Od, editie 25

Lees hier het volledige nummer. Aan bod komen onder andere:

Systeemdenken
Wat is systeemdenken bij de overheid? En wat heeft het ons gebracht? Hoe is het kantoorwerk beheersbaar te maken, werkbaar voor gebruikers, zonder die lastig te vallen met gedoe en systemen die hen niet helpen? Meer lezen

Systemen, niet met of zonder
Ineens was daar een pop-upscherm in beeld, vlak nadat ik op send had gedrukt na het zorgvuldig opstellen van een e-mail. Mijn eerste reflex? Wegklikken, die irritante pop-up. Maar net voordat ik dat deed, las ik de boodschap: ‘U bent mogelijk vergeten een bijlage toe te voegen.’ En daarna de keuze om al dan niet alsnog de e-mail te verzenden. Ook nu weer die eerste, waarschijnlijk herkenbare reflex: Waar bemoeit Outlook zich mee? Meer lezen

Cloud computing
Cloud computing is bij gemeenten een ontwikkeling die sinds 2000 sterk opkomt. Het omvat computerdiensten die via internet worden ontsloten en die niet meer fysiek bij de gebruiker aanwezig zijn. Ruwweg kan cloud computing worden opgesplitst in infrastructuur (opslag en verbindingen), platforms (databases, identity en access management) en toepassingen (bewerking en verwerking van gegevens). Het stelt ook eisen aan het ontsluiten (zoeken en vinden), archivering en preservering van informatie. Meer lezen

Mens achter data
Als organisatie ontkom je er niet meer aan: datagedreven (of datagesteund) werken. Op elk congres en in elk vakblad wordt er wel aandacht aan besteed. Logisch ook, er is veel meer waarde te halen uit data die we als overheid tot onze beschikking hebben dan we op dit moment doen. In de wereld van datagedreven werken word je al gauw gebombardeerd met allerlei technische oplossingen voor jouw datavraagstukken. Maar is datagedreven werken wel zo makkelijk te reduceren tot een technologische quick fix? Slaan we hierbij niet een belangrijke stap over? Meer lezen

Lijstjes afvinken
Willen we de vele handleidingen en handreikingen voor een betere informatiehuishouding in de praktijk brengen, dan moeten we meer doen dan alleen naar de inhoud kijken. Samen maken we de informatiehuishouding op orde, maar het is meer dan lijstjes afvinken. Meer lezen