18 mei 2021

Wet elektronische publicaties treedt in werking

image for Wet elektronische publicaties treedt in werking image

Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische publicaties in werking. Deze wet verplicht bestuursorganen om alle officiële publicaties online te zetten via de website www.officielebekendmakingen.nl. Dat maakt het voor burgers mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen.

Tevens vervalt met de wet het gemeentelijk register voor gemeenschappelijke regelingen. In de plaats daarvan komt een landelijk register dat bijgehouden wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarmee moet het overzichtelijker zijn welke bestaande gemeenschappelijke regelingen er zijn.

Burgers die niet beschikken over de digitale vaardigheden die nodig zijn om de publicaties in te zien moeten op verzoek een papieren afschrift kunnen krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *