8 december 2022

Trendrapport Informatiesamenleving 2023

image for Trendrapport Informatiesamenleving 2023 image

Hoe bedreigend is de opkomst van desinformatie en deepfakes? Hoe ver is de registratie van sensoren en algoritmen gevorderd, zodat iedere inwoner kan zien wie waar data verzamelt, waarom en hoe? Als het internet straks een 3d-omgeving is, wie maakt daar dan de dienst uit? En hoe wordt de digitale wereld toegankelijker voor mensen met een beperking?

Deze en andere gerelateerde vragen komen aan bod in de Trendrapportage Informatiesamenleving 2023. Daarmee wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begrip en handelingsperspectief bieden aan lokale bestuurders over opgaven rondom informatie.

In het rapport komen naast deze vragen ook bestuurders aan het woord. Zo vertelt burgemeester Wilma Delissen van Peel en Maas over haar werk tegen haatzaaiende taal en nepnieuws en wil de Apeldoornse wethouder Wim Willems haast maken met een landelijk sensorenregister.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *