9 oktober 2023

Vier informatie­professionals over de Woo

image for Vier informatie­professionals over de Woo image

Op 1 mei 2022 werd de Wet open overheid (Woo) van kracht. De Woo moet overheden transparanter maken en zorgen dat overheids-informatie beter vind-baar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Waar staan we een jaar na invoering van de wet? Vakblad Od vroeg het aan vier professionals die direct met de Woo te maken hebben.

Loes Derks, Informatieadviseur bij Doc-Direkt
Loes Derks leidt de inzet van het Woo- & Enquêteteam, een onderzoeksteam van Doc-Direkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het team kijkt naar hoe departementen omgaan met de Woo en adviseert hoe ze hun processen kunnen verbeteren.

Ieder departement heeft een eigen stijl en kent dus verschillende uitdagingen, maar een aantal gemene delers kan Derks wel noemen. ‘Vaak worden deadlines niet gehaald om te reageren op Woo-verzoeken. Dat komt mede doordat vragen en verzoeken niet altijd duidelijk zijn. Ook hebben de systemen en processen verbetering nodig,’ somt ze op.

Dit eerste jaar na invoeren stond in het teken van knelpunten signaleren en die waar mogelijk verhelpen, legt Derks uit. ‘We maken verbeteringen, maar het is te vroeg om te zeggen of de Woo “geslaagd” is. Dit jaar ging het vooral om inventariseren waar de departementen staan en dan stapje voor stapje het beter doen.’

Zodra we weer een jaar verder zijn, hoopt Derks dat Woo-verzoeken sneller worden beantwoord en dat departementen meer informatie eenvoudig openbaar maken. Ze lacht: ‘En dat onze adviezen niet in de la belanden. Maar daar ben ik niet bang voor. Tot nu toe zijn de adviezen opgepakt en is er veel resultaat geboekt. Een goed begin, maar we zijn er nog niet.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 29: 1 jaar Woo. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *