27 juli 2021

Website Waarderingskamer als eerste goed gearchiveerd

image for Website Waarderingskamer als eerste goed gearchiveerd image

De Waarderingskamer, die toezicht houdt op de kwaliteit van WOZ-taxaties die gemeenten doen, heeft als eerste rijksorganisatie de nadere overeenkomst (NOK) getekend met de winnaar van de rijksbrede aanbesteding (GW Cross Media) om hun website dagelijks te archiveren. Hiermee wordt de website van de Waarderingskamer de eerste die voldoet aan de Richtlijn websitearchivering die is vastgesteld. 

In juli zullen ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de SVB, de Nationale Ombudsman, de Hoge Raad der Nederlanden, Het Kabinet van de Koning, de Algemene Rekenkamer, de Doping Autoriteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport NOK’s tekenen.

Webarchivering geeft burgers een betere rechtspositie, omdat mensen zich nu kunnen beroepen op eerdere berichtgeving en bijvoorbeeld kunnen teruggaan naar de berichtgeving van de datum waarop een (afgewezen) aanvraag is ingediend. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *