4 juni 2015

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

image for Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening image

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land zie je initiatieven ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een opleidingenspecial samen.

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land zie je initiatieven ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een opleidingenspecial samen. De reacties hierop waren zo positief, dat de redactie besloot om jaarlijks het opleidingenoverzicht bij te werken en een opleidingenspecial uit te geven.
In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen weergegeven welke opleidingen op het terrein van de informatievoorziening worden aangeboden in Nederland.

Vergeleken met het overzicht van 2014 zijn er een aantal wijzigingen:

 • De opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit van Antwerpen is wegens bezuinigingen beëindigd. Vanaf komend studiejaar kunnen er geen nieuwe studenten meer instromen.
 • Split~Vision is aan het heroverwegen op welke manier in de toekomst opleidingen kunnen worden aangeboden. In verband met verschillende ontwikkelingen is het voor Split~Vision niet haalbaar op dit moment een opleidingenaanbod aan te bieden. Dat is dan ook de reden dat deze aanbieder dit jaar niet opgenomen is in het opleidingenoverzicht.
 • Ondanks herhaald verzoek en herhaalde belofte heeft de Haagse Hogeschool geen actuele gegevens geleverd en zijn deze helaas niet opgenomen in het overzicht. De Haagse Hogeschool heeft op het terrein van informatiemanagement ook geen deeltijdopleiding meer, waardoor de aanbieder voor het volwassenenonderwijs minder interessant is.

Omdat PBLQ (www.pblq.nl) ook opleidingen verzorgt – zoals ‘Strategisch omgaan met de Digitale Overheid’ en de ‘Master of Public Information Management’ – is aangeboden om deze opleidingen op te nemen in het overzicht. Na herhaald verzoek is hier echter niet op gereageerd en trekken we de voorlopige conclusie dat de organisatie geen interesse heeft.

Jaarlijks proberen we het opleidingenoverzicht zo actueel en overzichtelijk mogelijk te houden. Om meer specifieke informatie te verkrijgen over een opleiding kunt u het beste contact opnemen met het desbetreffende instituut.
Aanvullingen of op- en aanmerkingen op het overzicht zijn welkom via e-mail op jeroen@jonkersenko.nl. of via Twitter op @jonkersjeroen

jeroen@jonkersenko.nl, Jeroen Jonkers is zelfstandig adviseur/interim-manager.

Opleidingsinstituut
Dino 4 BV
Postbus 43280
2504 AG Den Haag
M 06-34352443
E info@dino4.nl
I www.dino4.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Programma Managementontwikkeling DIM (PMOD) 
 2. Leergang Adviseur Digitale Organisatie (LADO) 
 3. Leergang Aankomend Digitaal Informatiemedewerker(LADIM) 
 4. DINO4nieuweDIV (incompanyprogramma)

Inhoud

 1. Specifiek gericht op de leidinggevenden of (strategisch) adviseurs binnen het vakgebied van informatiemanagement. Ook bedoeld als platform voor uitwisseling van ideeën en aanpak van situaties. Verscherping van inzicht in eigen rol en bijdrage aan de omslag naar het werken in een digitale omgeving. Praktische handvatten voor inspireren en motiveren van medewerkers en het verkrijgen van mandaat.
 2. Deze praktijkgerichte leergang is gericht op diegenen die zich willen (door)ontwikkelen in de rol van adviseur in informatiemanagement, facilitaire diensten en ICT-organisaties. Ontwikkelen van samenhangend inzicht en visie op de belangrijke thema’s in het vakgebied. 60% is theorie, 40% vaardigheden. Centraal staat de vertaalslag naar de eigen praktijk. Deelnemers lopen mee met de senior adviseurs (externe organisatie), en leveren tevens een kwalitatief informatieplan op. Er is een line-up van veertien docenten, die allen een specifieke expertise hebben. Met elke deelnemer wordt vooraf middels een intake een profielschets van de persoon en de organisatie gemaakt.
 3. Deze praktijkgerichte basiscursus is bedoeld voor starters in het vakgebied of voor professionals die zich willen laten omscholen. De basiskennis en -vaardigheden, die je nodig hebt om de nieuwe (adviserende) rollen te kunnen vervullen, worden hierin aangeleerd.
 4. Interactieve training gericht op medewerkers informatiemanagement, die te maken hebben met de omslag naar digitaal werken. Deze incompanytraining bestaat uit zes tot negen dagdelen en is gericht op een hele afdeling. (Aantal deelnemers: 3 tot 30, afhankelijk van de afdeling.)

Kosten

 1. € 3.450 (5 bijeenkomsten/dagen)
 2. € 4.750 (14 dagen)

Aantallen cursisten

 1. Aantal deelnemers 2014: 12
 2. Aantal deelnemers 2014: 18
 3. Aantal cursisten 2014: 12
 4. Aantal cursisten 2014: 34

Certificering
De opleidingen zijn op dit moment niet gecertificeerd.

Opleidingsinstituut
DIOR Opleidingen B.V.
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB Den Haag
T 070-8200628
E info@dior.nl
I www.dior.nl

Specifieke opleiding en niveau
Opleidingen

 1. Opleiding tot Medewerker Informatiedienstverlening
 2. Crebo-gecertificeerde opleiding tot Medewerker Informatiedienstverlening (Crebo 90523)
 3. Opleiding tot Recordmanager
 4. Opleiding tot Informatiemanager
 5. Leergang Informatieadviseur (Croho 34035)
 6. Leergang Informatiemanagement en Informatietechnologie
 7. Cognitieve- en managementvaardighedentrainingen

  Projectmanagement

 8. PRINCE2® Foundation
 9. Partnership Centric en DIOR

  Procesmanagement

 10. Lean Six Sigma Orange Belt
 11. Lean Six Sigma Green Belt

  Workshoptrainingen

 12. Training Kwaliteitszorg, hoe doe je dat?
 13. Workshop Adviseren en Beïnvloeden
 14. Workshop Informatiebeveiliging
 15. Workshop Zaakgericht werken ‘Zaken op orde’
 16. Workshop Veranderingen in informatiemanagement, hoe krijgt u een team mee?!
 17. Workshop SharePoint

Kosten op jaarbasis
DIOR verwijst hiervoor naar de website.

Aantallen cursisten
Studentenaantal: 420

Certificering
De DIOR opleidingen zijn CRKBO-gecertificeerd.
 

Opleidingsinstituut
Doxis Informatiemanagers
Loire 126
2491 AJ DEN HAAG
T 070-3177172
E info@doxis.nl
Tw @DoxisInformatie
I www.doxis.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. DIV Game
 2. De Nieuwe Gemeentelijke Selectielijst
 3. Digitaal archiveren in de praktijk

Kosten op jaarbasis
Geen opgave van kosten.

Bijzonderheden

 1. Deze workshop wordt incompany aangeboden.
 2. Deze workshop wordt in samenwerking met Sdu Uitgevers aangeboden.
 3. Deze workshop wordt in samenwerking met Sdu Uitgevers aangeboden.

Aantallen cursisten

 1. Aantal cursisten 2014: 50
 2. Nieuw in 2015
 3. Nieuw in 2015

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd.
 

Opleidingsinstituut
Erasmus Academie
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
T 010-4081839
E info@erasmusacademie.nl
Tw @erasmusacademie

Specifieke opleiding en niveau

 1. Mastercourse Informatie- en Documentmanagement
 2. Mastercourse Succesvol sturen van ICT-processen

Inhoud

 1. De mastercourse geeft aandacht aan de theorie en praktijk van gestructureerde digitale databestanden (www.erasmusacademie.nl/idm).
 2. Een nieuwe opleiding in 2015.

Kosten

 1. € 3.950 (acht cursusdagen)
 2. € 3.950 (acht cursusdagen)

Aantallen cursisten

 1. In 2014: 15 deelnemers
 2. Nieuwe opleiding in 2015

Certificering
Erasmus Academie is zowel CRKBO- als CEDEO-erkend.
 

Opleidingsinstituut
GO Opleidingen
Postbus 164
2270 AD Voorburg
T 070-3512380
E info@GOopleidingen.nl
I www.GOopleidingen.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Opleiding Medewerker Recordsmanagement (Mbo)
 2. Opleiding Recordsmanager (Hbo)
 3. Cursus Archiefordening volgens ISO 15489 (Hbo)
 4. Cursus Digitale Dossiervorming (Mbo+)
 5. Cursus Wet- en regelgeving m.b.t. de digitale informatiehuishouding (Mbo+)
 6. Cursus E-mailarchivering en -management (Mbo+)
 7. Cursus Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie (Mbo+)
 8. Cursus PDF/A en andere opslagformaten (Mbo+)
 9. Cursus Digitaal archiveren en mappenstructuur voor archiefbeheerders (Mbo)
 10. Cursus Beheer van technische documentatie (Mbo/Hbo)
 11. Workshop Recordsmanagement en governance in SharePoint 2013 (Mbo+)
 12. Workshop Introductie SharePoint (Mbo+)
 13. Workshop Haal meer uit SharePoint (Mbo+)
 14. Cursus Beheer en behoud van digitale informatie (Hbo)
 15. Cursus Inhoudelijk toegankelijk maken van informatie (Hbo)
 16. Cursus Inleiding Zaakgericht Werken (Mbo+)
 17. Cursus Optimaliseren Zaakgericht Werken (Mbo+)
 18. Cursus Auditing voor Informatiedienstverlening (Hbo)
 19. Cursus Informatieadviseur
 20. Cursus Digitalisering van de Informatievoorziening
 21. Cursus Marketing & Communicatie
 22. Workshop Storytelling
 23. Cursus Content Curator
 24. Cursus Adviesvaardigheden
 25. Workshop Business Case Management
 26. Cursus Kwaliteitszorg

Inhoud

 1. Mbo-basisopleiding voor iedereen die op operationeel niveau werkzaam is in de documentaire informatievoorziening.
 2. Hbo-verdiepingsopleiding voor medewerkers recordsmanagement of DIV die werkzaam zijn op tactisch niveau.
 3. Cursus die ingaat op de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van een goed functionerend archief.
 4. Inzicht en vaardigheden verwerven in hoe je in een digitale omgeving omgaat met dossiervorming.
 5. Wettelijke aspecten van digitaal archiveren en informatie delen.
 6. Op een verantwoorde en praktische wijze inrichten van informatiemanagement en beheer voor e-mail.
 7. Verantwoorde keuzes maken bij het selecteren en vernietigen van (digitale) documenten.
 8. Eendaagse cursus over het duurzaam archiveren van digitale documenten met PDF/A en andere opslagformaten.
 9. Effectief digitaal archiveren van documenten en e-mail.
 10. Verantwoord beheren van (digitale) technische documenten.
 11. Hoe regel je recordsmanagement en governance in SharePoint 2013.
 12. Basiscursus voor iedereen die te maken krijgt met SharePoint 2013 vanuit het informatieperspectief.
 13. Verdiepingscursus SharePoint 2013.
 14. Cursus over de vele aspecten van het duurzaam toegankelijk bewaren van informatie.
 15. Alle facetten rond het bouwen en onderhouden van woordsystemen en classificaties.
 16. Cursus die ingaat op de basisprincipes van Zaakgericht Werken.
 17. Verdiepingscursus Zaakgericht Werken voor organisaties waar deze methodiek al is geïmplementeerd.
 18. Krijg controle over de kwaliteit van processen en de bijbehorende informatievoorziening.
 19. Twaalfdaagse cursus die voorbereidt op de rol van informatieadviseur.
 20. Achtdaagse cursus over de diverse aspecten van het digitaliseren van de informatiehuishouding.
 21. Leer hoe je jouw producten en diensten op een goede wijze onder de aandacht brengt.
 22. Leer op doeltreffende en beeldende wijze jouw verhaal te vertellen.
 23. Dertiendelige opleiding over hoe je de waarde van informatie optimaliseert door het goed inzetten van communicatiekanalen.
 24. Leer goede adviesgesprekken voeren.
 25. Workshop over hoe je initiatieven ondersteunt met een businesscase.
 26. Cursus waarin het essentiële aspect ‘kwaliteit’ centraal staat.

Kosten

 1. € 4.345, geen btw (22 dagen)
 2. € 6.480, geen btw (27 lesdagen)
 3. € 1.960, geen btw (5 dagen)
 4. € 935, geen btw (2 dagen)
 5. € 495, geen btw (1 dag)
 6. € 495, geen btw (1 dag)
 7. € 935, geen btw (2 dagen)
 8. € 495, geen btw (1 dag)
 9. € 935, geen btw (2 dagen)
 10. € 1.600, geen btw (4 dagen)
 11. € 935, geen btw (2 dagen)
 12. € 495, geen btw (1 dag)
 13. € 935, geen btw (2 dagen)
 14. € 1.960, geen btw (6 dagen)
 15. € 3.190, geen btw (11 dagen)
 16. € 935, geen btw (2 dagen)
 17. € 935, geen btw (2 dagen)
 18. € 1.350, geen btw (3 dagen)
 19. € 3.600, geen btw (12 dagen)
 20. € 2.295, geen btw (8 dagen)
 21. € 1.960, geen btw (5 dagen)
 22. € 995, geen btw (2 dagen)
 23. € 2.250, geen btw (13 dagdelen)
 24. € 2.295, geen btw (5 dagen)
 25. € 935, geen btw (2 dagen)
 26. € 935, geen btw (2 dagen)

Bijzonderheden
Alle cursussen worden ook incompany aangeboden en naar wens toegesneden op de specifieke werksituatie. KNVI, SOD en NVBA-leden krijgen korting op een aantal trainingen uit het aanbod.

Aantallen cursisten

 1. 50
 2. 42
 3. 20
 4. 8
 5. 8
 6. 12
 7. 13
 8. 8
 9. 13
 10. 16
 11. 27
 12. 34
 13. 27
 14. 20
 15. 18
 16. 32
 17. 12
 18. 22
 19. 21
 20. 24
 21. 20
 22. 16
 23. 24
 24. 12
 25. 28
 26. 22

In totaal zijn er 920 cursisten in 2014 bij GO opleidingen opgeleid.

Certificering
GO opleidingen is CEDEO-gecertificeerd voor haar open trainingen en opleidingen. Daarnaast is GO opleidingen aangesloten bij (en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen van) de NRTO.
 

Opleidingsinstituut
Hogeschool van Amsterdam | Archiefschool
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
T 020-5954788
E archiefschool@hva.nl
I www.archiefschool.nl

Bezoekadres:
Benno Premselahuis – 03 A 19
Rhijnspoorplein 1
1091 GC Amsterdam

Specifieke opleiding en niveau

 1. Cursus Archiefrecht en archiefnormen
 2. Seminarcyclus Archivistiek voor niet-archivarissen
 3. Cursus Digitaal depot
 4. Cursus EAD in de praktijk
 5. Cursus Archiefbewerking
 6. Cursussen Selectie op maat
 7. Cursus Auteursrecht voor archieven
 8. Cursus Persoonsgegevens en het archief
 9. Cursus Toezicht op de digitale overheid
 10. Incompanycursus Openbaarheid
 11. Opleiding archiefassistent

Inhoud

 1. Relevante wet- en regelgeving toepassen in de dagelijkse praktijk van informatiebeheer, archiefbeleid en DIV (Hbo+).
 2. Introductie-aspecten van archiefbeleid en -beheer voor managers en stafmedewerkers van erfgoedinstellingen (die geen archivististische achtergrond hebben) (Hbo+).
 3. E-depot inrichten: randvoorwaarden, plan van aanpak, doorontwikkeling digitale duurzaamheid, duurzaam archiefbescheiden beheren (Hbo).
 4. Toegangen maken voor internet met EAD, beschrijvingsstandaarden ISAD(G) en ISAAR (CPF) toepassen (Hbo).
 5. Bewerken en beschrijven van archief vanuit archivistische methoden en kennis, toepassen archiefbewerkingsplan (Hbo).
 6. Waarderen en selecteren, randvoorwaarden scheppen, informatiearchitectuur, metadatering in werkprocessen, contextbeschrijvingen (cursus op maat, alle niveaus).
 7. Auteursrecht voor archieven, systematiek van het auteursrecht, toepassen in beeldbanken, bouwtekeningen, kranten online, studiezaal en meer (Hbo).
 8. Afwegingen maken om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens in archief en/of database, Wbp en de Archiefwet geven kaders (Hbo).
 9. Toezicht op de digitale overheid, informatiehuishouding, i.s.m. Werkgroep Archieftoezicht van BRAIN.
 10. Openbaarheid en openbaarheidsbeperking voor medewerkers dienstverlening en verwerving en voor DIV voor de overdracht van archieven (praktische incompanytraining Mbo/Hbo).
 11. Gemoduleerde opleiding voor studiezaal- en depotmedewerkers, basiskennis over archieven, praktijkopdrachten, verwerven van professionele beroepshouding naar klant en archief (Mbo).

Kosten

 1. € 1.100 (2,5 dag)
 2. € 1.800 (5 dagen)
 3. € 1.850 (5 dagen)
 4. € 1.300 (3 dagen)
 5. € 1.725 (8 dagdelen)
 6. Maatwerk, prijs op aanvraag
 7. € 425 (1 dag)
 8. € 850 (1 dag)
 9. € 1.550 (4 dagen)
 10. Incompany, prijs op aanvraag
 11. € 500 (per module) 

(prijzen gelden voor 2015)

Bijzonderheden
De initiële opleidingen tot archivaris worden verzorgd door:
a. Universiteit van Amsterdam: masteropleiding Archiefwetenschap [Archivistiek A];
b Hogeschool van Amsterdam: bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie (voltijd en deeltijd) [Archivistiek B];
c Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: bacheloropleiding Cultureel Erfgoed [Archivistiek B].

Aantallen cursisten
180 personen volgden een (incompany)cursus of training aan HvA Archiefschool.
10 medewerkers van archiefdiensten behaalden het diploma Archiefassistent.
7 personen behaalden de bachelor Media, Informatie en Communicatie samen met het diploma Archivistiek B.
 

Opleidingsinstituut
Hogeschool van Amsterdam | Opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC)
Benno Premselahuis
Rhijnspoorplein 1
1091 GC Amsterdam
T 020-595 17 00
E studievoorlichting@hva.nl
I http://www.hva.nl/opleiding/voltijd/media-informatie-communicatie/ en http://www.hva.nl/mic-dt/

Specifieke opleiding en niveau

 1. Specialisatie Digitale Media Strategieën (Hbo)
 2. Specialisatie Archivistiek B (Hbo)

Inhoud

 1. De bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie (vierjarige voltijdopleiding) heeft een gezamenlijke propedeuse. In de hoofdfase kiest de student de specialisaties Digitale Media (tweede studiejaar) en Digitale Media Strategieën (derde studiejaar). De informatiemanagementkant van de media- en informatiespecialist komt in deze specialisaties aan bod. De Hbo-opleiding wordt afgerond met het bachelordiploma Media, Informatie & Communicatie.
  De deeltijd bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie wordt aangeboden op de vrijdag overdag. De student kan kiezen uit twee specialisaties in het tweede studiejaar: specialisatie Digitale Media resp. specialisatie Archivistiek. In het derde studiejaar volgt de student de specialisatie Digitale Mediastrategieën.
 2. Diploma Archivistiek B is te verwerven als onderdeel van de bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie. De alumni verwerven twee diploma’s: het diploma bachelor MIC en het diploma Archivistiek B. Het aandeel Archivistiek is 1,5 jaar ofwel 90 studiepunten van de 240 studiepunten in totaal.
  2a In de voltijd opleiding MIC volgt de student de minor Archieven + de beroepsvoorbereidende stage + de eindscriptie archivistisch inrichten.
  2b In de deeltijdopleiding MIC volgt de student de specialisatie Archivistiek + relevante archivistische werkervaring + archivistische eindscriptie.

Kosten
Het collegegeld voor collegejaar 2015-2016 bedraagt € 1.951.
Het instellingscollegegeld voor het collegejaar 2015-2016 bedraagt € 7.906. Voor de regels, zie www.hva.nl/collegegeld.

Bijzonderheden
De opleiding Media, Informatie en Communicatie wordt als voltijd- en als deeltijdopleiding aangeboden.

Aantal studenten
In totaal volgen 150 MIC-studenten de specialisaties Digitale Media Strategieën en Archivistiek.

Certificering
De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie (01-01-2012 tot 31-12-2017).
 

Opleidingsinstituut
Reinwardt Academie | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Hortusplantsoen 2
1018 TZ Amsterdam
T 020-5277100
E info@rwa.ahk.nl
I www.reinwardtacademie.nl en www.reinwardtcommunity.nl

Specifieke opleiding en niveau
Bachelor Cultureel erfgoed (Hbo)

Inhoud
De bachelor Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. De basis bestaat uit 2,5 jaar, waarin vakgebieden als Erfgoedtheorie, Cultuurgeschiedenis, Beheer en behoud, Informatiemanagement, Publiek, Tentoonstellen en Management aan bod komen. De laatste 1,5 jaar volgt de student een individueel studiepad met minor, afstudeerstage en afstudeeronderzoek. Voor het behalen van het diploma Archivistiek B volgen studenten de minor Archieven. De afstudeerstage en het afstudeeronderzoek zijn archivistisch van aard.
De minor is door het ‘Platform Archiefonderwijs en -onderzoek’ ontwikkeld, een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Reinwardt Academie), de Hogeschool van Amsterdam (Media, Informatie en Communicatie) en de Universiteit van Amsterdam (Erfgoedstudies: Archiefwetenschap).

Kosten
Het wettelijke collegegeldtarief voor studiejaar 2015-2016 is vastgesteld op € 1.951.
Het instellingscollegegeld voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald, is voor studiejaar 2015-2016 vastgesteld op € 4.650.

Bijzonderheden
De bacheloropleiding Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. Het diploma Archivistiek B maakt onderdeel uit van het bachelordiploma Cultureel erfgoed.

Aantallen cursisten
De bacheloropleiding Cultureel erfgoed kent een jaarlijkse instroom van 180 tot 220 studenten. De volledige opleiding telt circa 600 studenten. Jaarlijks verwacht de academie circa 10 studenten op te leiden tot Archivaris B. In 2012 waren er 2 afgestudeerde archivarissen, in 2013 9 en in 2014 wederom 2.

Certificering
De bachelor Cultureel erfgoed is in 2013 geaccrediteerd. In 2011 is de bachelor aangewezen als opleiding ter verkrijging van het diploma Archivistiek B. 
 

Opleidingsinstituut
SOD Next
Postbus 57
4870 AB Etten-Leur
T 0348-485151
E info@sodnext.nl
I www.sodnext.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Management van Informatie (MI-Ba)
 2. Management van Informatie Associate degree (MI-Ad)
 3. SOD-I
 4. VVA (Voortgezette Vorming Archiefbeheer)
 5. Leergang Digitaal Informatiebeheer
 6. TMLO en Vervanging
 7. Leergang Informatie Management
 8. Kwaliteitszorg Informatievoorziening
 9. Modern Digitaal Documentbeheer
 10. Schriftelijk onderwijs

Inhoud

 1. De opleiding Management van Informatie (MI) is een vierjarige deeltijdopleiding die opleidt tot Hbo-bachelor op het gebied van informatiemanagement. De volgende thema’s komen aan bod: recordmanagement, information retrieval, informatiemanagement, ICT, management van organisatie en van verandering, en professionele vaardigheden, zoals projectmanagement, advisering e.d.
 2. De opleiding Associate degree Management van Informatie is een tweejarige deeltijdopleiding binnen het Hbo-onderwijs. Met het Associate degree-getuigschrift kan men doorstromen naar de bacheloropleiding Management van Informatie en in twee jaar een bachelorgetuigschrift halen.
 3. SOD-I is de basisopleiding voor de startende informatiebeheerder. Het is een eenjarige opleiding in deeltijd. De opleiding bestaat uit modules en een praktijkexamen op de leerwerkplek. De modules hebben betrekking op het ontsluiten, beheren & verstrekken van informatie en op het be heren van informatiesystemen. Verder is er aandacht voor werken binnen organisaties en professionele vaardigheden als beheerder.
 4. De VVA-opleiding richt zich op het semi-statisch archiefbeheer. De opleiding behandelt primair de relevante aspecten van de vervaardiging van een archiefinventaris, maar gaat ook uitgebreid in op het bewerken van digitale archieven en het calamiteitenplan.
 5. Een leergang voor DIV’ers om in een digitale omgeving de informatiehuishouding (her) in te richten.
 6. Centraal staat het benoemen en de meerwaarde van gemeenschappelijke metadata. Het beschrijven van het doel, nut en noodzaak. Je verwerft inzicht in interoperabiliteit, mapping, entiteiten, aggregatieniveaus, overerving en herhaalbaarheid. Je leert hoe je een vervangingshandboek oplevert. Hiervoor bereid je een vervangingsbesluit voor en leer je het management te adviseren over het te nemen besluit.
 7. Speciaal voor de ervaren opgeleide managers die zijn competenties weer up-to-date wil brengen met de eisen voor nu én de toekomst, verzorgt SOD Next de negendaagse leergang Informatie Management. In deze leergang is aandacht voor de volgende onderwerpen: Recordsmanagement, Information Retrieval, ICT, Kwaliteitszorg en Klantgerichtheid. Zaakgericht Werken raakt steeds meer ingeburgerd in (overheids-) organisaties.
 8. Een cursus over het organiseren van kwaliteitszorg binnen de informatievoorziening.
 9. Een leergang waar de omslag van documentgericht naar procesgericht en de transformatie van een analoge naar digitale informatiehuishouding centraal staat. De leergang Digitaal Documentbeheer geeft een breed inzicht in de veranderingen, waar je als DIV’er mee te maken hebt op weg naar een digitale informatievoorziening.
 10. Studeren op afstand d.m.v. schriftelijk onderwijs kan op het terrein van informatie verzamelen en ontsluiten, DIV en informatiebehoefte, ICT en DIV.

Kosten

 1. € 4.650 per jaar plus boeken en arrangementkosten
 2. € 4.650 per jaar plus boeken en arrangementkosten
 3. € 4.350 per jaar plus boeken en Mbo-4-modules (Nederlands, Engels en rekenen)
 4. € 4.895
 5. € 2.675
 6. € 925
 7. € 2.875 (9 dagen)
 8. € 925
 9. € 2.295
 10. vanaf € 885

Aantallen cursisten

 1. 78
 2. opgenomen in MI
 3. 72
 4. 32
 5. 25
 6. 23
 7. 18
 8. 32
 9. 45

Certificering

 • Management van Informatie is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot Hbo bachelor.
 • Associate degree Management van Informatie is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot Hbo Associate degree.
 • SOD-I is tot juli 2015 CREBO-gecertificeerd (ministerie van OCW). 

Opleidingsinstituut
Van Kaliber
Postbus 1016
2200 BA Noordwijk
T 071-3646421
E info@vankaliber.nl
I www.vankaliber.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Lean bij de overheid
 2. Opleiding tot interne lean-adviseur
 3. Introductie lean bij de overheid (1/2 dag)
 4. Introductie digitaal, zaakgericht werken voor management
 5. Introductie zaakgericht werken en samenwerken in de keten
 6. Workshop digitaal zaakgericht werken voor DIV-medewerkers
 7. Substitutie: van voornemen tot besluit vervanging (7 dagen)
 8. Introductie informatiemanagement (2 dagen)
 9. Training on the job: functioneel applicatiebeheer zaaksysteem en zaakgericht werken

Inhoud

 1. Aan de hand van oefeningen, interactieve filmpjes, gaming en cases uit de (eigen) praktijk wordt lean toegelicht.
 2. Een meerdaagse training om zelfstandig lean-sessies te faciliteren en processen te optimaliseren.
 3. De basistheorie en de principes van lean worden toegelicht.
 4. Een workshop van 2 uur over de toekomst van DIV.
 5. Aan de hand van de basisprincipes van zaakgericht werken worden de theorie en de praktijk uitgelegd.
 6. Op interactieve wijze een workshop over alle aspecten van zaakgericht werken.
 7. Het leren om een stappenplan op te stellen en doorlopen van het substitutietraject van het opstellen tot het handboek vervanging tot en met het besluit.
 8. Duidelijkheid over rol en doel van informatiemanagement tegen de achtergrond van de laatste trends en ontwikkelingen.
 9. Leren om functioneel applicatiebeheer op te zetten en doorontwikkelen ten behoeve van het zaakgericht werken.

Kosten
Prijzen zijn op aanvraag. Onze opleidingen zijn maatwerk. Prijs is gerelateerd aan aantal sessies/deelnemers.

Bijzonderheden
Alle opleidingen zijn zowel incompany, intercompanytraining als op locatie mogelijk. Alle trainingen worden aangeboden als maatwerktraining, korte cursus, workshops of trainer/coaching on the job.

Aantallen cursisten
In 2014 zijn in totaal 110 deelnemers opgeleid.

Certificering
Geen certificering.
 

Opleidingsinstituut
VHIC faculty
Polakweg 23
2288 GG Rijswijk
T 070-3194184
E faculty@vhic.nl
I www.vhic.nl

Specifieke opleiding en niveau
Leergangen, leiden op tot een gecertificeerd diploma

 1. Leergang Digitale Informatiebeheerder (LI)
 2. Leergang Aankomend Recordmanager (LARM)
 3. Leergang Recordmanager (LRM)
 4. Leergang Specialist elektronische Overheid (LeO)

  Cursussen

 5. De praktijk van digitaal zaakgericht werken
 6. Basiscursus informatiebeheer
 7. Archiefselectie
 8. Kwaliteitszorg en risicomanagement in de documentaire informatievoorziening
 9. Workshop SharePoint
 10. Ateliersessie ‘Efficiënt digitaal informatiebeheer met VHIC-tools’
 11. Het opstellen van een handboek Digitale Vervanging
 12. Praktijkdagen regelgeving
 13. Cursus RecordManagementTool
 14. Kopcursus Specialist Elektronische overheid

Inhoud

 1. Deze leergang leidt op tot het beroepsprofiel databeheerder. De leergang is operationeel ingericht met veel oefeningen en met een sterke nadruk op de praktijk. De leergang is uitermate geschikt voor als u uw kennis en vaardigheden wil opfrissen en uw weg wil vinden in de nieuwe digitale informatievoorziening. Ook is de leergang zeer geschikt voor de startende informatiebeheerder.
 2. Deze leergang leidt op tot het beroepsprofiel recordbeheerder volgens de specificaties van de Baseline informatiehuishouding. De LARM biedt cursisten in korte tijd alle beheersaspecten die nodig zijn om de veranderingen in de nieuwe digitale informatievoorziening vorm te kunnen geven.
 3. Deze leergang leidt op tot recordmanager/recordcoördinator, een strategische, leidende positie volgens de specificaties van de Baseline informatiehuishouding. Alle aspecten omtrent de visie, inrichting en implementatie van de informatiehuishouding komen aan bod, inclusief project- en verandermanagement!
 4. Deze leergang leidt professionals op die organisaties kunnen begeleiden en adviseren bij het implementeren van de elektronische overheid, het programma van de e-overheid.
 5. Deze cursus biedt praktische handvatten voor de omslag naar zaakgericht werken. Alle uitgangspunten, concepten, praktische vragen en gekozen oplossingen rondom zaakgericht werken komen uitgebreid aan bod.
 6. Een introductie in de theorie en praktijk van (digitaal) informatiebeheer. U leert terminologie, maar oefent ook. Oftewel registreren en archiveren voor starters.
 7. U leert efficiënte methoden van waardering, selectie en behoud van informatie aan de hand van een selectielijst.
 8. Het verbeteren van de kwaliteit van informatiebeheer. Hoe schrijf ik een kwaliteitshandboek en hoe voer ik een interne audit uit? Hoe herken ik risico’s en maak ik daarin verantwoorde keuzes?
 9. Een praktische cursus over hoe u SharePoint in kunt zetten in uw informatiebeheer.
 10. Leer aan de hand van praktische scenario’s in een fictieve organisatie hoe u eenvoudig uw gemeenschappelijke schijven en mailboxen systematisch kunt structureren en opschonen.
 11. Wilt u overgaan op een digitale informatiehuishouding, dan dient u een handboek Vervanging op te stellen conform de eisen van de Archiefinspectie. Deze cursus leert hoe dit te doen en waarmee rekening te houden.
 12. De wet- en regelgeving waar u als informatieprofessional mee te maken hebt, is gevarieerd en spannend. In deze cursus richten we ons op het toepassen van de juiste wet- en regelgeving, waardoor u grip krijgt op de wettelijke omgeving.
 13. Een praktische cursus die u laat zien en ervaren hoe u met behulp van de RecordManagementTool grip kan krijgen op uw digitale documentbeheer.
 14. Deze cursus biedt het verkorte traject van de leergang Specialist Elektronische Overheid en leidt professionals op die organisaties kunnen begeleiden en adviseren bij het implementeren van de elektronische overheid.

Kosten

 1. € 3.950 (13 lesdagen)
 2. € 4.250 (14 lesdagen)
 3. € 4.450 (16 lesdagen)
 4. € 4.450 (17 lesdagen)
 5. € 795 (2 lesdagen)
 6. € 795 (2 lesdagen)
 7. € 995 (3 lesdagen)
 8. € 795 (2 lesdagen)
 9. € 695 (1 lesdag)
 10. € 295 (1 lesdag)
 11. € 495 (2 lesdagen)
 12. € 795 (2 lesdagen)
 13. € 495 (1 lesdag)
 14. € 2.950 (10 lesdagen)

Bijzonderheden
De VHIC faculty gaat uit van de NEN-ISO 15489-norm voor informatie- en archiefmanagement.
Alle cursussen en leergangen kunnen als in- of intercompanytraining worden gegeven.

Aantallen cursisten
Leergang digitale Informatiebeheerder: 44
Leergang Aankomend Recordmanager (LARM): 54
Leergang Recordmanager (LRM): 15
Leergang Specialist elektronische Overheid: 5

Certificering
Alle maatwerkopleidingen en open opleidingen dragen het kwaliteitskeurmerk van CEDEO. Bij de laatste audit ontving VHIC een klantenwaardering van 94%. Hiernaast is de VHIC Faculty ingeschreven in het Register Kort Beroeps Onderwijs (RKBO). VHIC is hiermee een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *