29 november 2011

#PK20: de kracht van Twitter

image for #PK20: de kracht van Twitter image

Congresverslagen die live beschikbaar zijn en die door mensen die niet aanwezig konden zijn, gevolgd kunnen worden. Via Twitter ‘de jongens coachen’ tijdens een voetbalwedstrijd op tv. Dit zijn allemaal voorbeelden van het medium Twitter dat aanhaakt bij de realiteit. De laagdrempeligheid, waardoor men ‘durft te vragen’ via de hashtag #durftevragen of de variant #dtv, is kenmerkend voor de Twitter-mentaliteit.

Congresverslagen die live beschikbaar zijn en die door mensen die niet aanwezig konden zijn, gevolgd kunnen worden. Via Twitter ‘de jongens coachen’ tijdens een voetbalwedstrijd op tv. Dit zijn allemaal voorbeelden van het medium Twitter dat aanhaakt bij de realiteit. De laagdrempeligheid, waardoor men ‘durft te vragen’ via de hashtag #durftevragen of de variant #dtv, is kenmerkend voor de Twitter-mentaliteit.

Virtueel bierviltje
Vooral in het relatieve gemak waarmee ‘(re)tweeten’ mogelijk is via al onze communicatiemiddelen schuilt de kracht van het medium. Er ontstaat spontaan een gemeenschap, die juist door niet-fysiek en vluchtig contact heel hecht en persoonlijk wordt: social media ten voeten uit. Het wachten was op het moment waarop de realiteit Twitter moest gaan volgen. Deze omgedraaide rollen zouden namelijk wel eens tot mooie ideeën en projecten kunnen leiden.
Twee zomeravonden lang werd over en weer grappend getweet over een kalender met mooie mannen die voor en bij de overheid werken. Dit met het doel om te laten zien wat de visie van deze heren is op Overheid 2.0 en op welke manier daar een bijdrage aan kan worden geleverd. Niemand leek stil te staan bij het daadwerkelijk realiseren van het geheel en het draagvlak dat er voor zo’n fotoshoot en initiatief zou zijn. Tot het moment kwam dat meer en meer mensen zich in de discussie gingen mengen en er ook spontane aanmeldingen via Twitter kwamen van mannen die op de kalender wilden of door anderen daarvoor werden aangemeld. Zoals het zo vaak met kleine ideetjes in een café gaat, werd het steeds serieuzer. Aan @SabineGerrese, @AnnemiekeAdema, @svenblom en @acmbaas de taak om nu te concretiseren wat – bij wijze van spreken – 140 tekens op de achterkant van een virtueel bierviltje waren.

Netwerk
Op 18 augustus werd rondgetweet of iedereen nog steeds enthousiast wilde meedoen. En de volgende dag was de fotograaf een feit. @sabineGeresse twitterde “Onderweg #overleg fotograaf #PK20 #geintjewordternst” en twee uur hierna was er een fotograaf geregeld en een to-do list voor het projectteam opgesteld. Een eerdere simpele tweet, met #dtv, waarmee men een fotograaf zocht die belangeloos wilde meewerken, werd enthousiast beantwoord door @ FotograafRogier. Niemand van de andere betrokkenen had ooit samengewerkt met deze portretfotograaf uit Rotterdam.
Het woord ‘belangeloos’ betekent meestal dat fotografen niet zullen reageren. De #PK20 is echter ook een knipoog naar een van de meest exclusieve kalender ter wereld. Die kalender heeft altijd de interesse van Rogier Bos en hij wilde graag in die stijl meewerken aan een project voor het goede doel. De zwart-witfoto’s zouden gekenmerkt worden door het gebruik van sterke contrasten, hard licht, en een eigenzinnig karakter. Iedereen sloeg vervolgens aan het promoten via Twitter, blogs, LinkendIn en Facebook. Binnen de kortste keren was er ook een visagiste en was @sellidesign voor de vormgeving aangehaakt; alles vanuit ons netwerk, waarvan niemand kon vermoeden dat dergelijke vaardigheden daarin aanwezig waren.

Fotoshoot
Door middel van Twitter was er nu een heel team samengesteld van mensen die elkaar daarvoor nog nooit in levenden lijve hadden gesproken. Allen waren ze bereid om zich gezamenlijk en belangeloos in te zetten voor een project met een tweeledig doel: ter promotie van het imago van de overheid en voor stichting KiKa, het goede doel waar alle opbrengsten van de kalender naar toe gaan.
Eind september en begin oktober verplaatste #PK20 zich naar de fysieke wereld, de fotoshoot! Dag na dag kwamen de mannen naar de studio, een van de shoots was op locatie, in de werkkamer van Tweede Kamerlid @Arjanelfassed. Tijdens de fotosessies werden op Twitter en Facebook continu updates geplaatst om nieuwsgierigheid bij potentiële afnemers en ‘volgers’ voor het initiatief te creëren. Op Facebook werden foto’s geplaatst van The making of en zogenaamde teasers, foto’s die de kalender net niet haalden, maar die wel de stijl en de sfeer al goed te pakken hadden. De foto bij dit artikel is ook zo’n teaser. Deze komt niet in de kalender, maar geeft wel het idee weer dat @petermoen hier wil uitbeelden. Hij strijdt met zijn katapult tegen de krachten van het oude werken en probeert die omver te schieten, maar wel gericht, zodat de goede elementen van vroeger overeind blijven staan.
De kalender wordt na een groot releasefeest op 25 november in de fotostudio van Rogier Bos beschikbaar voor het grote publiek. De kalender is nu al via de verschillende 2.0-media te bestellen.

Hashtag
#PK20 laat heel goed zien hoe onder andere Twitter, Facebook en LinkedIn worden ingezet om potentiële afnemers geïnteresseerd te krijgen in afname van een of meerdere kalenders. Door consequent gebruik te maken van de hashtag wordt interesse gewekt en gestuurd, en kan het verloop van #PK20 ook gemakkelijk gevolgd worden. Deze hashtag is feitelijk gebruikt als ‘klassiek’ trefwoord, waardoor er een verhaallijn ontstaat die nieuwsgierig maakt en de mogelijkheid om in de discussie in te breken steeds aantrekkelijker wordt. Een hashtag kan ook op bijvoorbeeld Yammer worden ingezet om intern over projecten te communiceren en snel en informeel informatie op te vragen. Betrokkenen kunnen door die hashtag te volgen ook snel en eenvoudig de laatste informatie tot zich nemen.
Verdere ontwikkelingen over #PK20 worden via Facebook en Twitter blijvend gecommuniceerd. En bovendien is daar nu het on- en offline sociaal netwerk dat zijn oorsprong vindt in het maatschappelijk betrokken project waarin de hashtag #PK20 de rode draad blijft vormen. De vruchten van dit netwerk worden nu al in het dagelijks werk geplukt, doordat ook over andere onderwerpen dan #PK20 kennis en informatie worden uitgewisseld. 

K.van.haaren@disgover.nl, Kenneth van Haaren is trainee bij Disgover.
@KCvanHaaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *