4 december 2018

Rijksinspectie Digitalisering: een antwoord op al uw ICT-problemen?

image for Rijksinspectie Digitalisering: een antwoord op al uw ICT-problemen? image

‘VVD wil taskforce ICT bij de overheid’ meldde BNR op 16 oktober. Het aanhoudend mislukken van digitaliseringsprojecten bij de overheid maakten een dergelijke stap noodzakelijk. Deze ‘Rijksinspectie Digitalisering’ moet nieuwe mislukkingen helpen voorkomen.
Dit is wederom een politiek antwoord op een breder probleem: goed voor de bühne, maar het levert inhoudelijk geen (langetermijn)oplossing.

‘VVD wil taskforce ICT bij de overheid’ meldde BNR op 16 oktober. Het aanhoudend mislukken van digitaliseringsprojecten bij de overheid maakten een dergelijke stap noodzakelijk. Deze ‘Rijksinspectie Digitalisering’ moet nieuwe mislukkingen helpen voorkomen.
Dit is wederom een politiek antwoord op een breder probleem: goed voor de bühne, maar het levert inhoudelijk geen (langetermijn)oplossing.
Het mislukken van ICT- en digitaliseringsprojecten binnen de (rijks)overheid kent (minimaal) twee oorzaken. Allereerst is daar het ontbreken van een heldere visie ten aanzien van de eigen informatiehuishouding. Overheden hebben te maken met wisselende behoeftes van de burger. Het is logisch dat men daar rekening mee houdt en hierop in wil springen. Wil de burger het proces van een subsidieaanvraag kunnen volgen? Prima, dan schaft de overheidsinstantie daar software voor aan. Waar we vooraf echter goed over na moeten denken is: wat is nu eigenlijk de behoefte? Kunnen we dat oplossen binnen onze huidige processen en met bestaande software? Hebben we de kennis/capaciteit in huis om in te spelen op deze vraag? Hiervoor stel je als organisatie een visie op, anders bestaat het risico dat je óf geen capaciteit hebt om aan de vraag te kunnen voldoen, óf geen budget hebt, óf een systeem aanschaft dat niet goed binnen de huidige architectuur past of zelfs negatieve invloed heeft op bestaande processen. Daarbij: hoe kun je nu investeren in systemen en mensen als je voor de langere termijn geen duidelijke visie hebt over waar het naartoe moet?
Een andere reden voor het mislukken van ICT-projecten zit hem al in de naam ‘ICT’-projecten. Dergelijke trajecten worden vaak ingestoken vanuit een systeem, zonder rekening te houden met de werkwijze van de medewerkers. Deze medewerkers moeten het systeem straks gebruiken en moeten daarom inspraak hebben in zaken als ordeningsstructuren, dashboards en gewoon simpelweg de gebruiksvriendelijkheid.
Zonder de input van medewerkers is een ICT-project bij voorbaat al mislukt. Dan krijg je situaties waarin processen aan systemen moeten worden aangepast, in plaats van andersom.
Kortom: is een Rijksinspectie Digitalisering dé oplossing? Nee. Focus je als organisatie allereerst op je visie en op je medewerkers!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *