1 augustus 2010

Reactie op boekbespreking ‘Handreiking BAG-WABO’

image for Reactie op boekbespreking ‘Handreiking BAG-WABO’ image

Aan de huidige problemen met archivering en de Wabo ligt ten grondslag dat bij het ontwerp van de Wabo en OLO niet of onvoldoende is nagedacht over consequenties voor de archiveringsaspecten.

Aan de huidige problemen met archivering en de Wabo ligt ten grondslag dat bij het ontwerp van de Wabo en OLO niet of onvoldoende is nagedacht over consequenties voor de archiveringsaspecten.
De schrijver meldt dat het jammer is dat het proces van archiveren bij de lagere overheden blijft en wijt dit aan een negatief advies van de archiefinspecties dat in het interview te lezen zou zijn (getuige de noot onderaan het artikel). Ten eerste is dit niet in het aangehaalde interview terug te lezen, ten tweede hebben de provinciale archiefinspecties (LOPAI) noch de gemeentelijke archiefinspecties (WGA) formeel geadviseerd. Het Nationaal Archief heeft op verzoek van VROM geadviseerd. Zowel de LOPAI als de WGA zijn wel vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep WABO-DIV. In deze groep hebben de archiefinspecties hun zorgen geuit, maar ze stonden niet per se negatief tegenover bewaring bij VROM. De inspecties waren voornamelijk bezorgd over de uitwerking die een dergelijke constructie zou hebben in combinatie met de geldende weten regelgeving. Voorbeelden hiervan waren onduidelijk zorgdragerschap, onduidelijkheid over achterblijvende documenten in de OLO en de noodzaak tot creatie van een e-depot in geval VROM de archivering van langdurig te bewaren bescheiden op zich zou nemen.
De archiefinspecties zijn in de begeleidingsgroep vertegenwoordigd in hun rol van toezichthouder. In deze begeleidingsgroep zitten onder meer vertegenwoordigers van VROM, provincies, VNG en Stadswerk. Zij hebben in die rol geconstateerd dat de combinatie Wabo en archiefwet- en regelgeving problemen kan opleveren. Als de auteur meldt dat “deze puinhoop lijkt te worden geregisseerd door de archiefinspecties”, dan is onduidelijk wat hij hiermee bedoelt. Zoals hierboven al gemeld, de archiefinspecties zijn vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep WABO-DIV en vervullen daar hun rol.

 

Arjan de Vries
Archiefinspecteur Digitale Archieven van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Jan Beens
Gemeentearchivaris in Nijmegen.

Stinie Francke
Archiefinspecteur van het Noord-Hollands Archief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *