29 december 2022

Platform voor alle overheidsinformatie

image for Platform voor alle overheidsinformatie image

Met het Platform Open Overheidsinformatie moet uiteindelijk alle openbare overheidsinformatie voor iedereen vindbaar en doorzoekbaar worden.

De huidige ontwikkeling van dit platform wordt stopgezet om er een simpeler variant van te maken. Daardoor kan eerder een bruikbaar en centraal platform tot stand komen, maakte minister Bruins Slot onlangs bekend.

De nieuwe, eenvoudige variant zou een verwijsindex en een zoekfunctie moeten bevatten. Het is dan op termijn de bedoeling dat alle bestuursorganen – dus ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook uitvoeringsorganisaties als RVO en Rijkswaterstaat – hun openbare informatie koppelen aan het platform, zodat iedere inwoner van Nederland alle overheidsinformatie via die plek kan vinden.

Deze variant is sneller te implementeren, vermindert de aansluitlast voor bestuursorganen en is goedkoper. De functionele mogelijkheden voor de gebruikers zijn weliswaar beperkter dan waar aan gewerkt werd, maar als dit nodig blijkt kan de eenvoudige variant in een later stadium verder worden doorontwikkeld.

Omdat de infrastructuur impact heeft op de actieve openbaarmaking van meer dan duizend bestuursorganen, zal de deze oplossing begin 2023 worden besproken met vertegenwoordigers van deze bestuursorganen. Het voornemen is om de ontwikkeling van de verwijsindex in het tweede kwartaal te starten. Het is de bedoeling dat via het platform stap voor stap steeds meer informatie van bestuursorganen te vinden is. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *