenten.

Certificering
De UVA-opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO, de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie, overeenkomstig de voor het hoger onderwijs geldende regels.

Opleidingsinstituut
Universiteit Antwerpen
Informatie- en Bibliotheekwetenschap
Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen
Venusstraat 35
B-2000 Antwerpen
I www.ua.ac.be/ibw

Specifieke opleiding en niveau
Het postgraduaat Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW) is een universitaire opleiding. Je leert adequaat kennis en informatie te beheren, vaak met behulp van ICT. Tevens verwerf je de nodige competenties om een project of organisatie aan te sturen. Hierbij besteden we veel aandacht aan bibliotheken, maar ook documentatie- en informatiediensten komen aan bod.

Inhoud
Het IBW-curriculum is opgebouwd rond 5 clusters:
Cluster 1: Inleiding tot het vakgebied

 • Overzicht bibliotheekwezen en documentaire informatie
 • Juridische aspecten van informatie

Cluster 2: Structureren en terugvinden van informatie

 • Structurering van informatie
 • Information retrieval

Cluster 3: ICT in de documentaire informatie

 • Computer- en netwerktechnologie in de documentaire informatie
 • Bibliotheekbeheersystemen

Cluster 4: Management

 • Managementtechnieken in de documentaire informatie

Cluster 5: Keuzevakken (1 keuzevak uit de onderstaande lijst)

 • Digitalisering: productie, opslag en duurzaamheid
 • Erfgoedbeheer in bibliotheken
 • Maatschappelijke aspecten van informatie
 • Uitgeverij en boekhandel: actuele vraagstukken
 • Wetenschappelijke communicatie en wetenschapsevaluatie

Kosten op jaarbasis
Het inschrijvingsgeld wordt berekend op dezelfde manier als de studiegelden voor bachelors en masters aan de Universiteit Antwerpen. In academiejaar 2012-2013 betekende dit 465,40 euro voor het voltijdse traject. Voor meer details en actuele prijzen, zie de website: www.ua.ac.be/ibw.

Bijzonderheden
De opleiding staat open voor iedereen met minstens een diploma van professionele bachelor. Het postgraduaat kan voltijds in één academiejaar of halftijds in twee academiejaren worden gevolgd. Het programma bestaat uit 8 opleidingsonderdelen (45 studiepunten ECTS) en wordt jaarlijks aangeboden.
Het onderwijs krijgt vorm in interactieve hoorcolleges op twee vaste weekdagen: dinsdag en vrijdag. Specifieke voorkennis wordt niet verwacht, behalve een algemene basis in computer- en IT-gebruik. De doceertaal is het Nederlands, maar de docenten gaan uit van een goede (passieve) beheersing van het Engels met het oog op de verwerking van wetenschappelijke literatuur.
De colleges vinden plaats op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.
Bijkomende en geactualiseerde informatie op: www.ua.ac.be/ibw. Verantwoordelijke voor het postgraduaat IBW: prof. dr. Raf Guns (raf.guns@ua.ac.be).

Aantallen cursisten
In 2012-2013: 73 studenten.

Certificering
Wie alle examens met succes aflegt, ontvangt een getuigschrift van het postgraduaat in de Informatie- en Bibliotheekwetenschap.

Opleidingsinstituut
Van Kaliber
Postbus 1016
2200 BA Noordwijk
T 071-3646421
E info@vankaliber.nl
I www.vankaliber.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Lean Management bij de overheid
 2. Lean Management bij de overheid: Train de trainer
 3. Workshop introductie zaakgericht werken

Inhoud

 1. Aan de hand van de theorie, filmmateriaal, praktijkgerichte oefeningen, toegespitst op administratieve organisatie en de Lean-game, wordt het Lean Management eigengemaakt
 2. Opleiding tot intern Lean-adviseur; u bent in staat om na deze opleiding samen met de medewerkers van uw organisatie hun werkprocessen te optimaliseren met behulp van de Lean-methode.
 3. De basisprincipes van zaakgericht werken uitgelegd. Wat is een zaak? Wat is een zaaktypencatalogus? Wat betekent zaakgericht werken voor u en uw organisatie?

Kosten op jaarbasis

 1. Vanaf € 1.250 (1 dag)
 2. Vanaf € 4.500 (4 dagen)
 3. € 500 (1 dagdeel)

Aantallen cursisten

 1. Aantal deelnemers in 2012: 30
 2. Aantal deelnemers in 2012: 16
 3. Aantal deelnemers in 2012: 0

Certificering
Geen certificering

Opleidingsinstituut
VHIC faculty
Polakweg 23
2288 GG Rijswijk
T 070-3194184
E faculty@vhic.nl
I www.vhic.nl

Specifieke opleiding en niveau
Leergangen

 1. Mbo-leergang Digitaal Informatiebeheerder
 2. Hbo-leergang Aankomend Recordsmanager/Recordbeheerder (LARM)
 3. Hbo-leergang Recordmanager (LRM)
 4. Hbo-leergang Specialist Elektronische Overheid

  Cursussen

 5. De praktijk van digitaal zaakgericht werken
 6. Recordkeeping
 7. Basiscursus informatiebeheer
 8. Archiefselectie
 9. DSP-gebaseerd informatiemanagement
 10. Zaaksgewijze registratie voor het KlantenContactCentrum (KCC) en DIV
 11. Kwaliteitszorg en risicomanagement in de documentaire informatievoorziening
 12. De veranderende rol van DIV
 13. Workshopserie Nieuwe media
 14. Werken met SharePoint
 15. Archiveren van projectdossiers
 16. Informatiebewust werken
 17. Gebruikerstraining Records Management Tool en Klasseer Tool

Inhoud

 1. Deze mbo-leergang leidt op tot het beroepsprofiel databeheerder. De leergang is operationeel ingericht met veel oefeningen en een sterke nadruk op de praktijk. Uitermate geschikt voor als u uw kennis en vaardigheden wil opfrissen en uw weg wil vinden in de nieuwe digitale informatievoorziening. Ook is de leergang zeer geschikt voor de startende informatiebeheerder.
 2. Deze hbo-leergang leidt op tot het beroepsprofiel recordbeheerder volgens de specificaties van de Baseline Informatiehuishouding. De LARM biedt cursisten in korte tijd alle beheersaspecten die nodig zijn om de veranderingen in de nieuwe digitale informatievoorziening vorm te kunnen geven.
 3. Deze hbo-leergang leidt op tot recordmanager/recordcoördinator, een strategische, leidende positie volgens de specificaties van de Baseline Informatiehuishouding. Alle aspecten omtrent de visie, inrichting en implementatie van de informatiehuishouding komen aan bod, inclusief project- en verandermanagement!
 4. Deze hbo-leergang leidt professionals op die organisaties kunnen begeleiden en adviseren bij het implementeren van de elektronische overheid, het programma van de e-overheid. Een vervolg op de LRM.
 5. Deze cursus biedt praktische handvatten voor de omslag naar zaakgericht werken. Alle uitgangspunten, concepten, praktische vragen en gekozen oplossingen rondom zaakgericht werken komen uitgebreid aan bod.
 6. U krijgt een goed overzicht van de manier waarop u uw organisatie digitaal kunt inrichten: van deelname in architectuur, aankoop van een DMS tot het vervangingsbesluit.
 7. Een introductie in de theorie en praktijk van (digitaal) informatiebeheer. U leert terminologie, maar oefent ook. Oftewel: registreren en archiveren voor starters.
 8. U leert efficiënte methoden van waardering, selectie en behoud van informatie aan de hand van een selectielijst.
 9. De rol van het documentair structuurplan (DSP) binnen zaakgericht werken, informatie- en kwaliteitsmanagement van uw organisatie.
 10. Een inleiding in het registreren aan de hand van eigen voorbeelden uit uw organisatie.
 11. Het verbeteren van de kwaliteit van informatiebeheer. Hoe schrijft u een kwaliteitshandboek en hoe voert u een interne audit uit? Hoe herkent u risico’s en maakt u daarin verantwoorde keuzes?
 12. De rol van informatiebeheerders verandert van beheerder naar dienstverlener. In deze cursus leert u de vaardigheden die u nodig heeft voor uw nieuwe rol.
 13. Een serie workshops over de effectieve inzet van Web 2.0-toepassingen binnen uw werkomgeving.
 14. Een praktische cursus over hoe u SharePoint in kunt zetten in uw informatiebeheer.
 15. Het opzetten en beheren van een projectarchief volgens de PRINCE2- methode voor projectuitvoering.
 16. Aan het eind van de workshop heeft u een heldere kijk op de gemedialiseerde overheid en uw rol daarin. Reken maar dat u van grote toegevoegde waarde bent als mediacoach in de (overheids)organisatie.
 17. Leer hoe u eenvoudig uw gemeenschappelijke schijven en mailboxen systematisch kunt structureren en opschonen.

Kosten op jaarbasis

 1. € 3.950 (13,5 lesdagen)
 2. € 3.950 (15 lesdagen)
 3. € 3.950 (15 lesdagen)
 4. € 3.950 (15 lesdagen)
 5. € 795 (2 lesdagen)
 6. € 995 (3 lesdagen)
 7. € 795 (2 lesdagen)
 8. € 995 (3 lesdagen)
 9. € 795 (2 lesdagen)
 10. € 795 (2 lesdagen)
 11. € 795 (2 lesdagen)
 12. € 995 (3 lesdagen)
 13. € 995 (3 lesdagen)
 14. € 495 (1 lesdag)
 15. € 495 (1 lesdag)
 16. € 495 (1 lesdag)
 17. € 495 (1 lesdag)

Bijzonderheden
De VHIC faculty gaat uit van de NEN-ISO 15489-norm voor informatie- en archiefmanagement.
Alle cursussen en leergangen kunnen als in- of intercompanytraining worden gegeven.

Aantallen cursisten
Mbo-leergang digitale Informatiebeheerder: 24
Hbo-leergang Aankomend Recordsmanager/Recordbeheerder (LARM): 77
Hbo-leergang Recordmanager (LRM): 27

Certificering
Alle maatwerkopleidingen en open opleidingen dragen het kwaliteitskeurmerk van CEDEO. Bij de laatste audit ontving VHIC een klantenwaardering van 94%. Onze hbo-leergangen leveren elk 45 ECTS-studiepunten op. De leergangen zijn op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Faculty en Stichting Deeltijd Opleidingen gekoppeld aan de duale leeropleiding hbo-Bedrijfskunde. Na afronding van een leergang ontstaat zo een efficiënte doorstroomroute voor het behalen van het bachelordiploma hbo Bedrijfskunde.

jeroen@jonkersenko.nl, Jeroen Jonkers JonkersenKo, Training, Interimmanagement & Advisering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *