9 april 2024

Verenigingsnieuws KNVI

image for Verenigingsnieuws KNVI image

2024 Research Symposium in Amsterdam, KNVI-borrel en algemene ledenvergadering voor de KNVI

Op 29-30 mei vindt in Amsterdam het 2024 Research Symposium plaats, met als thema: Inclusive & Sustainable Information Mananagment though Recordkeeping Informatics.

Toegang tot betrouwbare en betrouwbare informatie is essentieel in een samenleving. In een wereld met veel verschillende en machtige belanghebbenden die het informatielandschap vormgeven, leidt het gemak waarmee iedereen gegevens kan produceren, gebruiken en circuleren tot de onopgeloste vraag hoe gezaghebbende informatie kan worden onderscheiden van ‘informatiedrek’. Deze vraag wordt steeds urgenter voor instellingen die in het algemeen belang opereren.

Achterhaalde concepten
Dataficatie van de samenleving en het gebruik van steeds veranderende digitale toepassingen creëren complexe en dynamische technologische omgevingen. Als gevolg hiervan hebben instellingen grote moeite met het verwerken en beheren van gegevens en informatie op een manier die hen in staat stelt te voldoen aan de rechtsstaat. Traditionele concepten en praktijken voor informatie- en archiefbeheer zijn grotendeels achterhaald door de snelle technologische en maat­schappelijke veranderingen. Archiverings­informatica is een raamwerk ontwikkeld door onderzoekers van de Monash University, Australië, dat deze complexiteiten en de daarmee samen­hangende machtsdynamiek als uitgangspunt neemt. Archiveringsinformatica heeft tot doel organisaties handvatten te bieden bij het effectief en efficiënt verwerken en beheren van gegevens en informatie om domeinspecifieke taken te kunnen uitvoeren, maar ook om verantwoording en bewijsvoering voor de korte en lange termijn te borgen.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 35: Buitenland. Lees hier verder

Beeld: KNVI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *