1 mei 2010

Quickscan Archief 2.0 en BREED 2.0

image for Quickscan Archief 2.0 en BREED 2.0 image

Archief 2.01 is gericht op archivarissen en BREED2 is er speciaal voor informatiemanagers en DIV’ers.

Bas Hartkamp

Dit zijn twee vakgebieden die dicht tegen elkaar aan liggen en veel overlap vertonen. De aanleiding voor het onderzoek was de verwachting dat beide websites veel overlap kennen, waardoor discussies dubbel gevoerd worden en men de inbreng van de aanliggende vakgebieden mist.

Archief 2.01 is gericht op archivarissen en BREED2 is er speciaal voor informatiemanagers en DIV’ers.

Bas Hartkamp

Dit zijn twee vakgebieden die dicht tegen elkaar aan liggen en veel overlap vertonen. De aanleiding voor het onderzoek was de verwachting dat beide websites veel overlap kennen, waardoor discussies dubbel gevoerd worden en men de inbreng van de aanliggende vakgebieden mist.

Gelukkig bleek dit niet het geval te zijn. Er komt niet vaak een overlap in de discussies voor en als dat wel gebeurt, dan wordt men doorverwezen naar de andere website. De vergelijking tussen de twee websites is begin maart uitgevoerd; de meest recente activiteiten zijn niet meegenomen in deze analyses. Archief 2.0 heeft onlangs wel een nieuwe functie erbij gekregen. In samenwerking met de KVAN gaat men meningen peilen over wat er speelt in de beroepsgroep. Inhoudelijke overeenkomsten en verschillen In het overzicht hieronder ziet u een aantal overeenkomsten en verschillen.

Archief 2.0
Archief 2.0 is een sociaal netwerk voor Nederlandse en Vlaamse archivarissen rond Web 2.0. De website is gestart in januari 2007 en bevat onder meer forums, blogs, activiteiten en video’s.

 • Van de 555 gebruikers zijn er 109 actief (geweest) in onderlinge discussies (=20%).
 • In het archief zitten 125 discussies (ca 40 per jaar).
 • 36 hiervan hebben 10 reacties of meer (=30%).
 • Het soort discussies is evenwichtig verdeeld (aantal met brede betrokkenheid versus een-tweetjes).

Od mei 2010, blz. 10.1

 • Archief 2.0 is vooral actief op het gebied van 2.0, en (omgang met) archieven, archiefmedewerkers en digitalisering.
 • Opmerkelijk: De insteek is vooral vanuit de techniek.
Categorie Aantal %
2.0 41 33%
Archief 23 18%
Archivaris 17 14%
Digitalisering 18 14%
DIV 3 2%
Forum zèlf 14 11%
Overige 5 4%
Vraag 3 2%
Wet 1 1%

BREED
BHIC is een sociaal netwerk voor DIV’ers, recordsmanagers en informatiespecialisten. De website is gestart in november 2008 en bevat onder meer forums, blogs, activiteiten en video’s.

 • Van de 437 gebruikers zijn er 67 actief (geweest) in onderlinge discussies (=15%).
 • In het archief zitten 61 discussies (ca. 45 per jaar).
 • 15 hiervan hebben 10 reacties of meer (25%).
 • Het soort discussies is evenwichtig verdeeld (aantal met brede betrokkenheid versus een-tweetjes).

Od mei 2010, blz. 10.2

 • BREED is vooral actief op het gebied van archief en digitalisering.
 • Opmerkelijk: Er is meer aandacht voor de relatie met de wet.
Categorie Aantal %
2.0 2 3%
Archief 14 24%
Archivaris 2 3%
Automatisering 3 5%
Digitalisering 14 24%
DIV 5 8%
Forum zèlf 2 3%
Overige 1 2%
Vraag 4 7%
Wet 12 20%

Er kunnen hier een aantal conclusies uit getrokken worden:

 • Archief 2.0 en BREED hebben een vergelijkbare opzet, overeenkomstige doelgroepen en een vergelijkbare organisatie.
 • Archief 2.0 en BREED hebben een vergelijkbare omvang, betrokkenheid en activiteit.
 • Archief 2.0 en BREED hebben weinig verschil in aandachtsgebieden, maar wel in benadering.

Het meest opmerkelijk is toch dat men op BREED meer bezig is met regels en standaarden en de wetgeving op het vakgebied.
Daarentegen is men op archief 2.0 veel meer bezig met de website zelf en de mogelijkheden die 2.0 biedt voor archiefinstellingen. Dit verschil is verklaarbaar vanuit de achtergrond van de doelgroep. Archivarissen werken bij instellingen die het moeten hebben van de publieke belangstelling, hierbij kunnen 2.0-toepassingen een grote rol gaan spelen. De informatiemanagers op BREED voeren inhoudelijke discussies over wet- en regelgeving en over de juiste methode van archivering. Deze beroepsgroep heeft hier in zijn dagelijks werk veel meer mee te maken. Maar archivarissen hebben ook vaak te maken met de Archiefwet 1995, vandaar dat het opmerkelijk is dat daar slechts één discussie op het forum van archief 2.0 van is. Als men die discussie gaat bekijken, dan is dit ook een discussie die vrij snel ophoudt. Terwijl op BREED de discussies over wet- en regelgeving juist de discussies zijn met de meeste bijdrages.

Logo Archief 2.0

Archief 2.0

 • 52% is slechts actief in één categorie.

Od mei 2010, blz. 11.1

Activiteit per deelnemer:

 • Er waren 92 actieve deelnemers in 2009.
 • 80% van de deelnemers heeft 5 of minder reacties geplaatst. 55% maar 1 of 2.

Od mei 2010, blz. 11.2

Logo BREED 
BREED

 • 67% is slechts actief in één categorie. 

Od mei 2010, blz. 11.3

Activiteit per deelnemer:

 • Er waren 64 actieve deelnemers in 2009.
 • 83% van de deelnemers heeft 5 of minder berichten geplaatst. 66% maar 1 of 2.

Od mei 2010, blz. 11.4

De gebruikers van Archief 2.0 en BREED
Ook op het gebied van de deelnemers op beide fora zijn een aantal conclusies te trekken en overzichten samen te stellen (zie overzicht op pagina 11). De deelnemers zijn over het algemeen actief op een van de twee onderzochte fora. Ten tijde van het onderzoek waren er twaalf deelnemers actief op beide fora, het aantal meelezers (overlappend of niet) is helaas niet te meten of op dit moment te onderzoeken. Er is voor beide doelgroepen een wereld te winnen als ze gebruik gaan maken van elkaars input.
De meeste gebruikers zijn slechts actief in één of twee van de hiervoren genoemde categorieën. Men kan dus stellen dat men de fora vooral gebruikt binnen zijn of haar specialisme of interessegebied, maar dat komt ook omdat veel mensen maar beperkt actief zijn op de onderzochte fora.

Ook is onderzocht of de betrokkenheid van de deelnemers af- of toenam met de tijd. Hieruit blijken geen verschillen onderling:

 • Forumdeelnemers kunnen actief beginnen, waarna ze afgeleid worden of niets meer kunnen leren. Hun activiteitprofiel geeft dan een bolle lijn.
 • Forumdeelnemers kunnen ook door het gebruik de waarde inzien van het medium en steeds actiever worden. Hun profiel geeft dan een holle lijn.
 • In de grafieken hieronder is van iedere deelnemer zijn of haar profiel genormaliseerd weergegeven (= alle start- en eindpunten gelijkgesteld en het aantal bijdragen als percentage weergegeven van het geheel).
 • Uit deze grafieken blijkt dat er in beide forums evenveel mensen zijn die actief beginnen en dan afvlakken, als mensen die inschrijven en later meer betrokken raken.

Od mei 2010, blz. 12.1

Od mei 2010, blz. 12.2 

De methode van de analyse
De twee websites zijn vergeleken op basis van meetbare factoren, namelijk op gebruikers en de activiteit die zij vertonen op de websites. Maar daarnaast is er ook inhoudelijk een analyse gemaakt (op ‘content’). Door alle discussies te verdelen over categorieën wordt duidelijk welke onderwerpen er op de websites behandeld worden. De beschreven conclusies zijn het resultaat van deze analyse. Het is mogelijk om nog een stap verder te gaan in de analyse, namelijk door te kijken welke mensen betrokken zijn bij welke categorieën. Op basis hiervan kan men interesseprofielen van gebruikers van websites opstellen. Dit kan voor commerciële bedrijven natuurlijk interessant zijn, maar ook voor verandertrajecten in bedrijven is dit erg nuttig (teamsamenstelling, aanhaken van mensen in een overleg, etc.). Door openbaar beschikbare informatie te onderzoeken (LinkedIn, Hyves, gespecialiseerde sites zoals deze waar werknemers professioneel mee bezig zijn) kan men inzichtelijk maken waar de stakeholders voor bepaalde onderwerpen zich bevinden. Ook het netwerk en de contacten van die stakeholders kunnen in een dergelijk traject gebruikt worden. Deze stap gaat te ver voor de quickscan in dit artikel, en voor deze stap moet ook nagedacht worden over wat wel en niet kan uit oogpunt van bescherming van privacy. Dergelijke analyses geven echter grote mogelijkheden als bijproduct van de ‘infobesitas’- maatschappij. Het enige wat nodig is, is een andere manier denken en daarna content koppelen aan bestaande statistieken en analysemethoden. 

Annemieke Adema, a.adema@gmail.com
Bas Hartkamp, hartkamp@hccnet.nl

Annemieke Adema is redactielid Od; ir. Bas Hartkamp is Informatiemanagementspecialist bij HS Hartkamp Consulting BV.


1 www.archief20.org
2 http://bhiccommunity.ning.com/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *