Od, editie 06

Klik hier voor de inhoud. De hoofdrubrieken in deze editie zijn:

Werk maken van zaakgericht werken
Op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (kia.pleio.nl) is een serie best practices gestart (zie ook p. 15). Mathieu Rutten, hoofd van de afdeling ICT bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, deelt zijn bevindingen en lessons learned over de invoering van zaakgericht werken bij zijn gemeente. Klik hier om het artikel te lezen.

Hoe archiveert een computer?
Hoe archiveert een computer? Dat is natuurlijk een onzinnige vraag. Een computer doet wat een mens erin stopt. Maar toch zijn we computers als entiteiten gaan zien die los van ons staan en die hun eigen leven leiden, vandaar deze titel. Ik probeer te beschrijven wat wij in computers gestopt hebben om ze te laten archiveren. Klik hier om het artikel te lezen.